Meny
Velg seksjon 1.trinn
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
FAU-representanter 1.trinn
Ane Haugsgjerd Hauso 1A
Jan Erik Duff 1C

Informasjon til alle foresatte.

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte og elever gjennomfører en hurtigtest før oppstart etter juleferien. Stavanger kommune har prioritert dette og har hurtigtester klar til alle skolene på mandag.

Skolen får i løpet av mandag formiddag en hurtigtest til hver elev. Foresatte kan hente denne hurtigtesten mandag mellom kl. 12 – 16. Hurtigtestene kan hentes ved hovedinngangen. Det er fint  at den som henter benytter munnbind og spriter henter når en går inn. Klasselister legges ut slik at dere kan krysse av når testen er hentet. Flere bord fordelt på klassetrinn settes opp i hovedinngangen.
Testen må tas i løpet av 24 timer før barnet kommer på skolen.

Det er ikke pålagt å ta hurtigtest, men vi anbefaler dette sterkt av hensyn til barnet selv, medelever og ansatte. Vi ønsker en trygg oppstart for alle inn i  det nye året.

Vi vil sende ut en felles SMS til alle foresatte mandag formiddag som en påminner om å hente en hurtigtest.

Det er ikke vedtatt om det blir gult eller rødt nivå ved oppstart på tirsdag. Dette blir avgjort i et ekstraordinært møte i formannskapet fredag 31.januar.

Så snart det blir vedtatt om vi får gult eller rødt nivå, legges informasjon ut på hjemmesiden. 

Ønsker dere alle en fortsatt god romjul.

Vennlig hilsen rektor


Det ble i dag bestemt at i klasser der vi har pågående smitte skal disse elevene ha hjemmeskole i morgen, fredag 17. desember

Elevene på 1. trinn har vært i sine kohorter gjennom hele skoledagen og i SFO denne uken. Derfor mener vi at hjemmeskole kun skal gjelde for 1C.

1A og 1B møter på skolen som vanlig. Vi har allikevel sendt en hurtigtest med hjem i dag i 1A og 1B med anbefaling om å teste seg før de møter på skolen i morgen.

Vi ønsker å minimalisere risikoen for ytterlige smitte så langt det lar seg gjøre. Vi har heller ikke mottatt ny melding etter smittetilfellet på mandag. 


Da vi ser en økende smitte i Stavanger kommune har ikke smittevern lenger mulighet å varsle rektor slik de har gjort ved tidligere smittetilfeller. Det betyr at dersom ditt barn tester positivt på en hurtigtest, ber jeg dere informere meg, rektor Anita Legland, mob 976 43 786 umiddelbart. Dere kan også kontakte avdelingsleder Knut Ole Eskedal 93497315. Vi sender ut SMS /epost til foresatte like etter at vi har fått melding fra dere.

Ellers oppfordrer vi at dere til å følge retningslinjene til FHI.

Ingen barn med symptomer må komme på skolen. God hånd- og hostehygiene er viktig. 


Ved skolestart møter elevene på sine faste plasser i skolegården. Her møter de sine lærere til vanlig tid kl. 08.30.
Hele klasser regnes som en kohort.
Elevene har tildelte elevplasser i klasserommet og i garderober.
Alle kohorter følger sin ordinære timeplan.
Vi unngår store samlinger (sangsamling på flere trinn i musikkrom/julesamling i gymsal/faddersamling)
Planlagt julesamling i kirken 15. desember er avlyst.
Soner ute og delt friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet opprettholdes.
Ingen syke møter på skolen/SFO.
Fokus på god håndhygiene og forsterket renhold.
Fokus på rengjøring av kontaktflater/berøringspunkter.

For elever i SFO betyr gult trafikklys:
Elever i SFO vil være i faste kohorter og ha faste oppholdsrom.

Detaljert informasjon fra SFO leder i legges ut.

Mat serveres som vanlig, men elevene spiser i sine faste rom.Hver dag i desember vil vi starte dagen i fellesskap på trinnet vårt. I 1A sitt klasserom blir det julesamling med sang, tenning av lys og julestemning. 

BlimE er en vennskaps kampanje der målet er å fremme vennskap og omsorg for hverandre. Hvert år lanserer NRK en sang med tilhørende dans, der hensikten er å styrke samholdet på skolene og i klassen. Gjennom hele dagen hadde vi undervisningsopplegg på tvers av klassene med fokus på "hvordan ha det fint sammen". 


Tenk å kunne ha sitt eget SPA senter på skolen. Målet med en slik lek var at elevene skulle ta i bruk bokstavene de hadde lært til meningsfull skriving, samtidig strekke seg etter nye bokstaver i skrivingen. I forberedelsen til leken skulle elevene lage skilt som viste hvilke behandling som var på de forskjellige rommene, vi hadde resepsjon der behandlinger ble skrevet ned, og på de forskjellige jobbene ble det skrevet ut kvittering. 

I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass. Dette kan for eksempel være om
familien planlegger å flytte
du mener barnet hører til en annen skole
andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen
Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars. Har du spørsmål, kan du kontakte skolen, eller kommunen på telefon 51 50 70 90.

En fantastisk flott fest ble holdt i gymsalen på Tjensvoll skole for 1. trinn.

Det var høy stemning fra begynnelse til slutt og alle ble skremt.

Stor takk til alle som bidrog med å lage en så flott fest for alle, spesielt takk til Silje.


