Meny
Velg seksjon FAU, SMU og SU
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 / 475 16 301 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland

Klassekontaktar og vara for skuleåret 19-20. 

1. Gunnlaug Aga, Esben Aga 

2. Per Arne Aga, Caroline Hauso Flesjå

3.Hjørdis Ingeborg Bleie (Trude Klepsvik frå haust 20)

4. Kari Åkre, Anette Torvund (Jannicke Teigland Olsnes frå haust 20)

5. Ingrid Hardenberg, Mari E Digranes (óg ut skuleåret 20-21)

6. Hilde Moen, Irene Måkestad (Esben Aga for skuleåret 20-21)

7. Gunn Marit Mårstig, Annette Måkestad


Sjå vedlegg for referat. Opne saka for avklaringar.

3.mai 2019 vedtok Fellesnemnda for Ullensvang kommune nye målsettingar, vedtekter, elevreglement m.m. for nye Ullensvang kulturskule.Samstundes blei det også vedtatt at desse skulle evaluerast og sendast ut på høyring før nytt vedtak våren 2020.

SFO-vedtekter er no på høyring

https://www.skolelyst.no

(Du finn óg lenkja til høgre på sida her, under "For føresette")


Nye skilt er på plass i skulebrekka, og i lag med elevråd og FAU har skulen nokre oppmodingar.

Referat frå møte 16.01.19 er lagt ut.