Meny
Klassetrinn Klasse 6
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Barnetrinnet: Hommeren 1 Ungdomstrinnet: Setesdalsveien 353 Post: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 480 66600 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Jørn Lauvsland

Man må laste ned Visma-appen for å motta påmeldingslenka til leksehjelpa. 

Dersom du har lastet ned appen, og ikke har fått lenka, send en melding om dette til lærerne i appen. 


Hei alle foreldre til 6. trinn på Mosby og Torridal skole.

Ja nå nærmer det seg veldig fort til jul, og kanskje noen opplever det travelt og vanskelig å legge inn mer treff i kalenderen. Det er forståelig. Etter ett møte med rektor og lærere på Mosby så sa de at vi på Mosby arrangerer ett treff på høsten, og Torridal ett treff på våren frem til de skal begynne på ungdomsskolen. Nå var en del samlet på lys våken og fikk møte noen av de som de skal gå i klasse med, så for å holde det litt gående så inviterer vi alle elever med foreldre til samling på Mosby oppvekstsenter lørdag, 3. desember, kl. 1200 . Det blir ett uformelt treff hvor vi møtes for å bli litt kjent. Vi tenner bål, så ta med pølser og drikke selv. Håper så mange som mulig kan komme. Kanskje vi kan få til at nissen kommer på besøk

Hilsen foreldre kontakter v/Mosby skole (6.trinn): Ingunn Foldnes og Gry Helen Haugland 


Mini-Risk er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn over 10 år. Det består av 8 samlinger over 8 uker og har et omfang på ca. 15 timer. Barna deltar på 7 samlinger mens foreldrene deltar på to av eksponeringssamlingene, i tillegg til første og siste samling sammen med lærer. Alt foregår i trygge omgivelser på skolen i skoletida. Kurset ledes av sosiallærer, kontaktlærer på 8. trinn og helsesykepleier (som gjennomfører studiet på UiA kalt "Mestringskurs for engstelige barn og ungdom").

INFORMASJON OM LEKSEHJELP

Skolene organiserer frivillig leksehjelp for elever på 3. – 7. klasse. Denne er organisert som 2 x 30 minutter, rett etter skoletid på mandager og tirsdager, altså totalt en time.

Også i år har vi valgt å sette inn pedagoger på leksehjelpa. Det er viktig å poengtere at leksehjelpernes oppgave ikke erstatter foreldres oppgave om å følge med i elevens skolearbeid, inklusiv lekser. Det er også viktig at leseleksene tas hjemme, slik at dere foresatte kan følge opp. 

Retningslinjer for leksetiden:

- Det er kun arbeid med lekser som leksetiden skal brukes til. Er eleven ferdig med leksene, sitter han/hun på plassen din og leser/tegner/etc., ev. går hjem (de som har tillatelse).

- Når leksetiden er ferdig går man enten til SFO (3. og 4. trinn) eller hjem.

- Det skal være ro i rommet der leksetiden er. Eleven vil miste plassen sin dersom han/hun gjentatte ganger bryter denne regelen. Hjemmet kontaktes i slike tilfeller.

- Har man valgt leksetid på skolen må man være tilstede de gangene man er meldt på. De voksne følger kun beskjed fra foresatte om noe annet.

Påmeldingsfrist: Torsdag 1. september (oppstart er mandag 5. september). Påmeldingslenke er sendt til alle som har lastet ned Visma-appen. 

Her er start- og sluttidene for barneskolen, samlet. 

Det er en viktig for skolen å ha oppdaterte kontaktopplysninger til alle foreldre, for å få en god og sikker kommunikasjon mellom skole og hjem. Opplysningene må oppdateres av foresatte, og dette gjøres digitalt. Derfor er det viktig at dere foresatte går inn og sjekker opplysningene.