Meny
Velg seksjon 5.trinn
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Prøvene blir gjennomførte nå om høsten, kort tid etter at elevene har starta på 5. trinn.

Onsdag 1. september går elevene på 3. -  7. trinn til Sørmarka. 1. og 2. trinn går til Ullandhaug. 

Gjennom dagen vil det være fokus på aktiviteter, sosialt samspill og lek. Elevene tar med drikke og god matpakke. 

 


Velkommen til alle elever spesielt velkommen til alle på første trinn. Vi gleder oss til å bli godt kjent med deg. Rektor Anita Legland ønsket alle velkommen og flagget var heiset til ære for alle dere.


5. trinn har vært med i en idemyldring for Stavanger kommune, kommunen ønsker å lage en lekeplass for barn i tretoppene ved Mosvannet.
Elevene på 2. og 5. trinn vært med å påvirket prosessen. Vi har laget skisser og ferdigstilt lekehusene slik vi drømmer om. Dette har vært spennende og utfordret oss i flere retninger. Mange gode forslag som kommunen tar med seg vider i planleggingen. Se vedlagt dokument som sendes til arkitektene som skal ferdigstille lekeplassen. Gleder oss til dette blir ferdig og at ønskene våre blir oppfylt.


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Dette skal benyttes i stedet for gammelt skjema på papir.

Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: