Meny
Velg seksjon 5. klasse
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 / 475 16 301 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland

Med bakgrunn i eit heradsstyrevedtak er det bestemt at elevane i Ullensvang skal ha auka antal timar med symjeopplæring i basseng. Dette gjeld dei elevane som går på skular utan basseng, der dei ikkje har fast symjeundervisning kvar veke. For å få dette til ved Vikebygd skule er auken lagt på 3. og 4. klasse, og dei vil òg dette året ha fast symjeundervisning kvar veke. Dette året vert det fredag morgon. Dei skal då fylgja ungdomsskule-bussen om morgonen, slik dei vanlegvis gjer når dei har bading. Dei får ein times lenger skuledag på torsdagen og er ferdige på skulen kl. 13.45.

Ta kontakt med skulen, dersom noko er uklart i høve dette.


Vikebygd skule opnar for 5.-7. klasse tysdag 12. mai, til vanleg tid kl 08:00.
Sjå her for oppdatert smittevernrettleiar frå UDIR. Der finn du svar på svært mykje om korleis gruppene skal organisera seg mtp å ikkje blanda grupper, og at vaksne held seg til éi gruppe.


- Reglar om utestenging gjeld sjølvsagt og digitalt (hangout).

- Skryt til alle for at arbeidet, slik som situasjonen er, går veldig bra.

- Skulen framleis stengt inntil vidare.

- Følg råd/reglar om handvask etc.


Skulen er stengt, jf nasjonale retningslinjer, frå og med fredag 13. mars. Opne saka her for vidare informasjon.

Sjå vedlegget til dette innlegget.

Helsedirektoratet har laga denne filmen, som rettar seg mot barn og unge, og gir svar på ein del spørsmål om koronaviruset.

Hugs å melda elevane på leksehjelp for neste skuleår (gjeld 3.-7. klasse). Fristen er fredag 6. mars.

Meld på pr epost til vikebygd.skule@ullensvang.kommune.no eller sms til 19123052900000.

3.-4. klasse har leksehjelp måndag og tysdag.

5.-7. klasse har leksehjelp måndag.


Røde Kors arrangerer i år 5 gratis ferieopphald for familiar med vedvarande låg inntekt. Søknadsperioden for påskeferiar er no starta, og fristen for å søka er 1. mars.

Visma Flyt Skole (VFS) er no operativt. Det medfører at kommunikasjon mellom skule og heim no kan skje gjennom denne plattformen. Les vidare for info om kva og korleis.

Fredag 31. januar er det skuleball for elevane på 5.-7. steget. Det går føre seg i gymsalen på Vikebygd skule, og elevane frå Vikebygd og Hauso er invitert. Utfyllande info er distribuert direkte til dei det gjeld.

Sjå vedlegg til denne artikkelen for dokument med aktivitetsplan for våren 2020.

Torsdag 12. desember inviterer Vikebygd skule til jolaspel, frå klokka 17:30.