Meny
7. Trinn
Hovedadresse Schivesgt. 21 4010 Stavanger Telefon: 51 91 36 36 Send oss e-post
Postadresse Våland skole - Postboks 8069 4068 STAVANGER - Forus Telefon: 51913636
SFO 1.klasse 954 38 788 2.klasse 976 36 551 Telefon: 3.klasse 926 95 880 Faks: 4.klasse tlf: 930 19 205
Redaktør: Cathrine Malde
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 94 dokumenter i arkivet.
"Hvor er buksa mi, hvor er...." 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7.trinn. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og vi på Våland velger å invitere elever på 5. og 6.trinn også. Elevene på Våland skole starter gjennomføringen i uke 48.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.
Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.


Omlegging av skoleveien ved Cort Adelers og Kong Carls gate. 

 


Meny for skolematen uke 45-50

Sjekk om du kan få brillestøtte til ditt barn

Hele skolen deltok i BlimE dansen i skolegården i dag, fredag 22.september. 

Godt ledet av fordansere fra 7.trinn 


Skolebiblioteket på Våland skole trenger flere bøker av nyere dato. 

Det er sendt ut samtykkeskjema til alle i Vigilo. Dette må foresatte inn og bekrefte. 

Vi ber dere sette av tid og gjøre det i uke 38.