Meny
Velg seksjon FAU
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til alle elever spesielt velkommen til alle på første trinn. Vi gleder oss til å bli godt kjent med deg. Rektor Anita Legland ønsket alle velkommen og flagget var heiset til ære for alle dere.


Har du det trygt og godt på skolen?

Vi ønsker at alle elevene våre skal ha det trygt og godt på skolen.

Dersom elever ikke har det trygt og godt, må de si fra til lærer eller rektor.

Vi på skolen skal gjøre alt vi kan for at elevene skal ha det trygt og godt.

Se film: 

 

 

 

 


Kjære foreldre,

I årets foreldreundersøkelse fikk FAU/SU noe lavere score når det gjelder kunnskap om hva vår rolle/funksjon er. Videre følger en liten oppsummering av FAU-året 2018. Vi er en gjeng foreldre som møtes ca. 7 ganger i året og samarbeider med og utfordrer skolen/ledelsen i aktuelle saker. Det siste året har vi bidratt til mer bruk av skjønn i erstatningsregler for skadde skolebøker, finansiert nytt lydanlegg til skolen til bruk på arrangementer som 17. mai, bidratt til gjennomføringen av Åpen dag, refleksaksjon og 17 mai, arrangert familieforestilling på Rogaland teater og bidratt i forhandlinger om at 6. klasse som fremover skal arrangere 17 mai får en ekstra dag på klassetur. I tillegg er vi stolte av å ha bidratt til en sikrere skolevei for mange elever i nærområdet gjennom at vi har jobbet for at Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har blitt stengt for gjennomkjøring. 

I 2019 jobber vi videre med sikker skolevei/skoleområde, følger med på byggesaken til KF-skolen på nabotomten, og samarbeider med skolen om ulike typer dugnadsarbeid med mer. Vi er foreldrenes stemme inn mot skolen, og oppfordrer dere foreldre til å kontakte deres representanter dersom dere har aktuelle saker. Ellers er det årlige utskiftninger i gruppen vår, og vi oppfordrer sterkt andre foreldre til å engasjere seg i et slikt verv. Det er både sosialt og gir resultater. Obs! Husk å abonnere på FAU sin nettside, så får du jevnlige referater fra våre møter.

Mvh Randi Alsaker Balle, FAU-leder


Elevene på Tjensvoll skole har i de siste årene vært aktive brukere av nærområdets skøytehaller, og det er vi i FAU veldig fornøyde med. 

Tjensvoll skole har en utlånsordning for elever som, av ulike årsaker, mangler skøyter. Dette er et flott tiltak, og FAU vil derfor sterkt oppfordre alle foreldre ved Tjensvoll skole til å bidra til tilbudet. Hvis dere har utvokste skøyter som ikke er i bruk hjemme - Ta disse med på skolen slik at andre elever kan bruke disse. Vi tar i mot alle størrelser. Takk for hjelpen!!