Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Hjemmeskole for elever på 5. - 7. trinn

Fra onsdag 15. desember og ut skoleåret vil elevene på mellomtrinnet ha hjemmeskole.

Elevene på mellomtrinnet møter allikevel på skolen i morgen kl. 08.30. I klasserommet vil de få informasjon om gjennomføringen av den digitale undervisningen i uken som kommer, de får utdelt lærebøker og diverse skolemateriell de har behov for den neste uken før vi tar juleferie.

Vi tilbyr et omsorgstilbud for barn under 12 år for sårbare elever og elever som har foresatte med samfunnskritiske. Her vil noen timelærere på mellomtrinnet gjennomføre undervisningen sammen med miljøarbeider.  Avdelingsleder/kontaktlærer har tatt/vil ta kontakt med foresatte i dag og i morgen for å sjekke hvem som har behov. Foresatte kan også ta kontakt med skolen om behov.  

Leksehjelp og fysisk aktivitet på 5. og 6. trinn går ut uke 50 og 51.

Elever på 1. – 4. trinn var vanlig skoledag/SFO dag.

SFO driftes på gult nivå. Dette innebærer at klasser er kohorter. Barn kan ikke leke med sammen på tvers av klasser mm.
SFO har vanlig åpningstider og vi har morgen SFO.

Vi vil legge ut mer informasjon etter hvert som flere detaljer kommer på plass.

Hilsen Anita Legland, rektor 

.