Åpen dag har i over 30 år vært en tradisjon på Tjensvoll skole. Det er skolens, elevenes, ansattes og foresattes solidaritetsaksjon til å hjelpe barn i en annen del av verden. Vi er glad for at vi skal gjenoppta denne tradisjonen igjen.
Elevrådet har bestemt at årets prosjekt støtter barn i Laos. 

Selv om vi er på grønt nivå og er uten restriksjoner, vil vi likevel gjøre en forandring for å gjøre det så trygt som mulig når mange samles. Derfor har vi i år besluttet å gjennomføre Åpen dag over to ettermiddager. I tillegg oppholder vi oss trinnvis på tildelte rom.

▪              Åpen dag gjennomføres over 2 ettermiddager
▪              Hele trinnet er sammen i 4 tildelte klasserom (sine egne og klasserom i samme korridor)
▪              Tidspunkt 17.30 – 18.45. (Vi har redusert tidspunkt med 15 min fra opprinnelig planlagt.)

onsdag 17.11 (17.30 - 18.45)             torsdag 18.11 (17.30 - 18.45)
1. trinn                                                3. trinn
2. trinn                                                5. trinn
4. trinn                                                7. trinn  
6. trinn

Foresatte i hver klasse bidrar etter avtale med:                                
▪              kaker
▪              kaffe
▪              følge opp trinnet i salg/aktivitet/loddsalg

I år gjennomfører ikke elevene noe loddsalg i forkant av Åpen dag.  Det blir heller ikke felles loddtrekning på fruktkurvene i gymsalen påfølgende dag.

Det betyr at inntektene til Hei Verden kun hentes fra denne samlingen gjennom skolens salg av mat, drikke, produkter og lodd.
Vi gjennomfører loddtrekning av fruktkurvene i hver klasse , alle gjennomfører loddtrekning ca kl. 18.30. 

 Vi benytter vipps under Åpen dag.

 


Vi har hatt potetfest. Elevene ble delt inn i fire grupper på tvers av klassene og gikk fra rom til rom for ulike aktiviteter.  Med god hjelp fra faddere fikk elvene prøve seg på potettrykk, skrive potetdikt, lage potetkaker og konkurrere i potet-løp. Avsluttet en kjekk dag med festmåltid, hjemmelaget potetkaker. 

Rollelek gir store muligheter for skriftspråkstimulering. Her er et lite tilbakeblikk da trinnet laget lekebutikk i alle tre klasserommene. Alle elevene fikk viktige oppgaver for å klargjøre leken. Hvordan vet kundene hvilke type butikk de kommer inn i? Hvordan blir kundene fristet til å kjøpe ting? Hvordan vet vi hva ting i butikken koster. Elevene laget skilt, reklameplakater, og prislister/lapper. 

Selveste Gunn Rita Dahle Flesjå kom på besøk til Tjensvoll skole i dag.

Alle på mellomtrinnet fikk sykkelhjelp, og Gunn-Rita syklet sammen med elever og voksne rundt omkring i nærområdet.


TORSDAG 21. oktober er den nasjonale Refleksdagen i Stavanger kommune.

Bruk refleks så blir du sett av alle.


Aktiviteter og tilbud for hele familien i uke 41.


Nå kan en besøke svømmehallene uten å reservere tid, og ordningen med gratis svømming for alle elever på 1.-5. trinn i Stavanger blir satt i sving igjen. 

Onsdag 1. september går elevene på 3. -  7. trinn til Sørmarka. 1. og 2. trinn går til Ullandhaug. 

Gjennom dagen vil det være fokus på aktiviteter, sosialt samspill og lek. Elevene tar med drikke og god matpakke. 

 


Velkommen til alle elever spesielt velkommen til alle på første trinn. Vi gleder oss til å bli godt kjent med deg. Rektor Anita Legland ønsket alle velkommen og flagget var heiset til ære for alle dere.


Velkommen som ny elev og foresatt til Tjensvoll skole. 

Det nærmer seg skolestart og en helt ny hverdag for våre nye første klassinger. Vi gleder oss veldig til å møte elevene og dere foresatte igjen.

Elevene møter torsdag 19. august kl. 09.00 sammen med foresatt(e). Oppmøte ved flaggstang. 

Elevene blir lest opp klassevis og møter da sin kontaktlærer. Elevene går til sine klasserom og er der sammen med sin lærer til SFO overtar siste del av skoledagen. Da de fleste elevene har begynt på SFO og kjenner litt til skolen, går overgangen første skoledag som oftest veldig bra. Som oftest er eleven trygg på å gå inn i klasserommet uten at foresatt er med. 

Vi har tradisjon på å samle foresatte til et informasjonsmøte i gymsal etter at alle er lest opp og gått til sine klasserom. Dette kan vi ikke gjennomføre enda da Stavanger kommune er på nivå 3.

Skolens ledelse (rektor og SFO leder) inviterer til digitalt informasjonsmøte vedr oppstart onsdag 25.08 kl. 15.00 - 15.45. Vi sender en lenke til det digitale møte samme uke. 


Hei.

Vi har samlet alt skift og regntøy i poser nede i garderoben. For noen elever er det alt for mye å bære hjem selv, vi ber dere derfor om å komme innom for å hente tøy i garderoben. 

Gjenglemt tøy er nå flyttet ned under trappa ved store SFO, ta gjerne en titt der om dere savner noe.

God sommer til dere alle.