Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Informasjon til foresatte

Som publisert sist uke driftes nå skolene i Stavanger kommune på grønt nivå. Det betyr at elever kan være mer sammen på tvers av klasser og trinn.

Da vi opplever daglig å få informasjon om nye smittetilfeller i klasser ønsker vi å være forsiktige både i klasserom og på skolens uteområder. Ute er elevene sammen på trinn på sine soner. Dette fungerer fint. I klasserom har elevene faste plasser. I SFO er elevene sammen på trinnet og noen ganger sammen på tvers av trinn, men med begrensninger.  Foreløpig unngår vi å være sammen på storsamlinger o.l.  

På tross av at skolehverdagen preges av smittesituasjonen og et høyere fravær blant ansatte enn vanlig, ser vi at lærere og miljøarbeidere legger til rette for god undervisning, tilrettelegging og noe intensiv opplæring. Vi håper at det høye fraværet og smitte ikke vil være med oss helt til sommeren. Vi klarer å dekke noen vikartimer, men dessverre ikke alle. Vår viktigste oppgave er å sørge for at elevene har en god og trygg skoledag med fokus på læring.

Når vi får informasjon om ny smitte sender vi SMS og epost til foresatte i klassen som er berørt. Dersom eleven( e) som får påvist positiv hurtigtest  ikke har vært på skolen de siste 48 timene etter at symptomene oppstod, er elevene i klassen ikke nærkontakter.
Minner alle på at nye smittetilfeller meldes til skolens ledelse, rektor Anita Legland, mob 97643786, avdelingsledere Knut Ole Eskedal, mob 93497315, Kristin Kvamme, mob 95740883. Vi rapporterer alle smittetilfeller (uten navn). 

.