Meny
Klassetrinn Klasse 3
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Barnetrinnet: Hommeren 1 Ungdomstrinnet: Setesdalsveien 353 Post: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 480 66600 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Jørn Lauvsland

Man må laste ned Visma-appen for å motta påmeldingslenka til leksehjelpa. 

Dersom du har lastet ned appen, og ikke har fått lenka, send en melding om dette til lærerne i appen. 


Mandag 7.11 hadde vi besøk fra "Den Kulturelle skolesekken". Elevene koste seg med å lage bilder av fantasidyr. 

INFORMASJON OM LEKSEHJELP

Skolene organiserer frivillig leksehjelp for elever på 3. – 7. klasse. Denne er organisert som 2 x 30 minutter, rett etter skoletid på mandager og tirsdager, altså totalt en time.

Også i år har vi valgt å sette inn pedagoger på leksehjelpa. Det er viktig å poengtere at leksehjelpernes oppgave ikke erstatter foreldres oppgave om å følge med i elevens skolearbeid, inklusiv lekser. Det er også viktig at leseleksene tas hjemme, slik at dere foresatte kan følge opp. 

Retningslinjer for leksetiden:

- Det er kun arbeid med lekser som leksetiden skal brukes til. Er eleven ferdig med leksene, sitter han/hun på plassen din og leser/tegner/etc., ev. går hjem (de som har tillatelse).

- Når leksetiden er ferdig går man enten til SFO (3. og 4. trinn) eller hjem.

- Det skal være ro i rommet der leksetiden er. Eleven vil miste plassen sin dersom han/hun gjentatte ganger bryter denne regelen. Hjemmet kontaktes i slike tilfeller.

- Har man valgt leksetid på skolen må man være tilstede de gangene man er meldt på. De voksne følger kun beskjed fra foresatte om noe annet.

Påmeldingsfrist: Torsdag 1. september (oppstart er mandag 5. september). Påmeldingslenke er sendt til alle som har lastet ned Visma-appen. 

Her er start- og sluttidene for barneskolen, samlet. 

Det er en viktig for skolen å ha oppdaterte kontaktopplysninger til alle foreldre, for å få en god og sikker kommunikasjon mellom skole og hjem. Opplysningene må oppdateres av foresatte, og dette gjøres digitalt. Derfor er det viktig at dere foresatte går inn og sjekker opplysningene.