Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Trygg skolevei - Tjensvoll skole

Nytt skoleår har startet og  vi ønsker å informere at det er viktig at elevene har en trygg og god skolevei. Skoledagen starter når barna går hjemmefra. Vi håper at elevene går eller sykler til skolen.

Det er hyggelig å ta følge med andre, så avtal med foresatte i klassen /på trinnet slik at barna har noen å ta følge med. Å gå eller sykle til skolen gir barna fysisk aktivitet, frisk luft og en god start på dagen.

Hvis barna skal sykle til skolen anbefaler Trygg Trafikk at de sykler sammen med en voksen til barnet er mellom 10 og 12 år, det er først i denne alderen de har forutsetninger til å ha overblikk over trafikksituasjonen de skal sykle i.
det er viktig å lære barna trafikkreglene, hvilken side av veien man skal gå på, se seg godt for og at man må bruke refleks når det er mørkt på morgenen og på ettermiddagene. Barn som sykler skal bruke hjelm.
Hvis dere kjører barna til skolen med bil, er det beste å slippe barna av et lite stykke unna skolen. For mange biler rundt skolen ved skolestart kan skape uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner.

Trygg Trafikk, i samarbeid med FAU og skolen, har laget en hjertesone rundt skolen. Det er for å gi elevene en tryggere ankomst til skolen. Vi har fått to droppsoner ved inngangen til skolegården, en på hver side av veien. Det er fint om elevene blir sluppet av i droppsonene.

Med hjertesone ønsker vi å motivere barn og unge til å sykle og gå til skolen. Det er også et trafikksikkerhetstiltak da man minker biltrafikk nær skolen og skaper gode rammer for å ferdes bilfritt til skolen. Foreldre kjøring skaper farlige situasjoner i trafikken ved skolen. 

Vi håper dere foreldre bruker droppsonen.
For mer informasjon om hjertesone, se  https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

 

.