Meny
Til klasser og rådsorg Framside
Bakkegata 31 6065 Ulsteinvik
Telefon: 70017740 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Arne Aasen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Teknologiskulen Ulstein

 

 

Ulstein kommune har gjennom Teknologiskulen fokus på å utvikle kompetente born og ungdom for ei ny tid. Oppveksande generasjonar skal vere premissleverandørar og produsentar av teknologi og informasjon, meir enn berre konsumentar. Dette krev innsikt og forståing av dei prosessane som omgir oss på alle kantar, og som har vorte ein sentral del av kvardagen til alle.

Gjennom Teknologiskulen får elevane i Ulsteinskulen frå 1 - 10 klasse innsikt i korleis teknologien rundt oss fungere r, korleis ein kan løysa problem med denne teknologien og korleis ein kan skapa ny teknologi. Læringa er kopla tett opp mot læreplanane.