Meny
Klasse/Gruppe Skolehelsetjenesten
0-klasse
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Besøksadresse: Gamle Dusavikveien 4 4029 Stavanger Telefon: 51 91 29 30
Postadresse: Postboks 8069 FORUS 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor: Kirsti Birkevold
Tasta Helsestasjon
Tasta Helsestasjon
Det er 4 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Velkommen til skolehelsetjenesten 2023-2024

Helsesykepleiere ved Vardenes skole er Vibeke Ingebretsen og Marie Tesdal Karlsen.

Helsesykepleierne er tilgjengelige mandag-fredag, klokken 08:00-15:00.

Kontaktinformasjon:
vibeke.ingebretsen@stavanger.kommune.no
Tlf: 51 91 24 18 eller 94 00 89 22

marie.tesdal.karlsen@stavanger.kommune.no
Tlf: 51508401

Vennligst ikke skriv sensitive opplysninger i mail.

Vi anbefaler foreldre å ta kontakt via Helsenorges digitale tjeneste. Dette er en sikker kommunikasjonsmåte i forhold til sensitive opplysninger.

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier. 

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette er elevenes egen helsetjeneste som skal være lett tilgjengelig og på deres premisser. Elevene kan selv ta kontakt med helsesykepleier på eget initiativ. Helsesykepleier skal være elevenes talsperson og jobbe for deres beste i samarbeid med foreldre og skole.

Aktuelle problemstillinger/tema for samtale kan for eksempel være:

Klassemiljø 

Mobbing 

Når eleven ikke vil/ gruer seg til å gå på skolen

Når eleven er urolig/ ukonsentrert

Vanskelig situasjon hjemme

Pubertet

Spørsmål vedrørende syn, hørsel, hodepine, magesmerter, sengevæting og andre "vondter"

Ut over dette kan jeg også tilby oppfølging av elever etter avtale med foresatte. Helsesykepleier kan også formidle kontakt med andre tjenester:

Helsestasjonens familiesenter for veiledning i foreldrerollen

Livsstilskolen

Sorg-grupper for barn

Grupper for barn og unge som pårørende

Senk stresset i familien

Fortsatt foreldre

Fysio- og ergoterapitjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Barneverntjenesten

Helsesykepleier har taushetsplikt og bringer ingen opplysninger videre uten i samråd med barnets foresatt.