Meny
Velg seksjon 6.trinn
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Sommer i folkehallene, gratis inngang også for de minste.

Åpent hver dag, ingen forhåndsbestilling er nødvendig.


Fra 15. juni blir det strengere regler på elsparkesykkel. Aldersgrense er 12 år, og det er påbudt med hjelp for barn under 15 år. Fint om dere snakker med barna om dette.

Førstkommende helg 16-18 juni, braker det løs mellom Oljemuseèt og geoparken - historiens første NM i Brannsport arrangeres. 

 


Hei

Savner du noe? Det ligger mye gjenglemt tøy på skolen. Fint om du tar en kikk før sommeren. Det som ikke blir hentet  blir sendt til Fretex.


Verdens bokdag feires i alle FN-land 23. april. I år har vi på Tjensvoll skole vært nødt til å utsette den pga. sykdom. Men tirsdag 24. mai braker det løs med en storsamling i gymsalen for alle trinn i første time. Resten av dagen blir det også stort fokus på bøker i både klasserom og andre rom.

Vel overstått 17. mai.

Det er mange gjenglemte fat, kakebokser og kakespader som ligger igjen på skolen.

Fint om alle som savner noe kommer og henter.

På forhånd tusen takk!


Tusen takk til FAU, foreldre og elever som var på dugnad i skolegården.

Dere har gjort en fantastisk god jobb og det er blitt så fint i skolegården. 

Vi gleder oss til den store dagen, hipp hurra for 17. mai.


NB!

Av hensyn til foreldremøte på 4. trinn har vi forskjøvet tidspunktet for 6. trinn sitt foreldremøte. 

Ny møtetid er torsdag 5. mai kl 19.00!

Møtested: Musikkrommet (ved gymsalen). 

Vel møtt!


Det er tid for å snakke om noe kjempeviktig – puberteten. Det skjer og skal skje mye fantastisk, spennende og rart både med kropp, tanker og følelser i denne perioden. Klassene har allerede lært mye om dette på skolen i fjor, og elevene har mye kunnskap fra før. Jeg gleder meg til å få snakket mer med elevene om dette temaet neste uke!

Det blir dugnad i skolegården onsdag 11. mai.

Ta med sopekost, spader, trillebåre og utstyr som kan trenges under en dugnad. 

Jo flere dugnadshjelpere jo fortere går det:-) Det blir kjøpt inn jord og sommerblomster som kan plantes i kassene utenfor kontoret. Dette blir levert til dugnaden kl. 17.00.

VEL MØTT!


Russlands angrep på Ukraina har rystet mange av oss. Vedlagt finner dere informasjon om de rådene og oppleggene vi har utarbeidet i denne situasjonen. Dette omfatter et skoleopplegg for å ta imot nyankomne flyktningbarn på en god måte, et skoleopplegg for å hjelpe norske barn å håndtere informasjon om krigen, og råd til norske foreldre om hvordan de kan snakke med sine barn.

Stavanger kommune tilbyr kjekke aktiviteter for barn og unge gjennom hele skolens sommerferie.

(For dere som har SFO, minner vi om at vi holder stengt hele juli)


Kom på biblå og på museer og få en vinterferie med opplevelser.

Med bibliotekkort kommer barnefamilier gratis inn på flere muséer i ferien. 


Velkommen til Elisabeth som skal være i praksis hos oss frem til sommeren. Hun skal være med 6. trinn i skolen og 1.trinn SFO.

Informasjon til alle foresatte.

Helsedirektoratet anbefaler at ansatte og elever gjennomfører en hurtigtest før oppstart etter juleferien. Stavanger kommune har prioritert dette og har hurtigtester klar til alle skolene på mandag.

Skolen får i løpet av mandag formiddag en hurtigtest til hver elev. Foresatte kan hente denne hurtigtesten mandag mellom kl. 12 – 16. Hurtigtestene kan hentes ved hovedinngangen. Det er fint  at den som henter benytter munnbind og spriter henter når en går inn. Klasselister legges ut slik at dere kan krysse av når testen er hentet. Flere bord fordelt på klassetrinn settes opp i hovedinngangen.
Testen må tas i løpet av 24 timer før barnet kommer på skolen.

Det er ikke pålagt å ta hurtigtest, men vi anbefaler dette sterkt av hensyn til barnet selv, medelever og ansatte. Vi ønsker en trygg oppstart for alle inn i  det nye året.

Vi vil sende ut en felles SMS til alle foresatte mandag formiddag som en påminner om å hente en hurtigtest.

