Meny
FAU
Hovedadresse Schivesgt. 21 4010 Stavanger Telefon: 51538600 Faks: 51538601 Send oss e-post
Postadresse Våland skole - Postboks 8069 4068 STAVANGER - Forus
SFO 1.klasse 926 95 880 2.klasse 930 19 205 Telefon: 3.klasse 954 38 788 Faks: 4.klasse 976 36 551
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Invitasjon til Foreldreundersøkelsen for 2. trinn i SFO

All bruk og utleie av skolelokaler på ettermiddags- og kveldstid stenges med umiddelbar virkning og inntil videre. Dette gjelder også for arrangement i helger.

Ber alle grupper/ organisasjoner informere sine brukere videre.


FAU ved Våland skole har levert merknader til regulerings plan 1139E og 1068E til Stavanger kommune. Brevet til kommunen med vedlegg finner dere under "Annen info" til høyre på denne siden.

 

Med vennlig hilsen

Mette Sømme, Leder FAU Våland skole


The new coronavirus (covid-19) that was discovered in China in January har reached Norway. If you think you may be infected, call the emergency room (legevakten) at telephone number 51 91 40 30. Stavanger municipality is monitoring the situation closely.

FAU-representantene for skoleåret 2019/2020 kan dere nå finne under FAU i menyen til høyre.

 


Ny informasjon med tanke på helsesykepleier ved Våland skole.

Etter en henvendelse til Stavanger kommune fra FAU på Våland skole, får skolen to helsesykepleiere hver torsdag fra og med neste uke, og fram til den nyansatte kommer medio april. 

Personalet på skolen, har med bakgrunn i sak fra FAU, utarbeidet en prosedyre for når elever ikke møter til skolen om morgenen. 

Fra og med 2. mars MÅ foresatte sende mail til skolen før kl. 08.00 om morgenen dersom barnet ikke kommer på skolen den dagen.