Meny
Velg seksjon Klasse 2 a
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Tunballvegen 21 4645 Nodeland Telefon: 38 18 54 40 Send oss e-post
Postadresse Postboks 4 4685 Nodeland
Redaktør: Kirsten Lønn Foss
Gå til Google Classroom
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tunballen skole har fått denne informasjonen av AKT:

Folkehelseinstituttet har laget er forenklet flytskjema som skal hjelpe foresatte til å vurdere hva man skal gjøre når barnet får luftveissymptomer

Vi nyter sola og finværet når det er her, så her er noen bilder av de små håpefulle på skole utendørs.
Vi har jobbet med faktatekster og grammatikk i skogen. Elevene gikk rundt og leste på lapper med fakta om dyr i norsk skog - deretter hadde vi samling hvor det var quiz om det de hadde lest. Her måtte de samarbeide, da det var mange tekster hengt opp i skogen. Vi hadde også "rød tråd" i skogen, hvor de fikk en fortelling som manglet ord med enten ng-lyd, nk-lyd eller det/de. Langs den røde tråden var ordene, og de måtte plassere riktig ord på riktig plass i fortellingen. En gjeng engasjerte barn! Livet og skolen er best ute!

Blå Kors Ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lav inntekt. Familier fra hele landet inviteres til å søke. Se blakorsferier.no for mer informasjon om ferietilbudene og søknadsskjema. Søknadsfrist for sommertilbudene er 1. mai.

I periode 15. mars til 16. april skal 1. – 3. trinn ha kartleggingsprøver i lesing og regning. 3. trinn skal også ha i engelsk. 

VIS HENSYN, KJØR FORSIKTIG OG IKKE PARKER I "RUNDKJØRINGEN" er vår sterke oppfordring til alle dere som leverer og henter barn med bil før og etter skolen. 

Dette er utgangspunktet:

Skolebussene er for elever med rett på fri skyss, elever som betaler på bussen skal ta rutebuss eller gå/sykle til skolen.  

Det er ikke tillatt med ståplasser i tider med Korona, det er også seter i bussen som ikke kan benyttes.    


AKT informerer om skjerpede smitteverntiltak i kollektivtrafikken i Agder. 

Vi minner om at skolebussene er for elever med rett på skoleskyss.


Uke 6 blir en litt annerledes uke på Tunballen skole - da setter vi psykisk helse på timeplanen. Det betyr at en del av det faglige faller bort til fordel for fokus på elevenes psykiske helse.

De siste ukene har vi fått boltre oss i snø og rent ned glatte fjellsider. Det har vært deilig med bål og varm mat når kuldegradene har gjort sitt inntog.