Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
God sommerferie

I dag har vi siste skoledag. Det er et spesielt år vi legger bak oss. 

De siste dagene har elever og lærere benyttet tiden til å legge til rette for neste skoleår.  

Da vi ikke kunne samles i gymsalen og gjennomføre sangsamling som vi tradisjonelt gjør, startet vi dagen i skolegården med en liten minisangsamling. Der sang vi to kjente sanger. Det gikk ganske bra😊

Elevene på 7. trinn har laget en flott revy som klassene får se digitalt i løpet av dagen.

Det har vært et spesielt år hvor det gjennom hele året har svinget. Aldri har vi vært med på så mange omstillinger. Jeg er veldig takknemlig for at alle har håndtert dette godt. I sentrum har eleven stått.

Vi håper at når vi starter opp igjen i august at vi da får være sammen på tvers av klasser og trinn og at skoledagen går mot en normalisert hverdag.

Vi ser også at pandemien har ført til noe bra. Både elever og ansatte har fått gode digitale ferdigheter. Google classroom er blitt en god læringsplattform.
Vi ser også at elevene gir god tilbakemelding på tilpasset friminuttordninger vi har gjennomført gjennom pandemien.

Takk til FAU for godt samarbeid. Jeg håper vi neste skoleår får gjennomføre arrangementene som måtte gå ut i år.  

Sommerferien står for tur. Jeg benytter anledningen til å ønske elever, ansatte og familier en riktig god sommerferie.    

Vennlig hilsen rektor

.