Meny
Velg seksjon Våre resultater
Hovedadresse Sørstrandveien 38 4076 Vassøy Telefon: 51 91 31 01 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Ole Gabriel Ueland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Logg inn som lærer
Logg inn

Kjære elever og foresatte på Vassøy skole!

Vi håper dere har hatt en fin ferie og er klare til et nytt skoleår. Vi gleder oss til å treffe igjen både nye og gamle elever mandag 17.august!

Ordinær timeplan
2.-7. trinn har oppstarttidspunkt kl. 08.40, som vanlig. Vi følger ordinær timeplan fra skolestart.

Skolestart for førsteklassingene
Skolestarten for elevene som begynner på 1. trinn blir noe annerledes i år enn tidligere. Smitteverntiltak ift situasjonen rundt korona har gjort at vi har måttet endre planene våre noe. 1.trinn starter som planlagt kl. 09.00 med oppmøte i skolegården. Vi ber de voksne passe på å holde god avstand. Videre ber vi om at det kun er foreldre som følger. Rektor vil ønske velkommen. Elevene blir deretter ropt opp og går til klasserommet sitt. Det vil dessverre ikke bli adgang til at foreldrene er med inn i klasserommet denne dagen. Skoledagen for førsteklassingene slutter til ordinær tid kl.13.20, før SFO overtar for de som skal dit.

Skolen åpner opp på gult nivå 
Dette innebærer at vi fortsatt har smitteverntiltak som skal sikre at elever og ansatte får en trygg og god oppstart, og skolehverdag fremover. Vi ber om forståelse for at det kan skje endringer dersom smitteveilederen krever det. Det er derfor viktig at alle følger godt med på skolens hjemmeside og får med seg oppdatert og nyttig informasjon.

Nasjonale prøver i lesing, regning og lesing på engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn. På 9.trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler deler av de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og deler av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere og myndigheter som et grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

Nasjonale prøveresultater for Vassøy skole finner du som vedlegg øverst i høyre kolonne. 

Fra høsten 2014 publiseres resultater fra nasjonale prøver på skolenivå i Skoleporten. Klikk "Les mer" for å se resultatene i menyen til høyre.


Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse er obligatorisk å gjennomføre for alle skoler med elever på 7. og 10. årstrinn. I Stavanger benyttes resultater fra Elevundersøkelsen aktivt i forhold til oppfølging og utvikling av den enkelte skole. Fra 2015 har vi på Vassøy skole valgt å ta undersøkelsen på 5.-7. klasse for å få et større tallgrunnlag for undersøkelsen.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.

 

Resultater fra Elevundersøkelsen publiseres også på Skoleporten


Det avholdes årlig en foreldreundersøkelse blant alle foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn ved hver av grunnskolene i Stavanger.

Resultatene fra foreldreundersøkelsene brukes både til oppfølging og utvikling av kommunens skole- og skolefritidstilbud generelt og i forhold til spesifikke utviklingstiltak ved den enkelte skole.

Klikk "Les mer" for å se resultatene for Vassøy i høyremenyen.