Meny
Velg seksjon 1.trinn
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU-representanter 1.trinn
Ane Haugsgjerd Hauso 1A
Jan Erik Duff 1C

Sommer i folkehallene, gratis inngang også for de minste.

Åpent hver dag, ingen forhåndsbestilling er nødvendig.


Fra 15. juni blir det strengere regler på elsparkesykkel. Aldersgrense er 12 år, og det er påbudt med hjelp for barn under 15 år. Fint om dere snakker med barna om dette.

Førstkommende helg 16-18 juni, braker det løs mellom Oljemuseèt og geoparken - historiens første NM i Brannsport arrangeres. 

 


Hei

Savner du noe? Det ligger mye gjenglemt tøy på skolen. Fint om du tar en kikk før sommeren. Det som ikke blir hentet  blir sendt til Fretex.


Verdens bokdag feires i alle FN-land 23. april. I år har vi på Tjensvoll skole vært nødt til å utsette den pga. sykdom. Men tirsdag 24. mai braker det løs med en storsamling i gymsalen for alle trinn i første time. Resten av dagen blir det også stort fokus på bøker i både klasserom og andre rom.

Vel overstått 17. mai.

Det er mange gjenglemte fat, kakebokser og kakespader som ligger igjen på skolen.

Fint om alle som savner noe kommer og henter.

På forhånd tusen takk!


Tusen takk til FAU, foreldre og elever som var på dugnad i skolegården.

Dere har gjort en fantastisk god jobb og det er blitt så fint i skolegården. 

Vi gleder oss til den store dagen, hipp hurra for 17. mai.


Det blir dugnad i skolegården onsdag 11. mai.

Ta med sopekost, spader, trillebåre og utstyr som kan trenges under en dugnad. 

Jo flere dugnadshjelpere jo fortere går det:-) Det blir kjøpt inn jord og sommerblomster som kan plantes i kassene utenfor kontoret. Dette blir levert til dugnaden kl. 17.00.

VEL MØTT!


Russlands angrep på Ukraina har rystet mange av oss. Vedlagt finner dere informasjon om de rådene og oppleggene vi har utarbeidet i denne situasjonen. Dette omfatter et skoleopplegg for å ta imot nyankomne flyktningbarn på en god måte, et skoleopplegg for å hjelpe norske barn å håndtere informasjon om krigen, og råd til norske foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn.

Stavanger kommune tilbyr kjekke aktiviteter for barn og unge gjennom hele skolens sommerferie.

(For dere som har SFO, minner vi om at vi holder stengt hele juli)


Det var mange spente elever og bamser som møtte på skolen i dag. De tre klasserommene og SFO basen var gjort om til venterom, innskrivning, blodprøvepost, undersøkelsesrom, røntgen, operasjonsstue, apotek, dyrebutikk osv. Elevene fikk teste ut forskjellige jobber og de fikk følge sin bamse til nødvendig undersøkelse. 

Kom på biblå og på museer og få en vinterferie med opplevelser.

Med bibliotekkort kommer barnefamilier gratis inn på flere muséer i ferien. 


Flere elever i alle klassene på 1. trinn har /har hatt omgangssyke. Det er smitte blant elevene. Vi har fokus på håndvask og god hygiene. Når barn har omgangssyke skal de være hjemme 48 timer etter siste oppkast. Med denne regelen håper vi at vi klarer å stoppe smitten. Takk for at dere viser forståelse for dette. 

Informasjon til alle foresatte.

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte og elever gjennomfører en hurtigtest før oppstart etter juleferien. Stavanger kommune har prioritert dette og har hurtigtester klar til alle skolene på mandag.

Skolen får i løpet av mandag formiddag en hurtigtest til hver elev. Foresatte kan hente denne hurtigtesten mandag mellom kl. 12 – 16. Hurtigtestene kan hentes ved hovedinngangen. Det er fint  at den som henter benytter munnbind og spriter henter når en går inn. Klasselister legges ut slik at dere kan krysse av når testen er hentet. Flere bord fordelt på klassetrinn settes opp i hovedinngangen.
Testen må tas i løpet av 24 timer før barnet kommer på skolen.

