Meny
Velg seksjon Klasse 3 a
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Tunballvegen 21 4645 Nodeland Telefon: 38 18 54 40 Send oss e-post
Postadresse Postboks 4 4685 Nodeland
Redaktør: Elin Knutsen
Gå til Google Classroom
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Takk for godt samarbeid dette skoleåret, og en særskilt takk for god innsats fra dere foresatte i perioden skolen var stengt.

Det er blitt ansatt ny rektor som starter opp 01.08.20 - Kirsten Lønn Foss. Vi ønsker både henne og våre nye 1. klassinger spesielt velkommen til høsten.

Riktig god sommer til alle elever, foresatt og ansatte, og så sees vi igjen mandag 17. august til nytt skoleår. SFO starer mandag 3. august.


Vi har nå fått ny revidert utgave av "Veileder om smittevern for barneskole", og i denne utgaven er det nærmere beskrevet hvordan ulike tiltak iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; Grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering.

Vi er nå på gult nivå, og de viktigste tiltakene er:

-Ingen syke skal møte på skolen
-God hygiene og forsterket renhold - elevene vasker hender når de kommer til skolen, før de skal spise, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender.
-Kontaktreduserende tiltak:Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
-Hele klasser regnes som en kohort
-Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
-Trinnvise kohorter på SFO
-Unngå trengsel og store samlinger
-Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Elever i samme kohort kan nå omgås uten begrensninger og de kan også sitte sammen på skolebussen.

Viktig info ang fri skoleskyss:

-Skolebussen er fremdeles kun for elever med rett til fri skyss.
-Søsken og elever fra samme kohort kan sitte sammen på bussen.
-Det er ikke mulig å bytte buss/bli med noen hjem via skolebussen.
-Elever på 7. trinn tar vanlig rutebuss tirsdag, onsdag og fredag.

Veilederen finner du i sin helhet her: Veileder om smittevern

 


Her er oversikten over kontaktlærere for neste skoleår:

1. rød-  Cathrine Nordjordet Gundersen
1. gul - Gro Rygg
1. blå - Marte Hjortland

2a - Marte Holmesland Tveite
2b - Nina Karlsen

3a - Dag Henry Hansen
3b - Mari Hvideberg Govertsen
3c - Camilla Bø

4a - Mariann Hagen
4b - Bjørg Imeland

5. trinn - Anne Birgit Østerberg, Line Follerås Nyborg, Lillian Haugestøl

6a - Andrè Vigebo Haugen
6b - Ronny Stenberg
6c - Kevin Andrè Runden

7a - Brita Kling Celius
7b - Paul Markus Mosvold Hogga


Det er nå åpnet for bestilling av skolemelk og skolefrukt til skoleåret 2020/2021.
Du kan legge inn din bestilling på www.skolelyst.no og www.skolefrukt.no

Siste uke med tre grupper på tredjetrinn! 

Nok en uke med annerledes skolehverdag er gjennomført. 

Da er vi endelig tilbake på skolen igjen, og det er vi utrolig glade for. Det har vært utrolig koselig å treffe elevene igjen. 

Det blir skolemelk fra og med tirsdag 28/4-20. 

Skolefrukten er avbestilt ut dette skoleåret grunnet situasjonen med Korona virus


Kjære tredjeklassinger! 
Nå gleder vi oss veldig til å møte dere igjen på mandag! 

Tunballen skole og SFO er nå stengt i foreløpig to uker. Det er særdeles viktig at alle gjør sitt for å unngå smittespredning. Se informasjon «Råd om korona til foreldre, barn og gravide» på Helsenorge og unngå steder der man lett kommer i nærkontakt med andre.

Elevene må nå gjøre skolearbeid hjemme. Dette blir sendt ut av lærerne i løpet av fredag eller mandag. Det vil være mulig å låne pc eller chromebook for elever som ikke har dette. Ved behov kan kontaktlærere kontaktes via epost eller mobil på dagtid mandag til fredag. 

Det er bestemt at vi skal gi omsorgs-/skoletilbud der annen løsning ikke er mulig. Kriterier for hvem denne ordningen gjelder for finner dere på Kristiansand kommune

Det er viktig at rektor får beskjed raskt ved behov. Vi presiserer at dette er en nødløsning - hovedmålet med stenging av skole og SFO er å hindre smittespredning.