Meny
Velg seksjon Klasse 4 c
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Tunballvegen 21 4645 Nodeland Telefon: 38 18 54 40 Send oss e-post
Postadresse Postboks 4 4685 Nodeland
Redaktør: Elin Knutsen
Gå til Google Classroom
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Takk for godt samarbeid dette skoleåret, og en særskilt takk for god innsats fra dere foresatte i perioden skolen var stengt.

Det er blitt ansatt ny rektor som starter opp 01.08.20 - Kirsten Lønn Foss. Vi ønsker både henne og våre nye 1. klassinger spesielt velkommen til høsten.

Riktig god sommer til alle elever, foresatt og ansatte, og så sees vi igjen mandag 17. august til nytt skoleår. SFO starer mandag 3. august.


Vi har nå fått ny revidert utgave av "Veileder om smittevern for barneskole", og i denne utgaven er det nærmere beskrevet hvordan ulike tiltak iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; Grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Vi er nå på gult nivå, og de viktigste tiltakene er:

-Ingen syke skal møte på skolen
-God hygiene og forsterket renhold - elevene vasker hender når de kommer til skolen, før de skal spise, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender.
-Kontaktreduserende tiltak:Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
-Hele klasser regnes som en kohort
-Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
-Trinnvise kohorter på SFO
-Unngå trengsel og store samlinger
-Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Elever i samme kohort kan nå omgås uten begrensninger og de kan også sitte sammen på skolebussen.

Viktig info ang fri skoleskyss:

-Skolebussen er fremdeles kun for elever med rett til fri skyss.
-Søsken og elever fra samme kohort kan sitte sammen på bussen.
-Det er ikke mulig å bytte buss/bli med noen hjem via skolebussen.
-Elever på 7. trinn tar vanlig rutebuss tirsdag, onsdag og fredag.

Veilederen finner du i sin helhet her: Veileder om smittevern

 


Her er oversikten over kontaktlærere for neste skoleår:

1. rød-  Cathrine Nordjordet Gundersen
1. gul - Gro Rygg
1. blå - Marte Hjortland

2a - Marte Holmesland Tveite
2b - Nina Karlsen

3a - Dag Henry Hansen
3b - Mari Hvideberg Govertsen
3c - Camilla Bø

4a - Mariann Hagen
4b - Bjørg Imeland

5. trinn - Anne Birgit Østerberg, Line Follerås Nyborg, Lillian Haugestøl

6a - Andrè Vigebo Haugen
6b - Ronny Stenberg
6c - Kevin Andrè Runden

7a - Brita Kling Celius
7b - Paul Markus Mosvold Hogga


Det er nå åpnet for bestilling av skolemelk og skolefrukt til skoleåret 2020/2021.
Du kan legge inn din bestilling på www.skolelyst.no og www.skolefrukt.no

Det blir skolemelk fra og med tirsdag 28/4-20. 

Skolefrukten er avbestilt ut dette skoleåret grunnet situasjonen med Korona virus


Tunballen skole og SFO er nå stengt i foreløpig to uker. Det er særdeles viktig at alle gjør sitt for å unngå smittespredning. Se informasjon «Råd om korona til foreldre, barn og gravide» på Helsenorge og unngå steder der man lett kommer i nærkontakt med andre.

Elevene må nå gjøre skolearbeid hjemme. Dette blir sendt ut av lærerne i løpet av fredag eller mandag. Det vil være mulig å låne pc eller chromebook for elever som ikke har dette. Ved behov kan kontaktlærere kontaktes via epost eller mobil på dagtid mandag til fredag. 

Det er bestemt at vi skal gi omsorgs-/skoletilbud der annen løsning ikke er mulig. Kriterier for hvem denne ordningen gjelder for finner dere på Kristiansand kommune

Det er viktig at rektor får beskjed raskt ved behov. Vi presiserer at dette er en nødløsning - hovedmålet med stenging av skole og SFO er å hindre smittespredning.


"Skolehelsetjenesten avlyser alle planlagte oppgaver, inntil ny beskjed blir gitt. Det vil si at alle faste konsultasjoner utgår inntil videre, det samme gjelder høyde/vektkontroller , HPV-vaksiner (2. og siste dose) for 7.trinn og de resterende MMR-vaksinene på 6.trinn. Planlagte samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter utgår også. Helsesykepleier vil allikevel være tilgjengelig i form av hjemmekontor og mulighet for telefon-konferanser/-konsultasjoner i kommende periode.   

Vi er nå inne i en krevende periode som samfunn, og dette påvirker barna våre i ulik grad. Enkelte elever har uttrykt bekymring over at de ikke får samtaler med helsesykepleier på skolen. Elever eller foreldre som ønsker en prat med u.t., kan ta kontakt på dette nummeret:  902 25 827. Telefon og mail vil besvares i tidsrommet 08.00-15.00, mandag til fredag.   

Se også informasjon om skolehelsetjeneste på kommunens nettside. Her finner dere også tips til hvordan man snakker med barn om koronavirus:  https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/Barn-og-familie/helsetjenester-til-gravide-barn-og-unge/   Ber også om at alle forholder seg til den informasjonen som til enhver tid sendes ut fra helsemyndighetene, og følger råd og pålagte tiltak, slik at vi alle hjelper til med å redusere smitte av koronavirus.  

Vennlig hilsen Helsesykepleier Janfrid Bråthen


For at vi skal kunne sende ut informasjon raskt til dere foresatte i disse krisetider, er det viktig at dere har registrert rett informasjon i "Visma FLYT skole" eller har lastet ned appen "Min-skole". Meldinger blir sendt via "Min-skole" Visma-app. Hvis dere ikke har lastet ned denne, kommer meldinger via e-post. Pr nå mangler vi e-posten til en del av dere og viktige beskjeder kommer derfor ikke frem. Vær vennlig å sjekk hvilken informasjon som er registrert og legg inn det som mangler ved å logge dere inn. Snarveien finner dere på hovedsiden - i høyre rekke - "Visma FLYT skole". Bruk ID-porten ved innlogging.

Så ønsker jeg dere alle en fortsatt god helg. Lykke til med skolearbeidet kommende uke, og lurer dere på noe er det bare å ta kontakt.


Kristiansand kommune har i samarbeid med Sørlandet sykehus og Fylkesmannen hatt pressekonferanse i dag. Der oppfordres det sterkt til "dugnad" for å hindre smitte. Dette gjøres ved:

- Fortsatt skjerpet håndhygiene hos alle.
- Ingen håndhilsing.
- Alle arrangementer avlyses - også foreldremøter.
- «Lav terskel» for at elever med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste og lignende holdes hjemme.
- Tradisjonell kroppsøving erstattes med lettere alternativ fysisk aktivitet, gjerne utendørs.

Ved mistanke om smitte kontakt rektor som drøfter saken med kommuneoverlegen.

Mer oppdatert info om Koronaviruset finner dere på Kristiansand kommune sin nettside og Folkehelseinstituttet sine sider.