Meny
Velg seksjon 5. klasse
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland

Med bakgrunn i eit heradsstyrevedtak er det bestemt at elevane i Ullensvang skal ha auka antal timar med symjeopplæring i basseng. Dette gjeld dei elevane som går på skular utan basseng, der dei ikkje har fast symjeundervisning kvar veke. For å få dette til ved Vikebygd skule er auken lagt på 3. og 4. klasse, og dei vil òg dette året ha fast symjeundervisning kvar veke. Dette året vert det fredag morgon. Dei skal då fylgja ungdomsskule-bussen om morgonen, slik dei vanlegvis gjer når dei har bading. Dei får ein times lenger skuledag på torsdagen og er ferdige på skulen kl. 13.45.

Ta kontakt med skulen, dersom noko er uklart i høve dette.


Informasjon om juniskulen 2019

Sommarferie og helsing.

Ei kort oversikt over det pedagogiske personalet ved Vikebygd skule frå hausten av

Ullensvang herad v/ Nav og Flyktningtenesta ynskjer å invitera barnefamiliar med på ferietur til Dyreparken i Kristiansand.

https://www.skolelyst.no

(Du finn óg lenkja til høgre på sida her, under "For føresette")


Det var 2. klasse som hadde regien på samlinga i dag.

Torsdag 21. mars fekk skulen besøk av Trommelars

Nye skilt er på plass i skulebrekka, og i lag med elevråd og FAU har skulen nokre oppmodingar.

PPT - Pedagogisk psykologisk teneste

5. og 6. klasse har no laga ferdig filmen sin "Farleg besøk 2". I dag var det visning på skulen for alle som ville sjå.

Aktivitetsplan for våren 2019 er publisert. Skuleruta og SFO-ruta for neste skuleår er vedtekne. Du finn desse planane under "Informasjon" og under "Fleire dokument" til høgre på sida her (fungerer ikkje på dei fleste mobiltelefonar).