Det er ikke vedtatt om det blir gult eller rødt nivå ved oppstart på tirsdag. Dette blir avgjort i et ekstraordinært møte i formannskapet fredag 31.januar.

Så snart det blir vedtatt om vi får gult eller rødt nivå, legges informasjon ut på hjemmesiden. 

Ønsker dere alle en fortsatt god romjul.

Vennlig hilsen rektor


Vi gjennomfører MMR-vaksinasjonen av 6. trinn i morgen. Ettersom elevene da har hjemmeskole blir opplegget slik:

- Elevene møter i grupper til oppsatt tid. Oversikt over tidspunkt er sendt ut av lærer.

- Vi bruker munnbind og oppfordrer elevene til å bruke munnbind (vi deler ut).

- Hvis eleven er i karantene eller har koronasymptomer: ikke møt opp. Gi beskjed til oss. Vaksinen gis da etter nyttår.

- Eleven går hjem til hjemmeskole etter vaksinen er satt + 20 minutters observasjonstid.

 

De elevene/foresatte som har gjort egne avtaler kan se bort fra denne informasjonen.

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon eller epost: 51508538/ingridhaaland@stavanger.kommune.no


Fra onsdag 15. desember og ut skoleåret vil elevene på mellomtrinnet ha hjemmeskole.

Elevene på mellomtrinnet møter allikevel på skolen i morgen kl. 08.30. I klasserommet vil de få informasjon om gjennomføringen av den digitale undervisningen i uken som kommer, de får utdelt lærebøker og diverse skolemateriell de har behov for den neste uken før vi tar juleferie.

Vi tilbyr et omsorgstilbud for barn under 12 år for sårbare elever og elever som har foresatte med samfunnskritiske. Her vil noen timelærere på mellomtrinnet gjennomføre undervisningen sammen med miljøarbeider.  Avdelingsleder/kontaktlærer har tatt/vil ta kontakt med foresatte i dag og i morgen for å sjekke hvem som har behov. Foresatte kan også ta kontakt med skolen om behov.  

Leksehjelp og fysisk aktivitet på 5. og 6. trinn går ut uke 50 og 51.

Elever på 1. – 4. trinn var vanlig skoledag/SFO dag.

SFO driftes på gult nivå. Dette innebærer at klasser er kohorter. Barn kan ikke leke med sammen på tvers av klasser mm.
SFO har vanlig åpningstider og vi har morgen SFO.

Vi vil legge ut mer informasjon etter hvert som flere detaljer kommer på plass.

Hilsen Anita Legland, rektor 


Da vi ser en økende smitte i Stavanger kommune har ikke smittevern lenger mulighet å varsle rektor slik de har gjort ved tidligere smittetilfeller. Det betyr at dersom ditt barn tester positivt på en hurtigtest, ber jeg dere informere meg, rektor Anita Legland, mob 976 43 786 umiddelbart. Dere kan også kontakte avdelingsleder Knut Ole Eskedal 93497315. Vi sender ut SMS /epost til foresatte like etter at vi har fått melding fra dere.

Ellers oppfordrer vi at dere til å følge retningslinjene til FHI.

Ingen barn med symptomer må komme på skolen. God hånd- og hostehygiene er viktig. 


Ved skolestart møter elevene på sine faste plasser i skolegården. Her møter de sine lærere til vanlig tid kl. 08.30.
Hele klasser regnes som en kohort.
Elevene har tildelte elevplasser i klasserommet og i garderober.
Alle kohorter følger sin ordinære timeplan.
Vi unngår store samlinger (sangsamling på flere trinn i musikkrom/julesamling i gymsal/faddersamling)
Planlagt julesamling i kirken 15. desember er avlyst.
Soner ute og delt friminutt mellom småtrinnet og mellomtrinnet opprettholdes.
Ingen syke møter på skolen/SFO.
Fokus på god håndhygiene og forsterket renhold.
Fokus på rengjøring av kontaktflater/berøringspunkter.

For elever i SFO betyr gult trafikklys:
Elever i SFO vil være i faste kohorter og ha faste oppholdsrom.

Detaljert informasjon fra SFO leder i legges ut.

Mat serveres som vanlig, men elevene spiser i sine faste rom.I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass. Dette kan for eksempel være om
familien planlegger å flytte
du mener barnet hører til en annen skole
andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen
Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars. Har du spørsmål, kan du kontakte skolen, eller kommunen på telefon 51 50 70 90.