Meny
Skolemiljøutvalget
Hovedadresse Schivesgt. 21 4010 Stavanger Telefon: 51538600 Faks: 51538601 Send oss e-post
Postadresse Våland skole - Postboks 8069 4068 STAVANGER - Forus
SFO 1.klasse 926 95 880 2.klasse 930 19 205 Telefon: 3.klasse 954 38 788 Faks: 4.klasse 976 36 551
Redaktør: Jorun Beate Fylkesnes
Invitasjon til Foreldreundersøkelsen for 2. trinn i SFO

The new coronavirus (covid-19) that was discovered in China in January har reached Norway. If you think you may be infected, call the emergency room (legevakten) at telephone number 51 91 40 30. Stavanger municipality is monitoring the situation closely.

Ny informasjon med tanke på helsesykepleier ved Våland skole.

Personalet på skolen, har med bakgrunn i sak fra FAU, utarbeidet en prosedyre for når elever ikke møter til skolen om morgenen. 

Fra og med 2. mars MÅ foresatte sende mail til skolen før kl. 08.00 om morgenen dersom barnet ikke kommer på skolen den dagen.


Våland skole hadde fredag 31. mars gjenåpning av skolebiblioteket!

I høst har rektor holdt et Kontaktmøte i samarbeid med FAU- leder. Deretter har avdelingslederne og rektor hatt en presentasjon om elevene sitt psykososiale læringsmiljø §9a på alle trinnforeldremøter.

På fremsiden av skolens hjemmeside, kan du til høyre finne lenke til Stavanger kommune sin "Veileder for alvorlig skolefravær".

Skolestart er en fin anledning til å snakke med elever og foreldre om skolemiljø. Alle har rett til å ha det bra❤️