Meny
Velg seksjon Våre resultater
Hovedadresse Sørstrandveien 38 4076 Vassøy Telefon: 51 91 31 01 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Ole Gabriel Ueland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Logg inn som lærer
Logg inn

Vi ønsker alle elever, foresatte og andre en riktig god sommer!
Skolestart er mandag 17.august. Førsteklassingene begynner kl.09.00, mens resten av elevene begynner til vanlig tid kl.08.40.

SFO har åpent ut juni og åpner igjen etter ferien mandag 3.august.
NB! Husk at SFO har stengt 13.-14.august pga planleggingsdager.

Kontoret er bemannet tom mandag 29.juni og bemannes igjen 3.august. Ved behov kan rektor nås på tlf.45 66 51 46.

Nasjonale prøver i lesing, regning og lesing på engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn. På 9.trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler deler av de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og deler av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere og myndigheter som et grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

Nasjonale prøveresultater for Vassøy skole finner du som vedlegg øverst i høyre kolonne. 

Fra høsten 2014 publiseres resultater fra nasjonale prøver på skolenivå i Skoleporten. Klikk "Les mer" for å se resultatene i menyen til høyre.


Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse er obligatorisk å gjennomføre for alle skoler med elever på 7. og 10. årstrinn. I Stavanger benyttes resultater fra Elevundersøkelsen aktivt i forhold til oppfølging og utvikling av den enkelte skole. Fra 2015 har vi på Vassøy skole valgt å ta undersøkelsen på 5.-7. klasse for å få et større tallgrunnlag for undersøkelsen.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.

 

Resultater fra Elevundersøkelsen publiseres også på Skoleporten


Det avholdes årlig en foreldreundersøkelse blant alle foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn ved hver av grunnskolene i Stavanger.

Resultatene fra foreldreundersøkelsene brukes både til oppfølging og utvikling av kommunens skole- og skolefritidstilbud generelt og i forhold til spesifikke utviklingstiltak ved den enkelte skole.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.