Meny
Til klasser og rådsorg Framside
Bakkegata 31 6065 Ulsteinvik
Telefon: 70017740 Send e-post til oss
Redaktør: Tor Arne Aasen
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<januar 2021><<
januar 2021
mtotfls
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607
jan
18
2021
10E Danseverkstad med Freestyle Phanatix
Heile dagen
jan
18
2021
MILJØANSVAR 10A
Fleire dagar. Sluttar 22.01.2021
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging heimeside
Innlogging heimeside
Yrkes- og utdanningsrådgiving

Kva kan rådgivar hjelpe med?

  • - Vanskar i samband med skulegangen (mistrivsel, høgt skulefråvær, mobbing og liknande).
  • - Personlege vanskar t.d. venskap, på skulen, i familien.
  • - Val av faga framandspråk/språkleg fordjuping og valfag.
  • - Overgang til vidaregåande skular. Informasjon og rettleiing.
  • - Koordinering av faget utdanningsval. Yrkespraksis/orientering. Arbeidsveke og utplassering i bedrifter.

Kva er rådgiving?
Elevar i norsk skule har rett til naudsynt rådgiving. Gjennom sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving skal eleven få hjelp til å finne seg til rette på skulen og til å ta val knytt til framtidige yrkes- og utdanningsval.

For utdanning- og yrkesrådgivinga (YOU) inneber det at eleven skal få nyttig informasjon, rettleiing og hjelp til å velge framtidig yrke og utdanning. Rådgivinga skjer både i klassesituasjon, i mindre grupper og individuelt. Difor har rådgivar fast trefftid i skuletida, i samarbeid med helsesøster.

Rådgiving har som mål å bevisstgjere og støtte elevane i val, og legge til rette for at den enkelte skal utvikle si kompetanse i å planlegge, vurdere og ta val i eit langsiktig perspektiv.  

Rådgivinga er i første rekke retta mot elevane. Elevane treng hjelp og råd i skulearbeidet, hjelp til tilpassing og personleg utvikling og råd ved val av vidaregåande utdanning. Dette skal vi hjelpe til med i samråd med kontaktlærar, faglærar og føresette.

Rådgivar gir informasjon om søknadsprosedyrer og fyl opp elever med spesielle behov slik at dei blir ivaretatt også i vidaregåande skule.

Aktuelle lenker:
Alt om vidaregåande opplæring: http://www.vilbli.no/
Noregs største nettbaserte teneste om utdannings- og yrkesval:  http://utdanning.no/
Møre og Romsdal fylkeskommune, utdaningsavdelinga: www.mrfylke.no/utdanning
Her søker du vidaregåande opplæring  www.vigo.no
Digitalt verktøy i faget UDV: www.you-portalen.no
www.udir.no

Faget utdanningsval
Rådgivar er koordinator for faget utdanningsval (UDV) og ressursperson for lærarane som underviser i faget.
Faget sitt formål er å skulle bidra til å skape heilskap og samanheng i grunnopplæringa og knytte grunnskule og vidaregåande opplæring betre saman. Å få prøve ut interesser og bli bevisst eigne evner og anlegg kan bidra til at fleire tek meir kunnskapsbaserte val av utdanning og yrke.

Faget går over alle tre åra i grunnskule på tilsaman 110 timer (60min), men elevane får ikkje karakter i faget. Det er kontaktlærarane som underviser i faget, men det er ikkje timeplanlagt. Faget er i hovudsak knytt opp til bestemte aktivitetar og arrangement på dei ulike klassestega, med ulike former for før- og etterarbeid.

Innhaldet UDV i korte trekk:
8.trinn: jobbskugging 1 dag, arbeid i YOU-portalen
9.trinn: Innovasjonscamp, PRYO (arbeidsveke) og besøk til Herøy og Ulstein vgs., arbeid i YOU-portalen
10.trinn: Karrieredag, Hospitering, arbeid i YOU-portalen