Meny
Klassetrinn Klasse 7
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Barnetrinnet: Hommeren 1 Ungdomstrinnet: Setesdalsveien 353 Post: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 480 66600 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Jørn Lauvsland

Man må laste ned Visma-appen for å motta påmeldingslenka til leksehjelpa. 

Dersom du har lastet ned appen, og ikke har fått lenka, send en melding om dette til lærerne i appen. 


Mini-Risk er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn over 10 år. Det består av 8 samlinger over 8 uker og har et omfang på ca. 15 timer. Barna deltar på 7 samlinger mens foreldrene deltar på to av eksponeringssamlingene, i tillegg til første og siste samling sammen med lærer. Alt foregår i trygge omgivelser på skolen i skoletida. Kurset ledes av sosiallærer, kontaktlærer på 8. trinn og helsesykepleier (som gjennomfører studiet på UiA kalt "Mestringskurs for engstelige barn og ungdom").

Melkekartonger, servoer og en microbit er det som skal til. 7. trinn har laget roboter. 

I dag har vi bygd et monster av melkekartong. Videre har vi kodet en microbit med server, og fått monsteret til å gape. Veldig gøy!

Lørdag er det Barnas arkitekturdag. Kommunen arrangerer dette for 4. gang i år.

INFORMASJON OM LEKSEHJELP

Skolene organiserer frivillig leksehjelp for elever på 3. – 7. klasse. Denne er organisert som 2 x 30 minutter, rett etter skoletid på mandager og tirsdager, altså totalt en time.

Også i år har vi valgt å sette inn pedagoger på leksehjelpa. Det er viktig å poengtere at leksehjelpernes oppgave ikke erstatter foreldres oppgave om å følge med i elevens skolearbeid, inklusiv lekser. Det er også viktig at leseleksene tas hjemme, slik at dere foresatte kan følge opp. 

Retningslinjer for leksetiden:

- Det er kun arbeid med lekser som leksetiden skal brukes til. Er eleven ferdig med leksene, sitter han/hun på plassen din og leser/tegner/etc., ev. går hjem (de som har tillatelse).

- Når leksetiden er ferdig går man enten til SFO (3. og 4. trinn) eller hjem.

- Det skal være ro i rommet der leksetiden er. Eleven vil miste plassen sin dersom han/hun gjentatte ganger bryter denne regelen. Hjemmet kontaktes i slike tilfeller.

- Har man valgt leksetid på skolen må man være tilstede de gangene man er meldt på. De voksne følger kun beskjed fra foresatte om noe annet.

Påmeldingsfrist: Torsdag 1. september (oppstart er mandag 5. september). Påmeldingslenke er sendt til alle som har lastet ned Visma-appen. 

Her er start- og sluttidene for barneskolen, samlet.