Meny
Velg seksjon SFO
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 / 475 16 301 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland

Fristar for søknad om SFO-plass: 

SFO-plass, skuleåret 2020-2021: 1. mars 2020 Søknad gjennom Visma Flyt Skole VFS

Sommarferie-SFO: 1. april, 2020 (meld behov per tlf., epost, melding..til skulen)

Vikebygd skule opnar for 5.-7. klasse tysdag 12. mai, til vanleg tid kl 08:00.
Sjå her for oppdatert smittevernrettleiar frå UDIR. Der finn du svar på svært mykje om korleis gruppene skal organisera seg mtp å ikkje blanda grupper, og at vaksne held seg til éi gruppe.


SFO er for elevar i 1.-4. klasse. Opne artikkelen for utfyllande info, og lenkje til søknad.

Edit; 20.09.19 får me attendemeldingar om at det framleis er lus i elevgruppa. Me vil sterkt oppmoda alle heimar om å ta problemet på alvor, sjekka sine barn, og ta ev grep som trengs.

Vi ynskjer å informera om at det er oppdaga hovudlus hos nokre elevar på skulen. For å få bukt med problemet, ber vi dykk om å sjekka alle i husstanden så snart som mogeleg med lusekam. Berre dersom alle hjelper til, vil det vera mogeleg å bli kvitt hovudlus i nærmiljøet.


Hei, alle saman!

Me vonar sommaren har vore fin, at store og små har fått "lada batteria", og at alle no er klare for eit nytt skuleår.

Skulestart er klokka 0800 måndag 19. august. Det er heilt regulære skuletider frå dag éin, dvs alle er ferdige med skuledagen kl 1250 på måndagar. Deretter er det SFO for dei som skal der, og leksehjelp for det som skal der. Skuletidene er for øvrig dei same som føregåande skuleår, og alle elevane får med seg timeplan frå sin kontaktlærar første skuledag.

Busstidene har ikkje forandra seg (sjå skyss.no om du er usikker).

Dei som skal ha busskort, får dette av kontaktlærar første skuledag; til skulen reisar dei utan kort denne dagen.

Det kjem meir info her på heimesida utover denne veka. Ta kontakt med skulen dersom du har spørsmål.

 


Det ligg svært mykje klede att på skulen. Diverre er mykje av dette ikkje merkt med namn. Me oppmodar alle om å merka kleda til elevane.

På måndag tok me ein utedag på SFO. Me tok matpakka med oss ut i sola. Me hadde mykje kjekk leik med fallskjerm, fotball, og klatring i leikestativet.

Nye skilt er på plass i skulebrekka, og i lag med elevråd og FAU har skulen nokre oppmodingar.

Torsdag 28.02.19 tok SFO seg ein tur til fjøra. Der leika dei, kasta stein, var på kråkebollejakt, pil og boge og dei bygde bruer. Ungane koste seg i den fine vårsola.


Me laga til karneval på SFO.

SFO var så heldige å få store pappkassar frå Lysimport.

Ungane har vore svært aktive i byggeprosessen.


Aktivitetsplan for våren 2019 er publisert. Skuleruta og SFO-ruta for neste skuleår er vedtekne. Du finn desse planane under "Informasjon" og under "Fleire dokument" til høgre på sida her (fungerer ikkje på dei fleste mobiltelefonar).