Meny
Trinn/seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Postveien 65 4307 Sandnes Vis på kart
Telefon: 51338400 og 47503435 Send oss e-post
Redaktør: Inger Aarstad Bauge
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Skolehelsetjenesten

Helsesøster på Trones skole heter Linda Klippen og har tlf nr 51338407, mail: linda.klippen@sandnes.kommune.no. Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.Trefftider på skolen: Mandag kl. 08.00-13.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.00. Helsesøsters rolle er å støtte foreldre, elever og skole i å skape gode oppvekst vilkår og fange opp signaler på mistrivsel og avvik. Helsesøster har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid; fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team, vi samarbeider med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten samarbeider også med skolelege og med andre instanser i samråd med foreldre. Alle elever får tilbud etter et fastlagt program når det gjelder vaksinasjon, helseundersøkelser og helseopplysning.

Hva kan helsesøster hjelpe til med?

-     Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
-     Fysisk helse; vaksinering, kartlegging, skader, vurdere når lege bør kontaktes
-     Vekst og utvikling; høyde og vekt, vurdere fysisk og psykisk utvikling, veiledning i forhold til pubertet
-     Syn og hørsel; syn og hørseltest
-     Veiledning og samtale med barn og/eller foreldre når de møter utfordringer; f.eks samlivsbrudd, rus, vold, sorg, konflikter, fysisk og psykisk sykdom
-     Helsesøster kan ved behov formidle kontakt med skolelege

Oversikt over program for skolehelsetjenesten i barneskolen:

1.klasse: Skolestartundersøkelse ved helsesøster og skolelege, delta på foreldremøte
2.klasse: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, delta på foreldremøte
3.klasse: Individuelle trivselssamtaler, høyde og vektmåling, undervisning om fysisk/psykisk helse, delta på foreldremøte
6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7.klasse: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft til jenter (HPV)

Alle trinn: Helsesøster tilbyr individuell oppfølging av enkeltelever m/foreldre. Gruppevirksomhet. Systemarbeid. Administrative oppgaver.

Les mer om skolehelsetjenesten på Sandnes kommune sin hjemmeside.