Meny
Velg seksjon Våre resultater
Hovedadresse Sørstrandveien 38 4076 Vassøy Telefon: 51 85 92 92 Faks: 51 85 92 93 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Ole Gabriel Ueland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Logg inn som lærer
Logg inn
Nasjonale prøver i lesing, regning og lesing på engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn. På 9.trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler deler av de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og deler av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere og myndigheter som et grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

Nasjonale prøveresultater for Vassøy skole finner du som vedlegg øverst i høyre kolonne. 

Fra høsten 2014 publiseres resultater fra nasjonale prøver på skolenivå i Skoleporten. Klikk "Les mer" for å se resultatene i menyen til høyre.


Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse er obligatorisk å gjennomføre for alle skoler med elever på 7. og 10. årstrinn. I Stavanger benyttes resultater fra Elevundersøkelsen aktivt i forhold til oppfølging og utvikling av den enkelte skole. Fra 2015 har vi på Vassøy skole valgt å ta undersøkelsen på 5.-7. klasse for å få et større tallgrunnlag for undersøkelsen.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.

 

Resultater fra Elevundersøkelsen publiseres også på Skoleporten


Det avholdes årlig en foreldreundersøkelse blant alle foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn ved hver av grunnskolene i Stavanger.

Resultatene fra foreldreundersøkelsene brukes både til oppfølging og utvikling av kommunens skole- og skolefritidstilbud generelt og i forhold til spesifikke utviklingstiltak ved den enkelte skole.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.