Meny
Velg seksjon 3. klasse C
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Sørbøveien 6 4150 Rennesøy
Telefon: 51 72 06 00 Send e-post til oss
Redaktør: Tone Olsen Finnesand

Juleforestilling av elevar i 1.-4.klasse blir i år arrangert

torsdag den 19.desember i Kulturhuset i Vikevåg, Meieriet. 

Vi arrangerer 2 forestillingar, då vi er mange elevar og ønskjer å få plass til mest mogleg publikum. Grunna plassmangel ser vi oss nødt til å sette ei grense på 4 personar pr elev.  

Kl. 17.00 primært for familie til 1. og 2.klassingar, og kl. 18.30 primært for familie til 3. og 4.klasse. Familiar som har elevar på fleire av trinna møter på ein av forestillingane. 

FAU sel lodd ved inngangen, kr 20 pr lodd. Pengane går til elevrådet! 

Sett av dagen! Elevane har allereie starta med øvingar!

 

 


Skuleruta for 2019-2020 er klar. Nytt skuleår startar opp igjen torsdag den 15.august.