Meny
Velg seksjon Framside
Nåvegen 12 5776 Nå
Telefon: 53 66 21 92 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Løland
Skuleruta
Skuleruta 19-20
Elevmiljø
nullmobbing.no
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
....til vi blir Ullensvang kommune
01.01.2020 kl 00:00
00
dagar
:
00
timar
:
00
min
:
00
sec
Nye Ullensvang kommune
Heimeside
Tid igjen til sommarferien :)
19.06.2020 kl 13:45
00
dagar
:
00
timar
:
00
min
:
00
sec

Verdiane våre: 

TRYGGLEIK - RESPEKT - GOD KOMMUNIKASJON - LÆRELYST - MEISTRING

Chromebookane til våre elevar er rekna som trygge, og kan takast med heim som vanleg.


SFO diskotek

Sjå bilete / plakat for meir info

SFO-vedtekter er no på høyring

Hausten er her, og det blir mørkare. Elevane er på farten, og må vera godt synlege for sin eigen tryggleik. 

Sjå vedlegg for brosjyre om sikker skuleskyss.

Fredag 27. september frå 1100 til 1230 arrangerte 1.-4. klasse årets FORUT-kafé. No er sluttoppgjeret levert, og det er ny rekord!

Frå og med fredag 27. sept startar arbeid med å rulla ut begrensningar på elevmaskinene (chromebooks).

Sjå vedlegg for kva begrensningar som gjeld for kva klassesteg.


Her er nokre bilete frå SFO oppstarten.

 


Edit; 20.09.19 får me attendemeldingar om at det framleis er lus i elevgruppa. Me vil sterkt oppmoda alle heimar om å ta problemet på alvor, sjekka sine barn, og ta ev grep som trengs.

Vi ynskjer å informera om at det er oppdaga hovudlus hos nokre elevar på skulen. For å få bukt med problemet, ber vi dykk om å sjekka alle i husstanden så snart som mogeleg med lusekam. Berre dersom alle hjelper til, vil det vera mogeleg å bli kvitt hovudlus i nærmiljøet.


Det er kokevarsel på skulen, inntil ny beskjed kjem. Me oppmodar alle om å sørga for at elevane har med seg drikka heimanfrå.