Meny
Klasse/Gruppe Samarbeidsutvalget
0-klasse
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Besøksadresse: Gamle Dusavikveien 4 4029 Stavanger Telefon: 51 91 29 30
Postadresse: Postboks 8069 FORUS 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor: Kirsti Birkevold
Reglement Driftsstyret

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Samarbeidsutvalget (SU) på Vardenes skole

 SU-leder: Morten Johnsen

FAU-leder: Karine Lohne

Isabella Simonsen Kolstad, elevrådsleder

Mikkel Bokn og Sofia Tønnesen Høiland, elevrådet

Pål Asle Pettersen, politisk representant

Hilde Olsen, representant for undervisningspersonalet

Eivind Meling, representant for undervisningspersonalet

Øystein Vihovde, SFO-leder

Kirsti Birkevold, rektor

 Kåre Susort, avdelingsleder/stedfortredende rektor, er referent.

Et samarbeidsutvalg (SU), tidligere kalt for driftsstyre, er et styre for den enkelte skole og kan sammenliknes med et styre for en bedrift. Målet med SU er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.

SU har følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: to representanter for foreldrene, to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsatte og en ekstern representant for kommunen. I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett.

SU kan uttale seg om følgende:

*ordensreglementet

*skolens informasjonsvirksomhet

*virksomhets- og utviklingsplaner for skolen

*forslag til budsjett

*prinsipper for valg av bøker til skolens bibliotek

*planer for hjem-skole-samarbeid

*skolevurdering

*trafikkforholdene

*skoleskyss

*planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene

Kilde: fug