Det er ikke pålagt å ta hurtigtest, men vi anbefaler dette sterkt av hensyn til barnet selv, medelever og ansatte. Vi ønsker en trygg oppstart for alle inn i  det nye året.

Vi vil sende ut en felles SMS til alle foresatte mandag formiddag som en påminner om å hente en hurtigtest.

Det er ikke vedtatt om det blir gult eller rødt nivå ved oppstart på tirsdag. Dette blir avgjort i et ekstraordinært møte i formannskapet fredag 31.januar.

Så snart det blir vedtatt om vi får gult eller rødt nivå, legges informasjon ut på hjemmesiden. 

Ønsker dere alle en fortsatt god romjul.

Vennlig hilsen rektor


Det ble i dag bestemt at i klasser der vi har pågående smitte skal disse elevene ha hjemmeskole i morgen, fredag 17. desember

Elevene på 1. trinn har vært i sine kohorter gjennom hele skoledagen og i SFO denne uken. Derfor mener vi at hjemmeskole kun skal gjelde for 1C.

1A og 1B møter på skolen som vanlig. Vi har allikevel sendt en hurtigtest med hjem i dag i 1A og 1B med anbefaling om å teste seg før de møter på skolen i morgen.

Vi ønsker å minimalisere risikoen for ytterlige smitte så langt det lar seg gjøre. Vi har heller ikke mottatt ny melding etter smittetilfellet på mandag. 


Da vi ser en økende smitte i Stavanger kommune har ikke smittevern lenger mulighet å varsle rektor slik de har gjort ved tidligere smittetilfeller. Det betyr at dersom ditt barn tester positivt på en hurtigtest, ber jeg dere informere meg, rektor Anita Legland, mob 976 43 786 umiddelbart. Dere kan også kontakte avdelingsleder Knut Ole Eskedal 93497315. Vi sender ut SMS /epost til foresatte like etter at vi har fått melding fra dere.

Ellers oppfordrer vi at dere til å følge retningslinjene til FHI.

Ingen barn med symptomer må komme på skolen. God hånd- og hostehygiene er viktig. 


Ved skolestart møter elevene på sine faste plasser i skolegården. Her møter de sine lærere til vanlig tid kl. 08.30.
Hele klasser regnes som en kohort.
Elevene har tildelte elevplasser i klasserommet og i garderober.
Alle kohorter følger sin ordinære timeplan.
Vi unngår store samlinger (sangsamling på flere trinn i musikkrom/julesamling i gymsal/faddersamling)
Planlagt julesamling i kirken 15. desember er avlyst.
Soner ute og delt friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet opprettholdes.
Ingen syke møter på skolen/SFO.
Fokus på god håndhygiene og forsterket renhold.
Fokus på rengjøring av kontaktflater/berøringspunkter.

For elever i SFO betyr gult trafikklys:
Elever i SFO vil være i faste kohorter og ha faste oppholdsrom.

Detaljert informasjon fra SFO leder i legges ut.

Mat serveres som vanlig, men elevene spiser i sine faste rom.Hver dag i desember vil vi starte dagen i fellesskap på trinnet vårt. I 1A sitt klasserom blir det julesamling med sang, tenning av lys og julestemning. 

BlimE er en vennskaps kampanje der målet er å fremme vennskap og omsorg for hverandre. Hvert år lanserer NRK en sang med tilhørende dans, der hensikten er å styrke samholdet på skolene og i klassen. Gjennom hele dagen hadde vi undervisningsopplegg på tvers av klassene med fokus på "hvordan ha det fint sammen". 


Tenk å kunne ha sitt eget SPA senter på skolen. Målet med en slik lek var at elevene skulle ta i bruk bokstavene de hadde lært til meningsfull skriving, samtidig strekke seg etter nye bokstaver i skrivingen. I forberedelsen til leken skulle elevene lage skilt som viste hvilke behandling som var på de forskjellige rommene, vi hadde resepsjon der behandlinger ble skrevet ned, og på de forskjellige jobbene ble det skrevet ut kvittering.