Meny
Velg seksjon Framside
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 / 475 16 301 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Nye Ullensvang kommune
Heimeside
Tid igjen til sommarferien :)
19.06.2020 kl 13:45
00
dagar
:
00
timar
:
00
min
:
00
sec

Verdiane våre: 

TRYGGLEIK - RESPEKT - GOD KOMMUNIKASJON - LÆRELYST - MEISTRING

Følg lenkja på høgre sida her --> 

Bilete frå juniskulen 2020

Kontaktlærarar
1.-2. Linn M Fadnes
3.-4. Hilde Hesjedal
5.-6. Eivind Jøsendal
7. Rolf R Litsheim

Faglærarar
Kari Åkre, Karianne S Holmberg, Kristin Meland, Anne K Lid

Fagarbeidarar
Jane L Bleie, Anja F Velure, Hildegunn U Augdal, Kjersti D Andersen, Åsne E Botnen

Andre
Reinhaldar (Liv fram til august), vaktmeister (Johannes), bibliotekar (Ingvild) og rektor (Erik)


1.-2.klasse har vore i fjøra og laga fine utstillingar av ting me finn der. Her er nokre fine eksempel:-)

Vikebygd skule opnar for 5.-7. klasse tysdag 12. mai, til vanleg tid kl 08:00.
Sjå her for oppdatert smittevernrettleiar frå UDIR. Der finn du svar på svært mykje om korleis gruppene skal organisera seg mtp å ikkje blanda grupper, og at vaksne held seg til éi gruppe.
Skulen opnar måndag 27. april for elevane i 1.-4. klasse. Her finn du praktisk informasjon som er viktig at de heime snakkar om med elevane.

Frå 27. april opnar skulen for 1.-4. steget. SFO opnar óg.

Det vil seia at frå tysdag etter påske og fram til 27. april, vil alle få heimeundervisning likt det opplegget som har vore. For 5.-7. steget held dette fram óg frå 27. april. Dei einskilde klassane vil få informasjon direkte frå lærar om korleis oppstarten blir tysdag 14. april.

Skulen vil i tida frå tysdag 14. april oppretthalda tilbodet om omsorgsplass, jf retningslinjene til regjeringa og UK; "Skoleeiere skal også sørge for å gi et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner." Det er essensielt at dei som har behov for å benytta seg av dette tilbodet (og møter kriteria), går i dialog med skulen snarast for å avtala dette (epost til rektor).

Sjå elles same info under, som er saksa direkte frå UDIR. Fortsatt god påske, alle saman! Mvh Erik Løland, Vikebygd skule

"Fra 20. april åpner barnehager. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn, SFO og yrkesfagelever som skal ut i lære neste skoleår.
Skolene må fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme, og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.
Dette gjelder elever på 5. – 7. trinn, ungdomstrinnet og elever i videregående.
Skoleeiere skal også sørge for å gi et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.
Vi kommer tilbake med mer informasjon på www.udir.no/korona"

 

 


Kontakttelefonen er for barn og ungdom som er bekymra, lurer på noko, eller treng nokon å snakke med!
Det er ein ny kvardag for alle og det kan oppstå uro og bekymring.
Du treff ungdomskontakt i kommunen samt anna helsepersonell om du ringer kontakttelefonen.
Me har teieplikt og du treng ikkje sei kven du er!
Ikkje ver redd for å ta kontakt, du er ikkje åleine.

Tlf: 916 97 013 

OpningstidMåndag, tysdag, onsdag og fredag: kl. 10.00 – 15.00
Måndag og fredag: kl. 17.00 – 22.00 

Påskeveka er det stengt frå onsdag 08.04.20 klokka 12.00.

Helsing
Andrea Djønne 
Ungdomskontakt/los Ullensvang helsestasjon Tlf: +47 91 69 70 13


- Reglar om utestenging gjeld sjølvsagt og digitalt (hangout).

- Skryt til alle for at arbeidet, slik som situasjonen er, går veldig bra.

- Skulen framleis stengt inntil vidare.

- Følg råd/reglar om handvask etc.