Meny
Til klasser og rådsorg Framside
Bakkegata 31 6065 Ulsteinvik
Telefon: 70017740 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Arne Aasen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Munnleg eksamen, som skulle vore den 4. juni, er avlyst på nasjonalt nivå.

Les meir hjå Udanningsdirektoratet


No kan du følgje oss på Facebook.

Gå gjerne inn og lik sida vår 
UUS på Facebook


Regjeringa har instruert skulane om å gå til gult nivå igjen i område som ikkje har utprega smitte. Ulstein er i den kategorien.

Gult nivå skal følgast iht krava i rettleiar

Språkfag/valfag/krøv/kh10 - Elevane må sitje kohortvis med faste plassar.

Aulaen – kun opphald i siste halvdel av matfri

Trinnområda og garderobane skal ikkje nyttast til opphald. Elevane skal vere på eigne klasserom eller ute

Kantina opnast for morgongraut. Hent og gå til klasserom

Lunsj bestillast på førehand som i haust  


1.september startar arbeidet med nytt skulebygg for Ulsteinvik barneskule. Dette gjer at det er nødvendig å stenge ein del av skuleområdet og vegen opp Petterbakken.
Det er planlagt omfattande anleggstrafikk og vi må sikre tryggleiken til dei som ferdast i området.

For ungdomsskulen sin del vil dette påverke gangvegen mellom der den gamle gymsalen stod og skulen.
Vegen og marka opp mot skulen blir stengt med gjerder.
Kortaste og tilrådd veg blir å gå rundt barneskulen på vestsida (merka grønt).