Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Trafikk ved skolen

Denne uka har skolen hatt fokus på å minne foresatte som kjører elever til skolen om å benytte droppsonene. Disse sonene finnes på begge sider av skolens parkeringsplass.

Vi ønsker at elevene som blir kjørt til skolen benytter skoleporten som inngang, ikke gjennom parkeringsplassen.

Da vi denne uken er ute og anmoder foresatte om dette ser vi at dette blir godt tatt imot.

Mange takk til alle som nå benytter droppsonene til å slippe elevene av mellom kl. 07.30 og 08.30.   

.