Meny
Klassetrinn Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Barnetrinnet: Hommeren 1 Ungdomstrinnet: Setesdalsveien 353 Post: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 480 66600 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Jørn Lauvsland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Trafikk

TRAFIKKSITUASJONEN VED SKOLEN.

Vi opplever at skoleområdet er trafikkfarlig! Det gjelder morgenen og når elever blir hentet ved skoleslutt.

SPESIELT er det MYE trafikk med biler like før skolestart og tidspunktet omkring skoleslutt.

Skolen henstiller til dere som kjører barna sine til skolen om å være spesielt oppmerksom på dette forhold!!

 

Sykkel

Torridal skole følger TRYGG TRAFIKK sitt syn på bruk av sykkel til/fra skolen. Trygg Trafikk skriver blant annet:

"Det er umulig å gi en fast regel for når barn kan sykle alene i trafikken.

Trygg Trafikks generelle anbefaling er at barn bør være 10-12 år før de sykler alene der de må forholde seg til biler og andre kjøretøy.
Foreldre må selv vurdere egne barn i forhold til modenhet, trafikkforståelse og hvordan det behersker syklingen.
Skolen skal gi elevene sykkelopplæring. I tillegg lærer barn å sykle av foreldrene sine.
Barn som først sykler mye sammen med voksne blir tryggere på egen hånd i trafikken.

Vi på Torridal gjennomfører sykkelprøven våren i 4.klasse.
Etter at den er gjennomført kan klasser dra på utflukter med sykkel som fremkomstmiddel.
Hjelm er påbudt i de tilfeller det legges opp til sykkeltur.

 

Sykkelhjelm

Skolen henstiller til alle som bruker sykkel eller sparkesykkel til/fra skolen om å bruke hjelm.

Det hender av og til uhell på skoleveien, og i de tilfeller elever bruker hjelm har ytterligere skader vært forhindret.

 

Vi VET at sykkelhjelm forebygger skader. Alt for mange som er utsatt for ulykke angrer på at de ikke brukte hjelm.

Vi henstiller så sterkt vi kan: skolen kan ikke PÅLEGGE elever å bruke sykkelhjelm når de er på skolevei med sykkel eller sparkesykkel,

men har et sterkt ØNSKE om at ingen kommer til skolen uten hjelm når de har syklet/sparkesyklet til skolen.

Dersom det er lagt opp til skoletur på sykkel, er det et absolutt krav om at elevene bruker hjelm.