Meny
Velg Gruppe/Instrument Framside
Besøksadresse: Ola Barkveds vei 16 4340 Bryne Telefon: 51 77 64 10 / 473 01 209 Send e-post til oss
Postadresse: Postboks 38 4349 Bryne Telefon: 51776410 Send e-post til oss
Redaktør: Guri Årsvoll
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<februar 2023><<
februar 2023
mtotfls
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
06070809101112
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kulturskulestipend for ungdom

 

Jæren sparebank deler årleg ut stipend for å motivera, skapa engasjement, inspirera og gje påskjønning til ungdom som er i kunstfaglig opplæring. 
Søkjar må vera/ha vore elev i Time kulturskule og/eller medlem i eit av kommunen sine skulekorps. 

Søknadsfrist er 15. desember kvart år. Søkjarane skal nytte eige skjema. 

Det vert delt ut 3 stipend a kr 10.000,-. Utdelinga skjer på eit større arrangement i den årlege kulturskuleveka i vårsemesteret. 

Alle registrerte søkjarar vert kalt inn til audition/framsyning/intervjusamtale.
Tildeling skjer etter juryvurdering.
Plangruppa i Kulturskulen er fast jury. Juryen følgjer søknadskriterier i vurdering og tildelingsprosess. 

Stipendet består av ein sjekk for utbetaling av stipend, eit diplom og eit kunstverk utarbeidd av den lokale kunstnaren Stine Rommetveit.
Stipendet kan tildelast berre ein gong pr. søkjar.
Stipendet er for ungdom i alderen frå og med 8.trinn på ungdomskule til og med siste år på vidaregåande skule.

Kriterie for tildeling:
Søkjar skal vera aktiv innan kunstfagleg opplæring og ha bustad-adresse i Time kommune. Dersom kommunestrukturen endrar seg i framtida, må ein ta opp tildelingsreglane på nytt.
Søkjar må kunne dokumentera at ho/han får undervisning i ein eller fleire av følgjande estetiske fagretningar; Musikk, Dans, Drama, Kunstfag, Skapande skriving.
Medlemskap i eit av kommunen sine skulekorps inngår som del av fagretninga Musikk. Dette skal spesifiserast i søknaden.
Søkjar må ha ei positiv innstilling til å opptre/visa fram og dele med andre det ho/han har lært og kan meistre innan sitt fag.
Søkjar skal grunngje kvifor ho/han søkjer stipendet og ha tankar om kva det skal nyttast til. Dette skal spesifiserast i søknaden.
Det er ønskjeleg med referanse frå eks. lærar eller dirigent.

Tildeling:

Plangruppa i kulturskulen fungerer som tverrfagleg samansett fagjury for tildeling av stipend.
Søkjar må oppfylle kriterier/krav som er nedfelt.
Innsats, interesse og fagleg utøving er element som vert vurdert ved tildeling.
Det er ønskjeleg med referansar.
Grunngjevinga for å søkje stipendet og korleis det skal nyttast vert teke med i vurderinga.
Utdeling av stipendet skjer i samband med eit av kulturskulen sine arrangement.   

Oppgåver for den som får tildelt stipend:

Den som får tildelt stipend skal kunne stille med eit scenisk innslag på tildelingsarrangementet.
Stipendvinnar skal etter førespurnad frå Jæren sparebank kunne stille på sceneinnslag på oppdrag/arrangement i regi av bedrifta.  

Søknadskjema:

Søkjar nyttar vedlagd søknadskjema.
Søknaden sendast innan gitt frist på mail til: Guri.arsvoll@time.kommune.no
Eller via post til:
Time kulturskule, Time kommune,
postboks 38,
4349 Bryne.  

Avtalen er revidert for 3 nye år og gjeld for 2021, 2022, 2023. 

Jæren Sparebank og Time kulturskule