Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Onsdag 12. mai blir det 17.maifeiring!

Vi planlegger å få til at korpsaspiranter/juniorer spiller 2 sanger for oss ved skolestart kl 08.30. Kohortene er da på sine plasser. Korpsaspirantene vil holde god avstand.

I løpet av dagen vil hver klasse gjennomføre leker knyttet til 17. mai feiring. Elevene synger 17.maisanger i klassene og lærer hvorfor vi feirer 17. mai.
Noen klasser vil også gå i tog forbi nærliggende barnehager. Der stopper elevene opp og synger. Ta gjerne med flagg. Det er lov å pynte seg om en ønsker det.

Vi gjennomfører disse aktivitetene med høy smittevernfaktor.

Vi gjennomfører også en digital samling der elevrådsrepresentanter på 7. trinn holder tale til alle elever og ansatte, vi planlegger også noen digitale sanginnslag.

Vi pynter blomsterkassene i skolegården. Alle elever får en is denne dagen.

På SFO skal vi også ha markere tradisjonelle 17. maileker og aktiviteter.

Vi gleder oss til å feire litt 17.mai. Vi håper vi klarer å skape et godt fellesskap gjennom markeringen vår.


.