Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Velkommen til skolehelsetjenesten på Tjensvoll skole!

Elever og foresatte som har spørsmål eller bekymringer knyttet til helse, trivsel eller utvikling er hjertelig velkomne til å ta kontakt! Vårt kontor ligger ved inngang B i 1.etasje. Helsesykepleier har åpen dør, og har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten ved Tjensvoll skole består av Merete Kristoffersen og Ingrid Elisabeth Haaland. Se under hvem av oss som har ansvar for deg og din klasse!

Trefftider Merete: mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.00 
Telefon: 51508283
E-post: merete.kristoffersen@stavanger.kommune.no  (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger)

Trefftider Ingrid: mandager, tirsdager og onsdager kl. 08.00-15.00 (vil være borte noen uker i forbindelse med studier)
Telefon: 51508538
E-post: ingrid.haaland@stavanger.kommune.no (kun for å gjøre avtaler, unngå sensitive opplysninger)

 

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud: www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt! 

Vennlig hilsen
Merete Kristoffersen og Ingrid Haaland

I skoleåret 2021/22 har Ingrid og Merete hovedansvar for hver sine klasser. Så langt det er mulig vil vi oppfordre elever og foresatte om å ta kontakt med sin helsesykepleier. I de ukene Ingrid er borte (35, 38, 40, 42, 44, 46, 49) kan elever og foresatte ta kontakt med Merete dersom det er noe som haster.

Klasseansvarlig 2021/22:
1A -Ingrid
1B - Merete
1C - Merete
2A - Merete
2B- Ingrid
3A - Merete
3B - Ingrid
3C - Ingrid
4A – Ingrid
4B - Merete
4C- Ingrid
5A - Merete
5B - Ingrid
5C - Ingrid
6A - Ingrid
6B - Merete
7A - Merete
7B - Merete
7C – Ingrid

 

Vi ønsker dere velkommen til oss!