Meny
Velg seksjon 1. og 2. klasse
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 / 475 16 301 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland
1.-2.klasse har vore i fjøra og laga fine utstillingar av ting me finn der. Her er nokre fine eksempel:-)

Vikebygd skule opnar for 5.-7. klasse tysdag 12. mai, til vanleg tid kl 08:00.
Sjå her for oppdatert smittevernrettleiar frå UDIR. Der finn du svar på svært mykje om korleis gruppene skal organisera seg mtp å ikkje blanda grupper, og at vaksne held seg til éi gruppe.


- Reglar om utestenging gjeld sjølvsagt og digitalt (hangout).

- Skryt til alle for at arbeidet, slik som situasjonen er, går veldig bra.

- Skulen framleis stengt inntil vidare.

- Følg råd/reglar om handvask etc.


Skulen er stengt, jf nasjonale retningslinjer, frå og med fredag 13. mars. Opne saka her for vidare informasjon.

Sjå vedlegget til dette innlegget.

Helsedirektoratet har laga denne filmen, som rettar seg mot barn og unge, og gir svar på ein del spørsmål om koronaviruset.

Hugs å melda elevane på leksehjelp for neste skuleår (gjeld 3.-7. klasse). Fristen er fredag 6. mars.

Meld på pr epost til vikebygd.skule@ullensvang.kommune.no eller sms til 19123052900000.

3.-4. klasse har leksehjelp måndag og tysdag.

5.-7. klasse har leksehjelp måndag.


Røde Kors arrangerer i år 5 gratis ferieopphald for familiar med vedvarande låg inntekt. Søknadsperioden for påskeferiar er no starta, og fristen for å søka er 1. mars.

Visma Flyt Skole (VFS) er no operativt. Det medfører at kommunikasjon mellom skule og heim no kan skje gjennom denne plattformen. Les vidare for info om kva og korleis.

SFO er for elevar i 1.-4. klasse. Opne artikkelen for utfyllande info, og lenkje til søknad.

Sjå vedlegg til denne artikkelen for dokument med aktivitetsplan for våren 2020.