Meny
Velg klasse Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Øystein Knudsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Våre ansatte

Dette er våre flotte ansatte!

Øystein Knudsen
Rektor
38148460/97976027
oystein.knudsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Åshild Botnen
Konstituert inspektør/SFO ansvarlig
38148460
aashild.botnen@kristiansand.kommune.no (Send)
Christin Javnes
Inspektør
38148460
christin.javnes@kristiansand.kommune.no (Send)
Kari Nyman
Sosiallærer/spesialpedagogisk koordinator
38148460/90242165
kari.nyman@kristiansand.kommune.no (Send)
Bente Haugland
Kontorleder
38148460
bente.haugland@kristiansand.kommune.no (Send)
Toril Haddeland
Lærer
Spes. ped leder 1.-3. trinn, IKT ansvarlig
38148460
toril.haddeland@kristiansand.kommune.no (Send)
Harald I. Nielsen
Bibliotekar
38148460
harald.i.nielsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Solveig Eidhamar
Lærer
kontaktlærer 1. trinn
Trinntelefon 90215837
Solveig.Eidhamar@kristiansand.kommune.no (Send)
Ida Marie Åsemoen
Lærer
kontaktlærer 1. trinn
Trinntelefon 90215837
ida.marie.asemoen@kristiansand.kommune.no (Send)
Anne Uberg Svendsen
Lærer
1. . trinn
Trinntelefon 90215837
anne.uberg.svendsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Elisabeth Pettersen Holthe
Lærer
1. . trinn
90215837
Elisabeth.Pettersen.Holthe@kristiansand.kommune.no (Send)
Betsy Fåland
Lærer
kontaktlærer 2. trinn
Trinntelefon 90234158
betsy.faland@kristiansand.kommune.no (Send)
Henriette Trollnes Strømsvåg
Lærer
Kontaktlærer 2. trinn, tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Trinntelefon 90234158
henriette.trollnes.stromsvag@kristiansand.kommune.no (Send)
Helene Holtskog
lærer
kontaktlærer 2. trinn
Trinntelefon 90234158
helene.holtskog@kristiansand.kommune.no (Send)
Line Suggelia
Lærer
Kontaktlærer 2. trinn
Trinntelefon 90234158
Line.Suggelia@kristiansand.kommune.no (Send)
Jorunn K. Sagedal
Lærer
NOA-kontakt
Trinntelefon 90234158
jorunn.k.sagedal@kristiansand.kommune.no (Send)
Tone Elin Tørstad
Lærer
Lærer 2. trinn
Trinntelefon 90234158
tone.elin.tørstad@kristiansand.kommune.no (Send)
Mats Gunnar Ask Holthe
Lærer
Permisjon
Trinntelefon 90231197
mats.gunnar.ask.holthe@kristiansand.kommune.no (Send)
Mali Lyngstad
lærer
Kontaktlærer 3. trinn
Trinntelefon 90231197
mali.lyngstad@kristiansand.kommune.no (Send)
Ingrid Røed
Lærer
Vikar kontaktlærer 3. trinn
90231197
Ingrid.Roed@kristiansand.kommune.no (Send)
Anne Kjersti Heisel
Lærer
3. trinn
Trinntelefon 90231197
Anne.Kjersti.Heisel@kristiansand.kommune.no (Send)
Lisbeth Hübert
Lærer
3. trinn
Trinntelefon 90231197
lisbeth.hubert@kristiansand.kommune.no (Send)
Geir Jernæs
Lærer
3. trinn
Trinntelefon 90231197
geir.jernas@kristiansand.kommune.no (Send)
Solveig Vatne
Lærer
Kontaktlærer 4. trinn, trinnleder
Trinntelefon 90215413
solveig.vatne@kristiansand.kommune.no (Send)
Ole-Johan Børretzen Terland
Lærer
Kontaktlærer 4. trinn
Trinntelefon 90215413
ole-johan.borretzen.terland@kristiansand.kommune.no (Send)
Nina Fossaskåret Eriksen
Lærer
4. trinn
Trinntelefon 90215413
Nina.Fossaskaret.Eriksen@kristiansand.kommune.no (Send)
Lisa Marie Juliebø
Lærer
4. trinn
Trinntelefon 90215413
lisa.marie.juliebo@kristiansand.kommune.no (Send)
Eva Tveiten Lüdemann
Lærer
4. trinn
Trinntelefon 90215413
eva.tveiten.luedemann@kristiansand.kommune.no (Send)
Åslaug Nylund Ringøen
Lærer
Kontaktlærer 5. trinn
Trinntelefon 90218527
aslaug.nylund.ringoen@kristiansand.kommune.no (Send)
Daniel Andre Gundersen
Lærer
Kontaktlærer 5. trinn
Trinntelefon 90218527
daniel.andre.gundersen@kristiansand.kommune.no (Send)
Irene Wetrhus
Lærer
Faglærer 5.
Trinntelefon 90218527
Irene.Wetrhus@kristiansand.kommune.no (Send)
Kristin Bakka
Lærer
Kontaktlærer 6. trinn
Trinntelefon 90237243
kristin.bakka@kristiansand.kommune.no (Send)
Eirik Nørskov Nielsen
Lærer
Faglærer 6. trinn
Trinntelefon 90237243
eirik.norskov.nielsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Petter Stenbråten
Lærer
Kontaktlærer 6. trinn, IKT- ansvarlig
Trinntelefon 90237243
petter.stenbraten@kristiansand.kommune.no (Send)
Marit Grendstad
Lærer
Kontaktlærer 7. trinn
Trinntelefon 90237489
marit.grendstad@kristiansand.kommune.no (Send)
Ingveig Mjelde Løvdal
Lærer
Kontaktlærer 7. trinn
Trinntelefon 90237489
ingveig.mjelde.lovdal@kristiansand.kommune.no (Send)
Hamed Dawood
Lærer
Kontaktlærer 7. trinn
Trinntelefon 90237489
hamed.ahmed.raja.dawood@kristiansand.kommune.no (Send)
Martin Andersen
Lærer
Musikklærer
Trinntelefon 90237489
martin.andersen@kristiansand.kommune.no (Send)
Eric Michael Stensøy
Lærer
Kontaktlærer 7. trinn
90237489
Eric.Michael.Stensoy@kristiansand.kommune.no (Send)
Monica Andersen Macintosh
Lærer
Kontaktlærer 7. trinn
Trinntelefon 90237489
Monica.Andersen2@kristiansand.kommune.no (Send)
Katrine Rosseid
Lærer
Spesialpedagog
Trinntelefon 90237489
katrine.rosseid@kristiansand.kommune.no (Send)
Synnøve Bentsen Flaa
Fagarbeider
Trinntelefon 90237489
synnove.flaa@kristiansand.kommune.no (Send)
Helene Aukland
Fagarbeider
Trinntelefon 90215837
helene.aukland@kristiansand.kommune.no (Send)
Christian Jensen Eilertsen
Fagarbeider
Trinntelefon 90237243
christian.jensen.eilertsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Valdete Hamiti
Helsefagarbeider
Trinntelefon 90237243
valdete.hamiti@kristiansand.kommune.no (Send)
Betty Anne Nielsen
Fagarbeider
38148460
betty.anne.nielsen@kristiansand.kommune.no (Send)
Arne Myklebost
Assistent
38148460
June Lynum Jensen
Fagarbeider
SFO 40749272
june.lynum.jensen@kristiansand.kommune.no (Send)
Ahila Ganesan
Fagarbeider
SFO
38148460
ahila.ganesan@kristiansand.komune.no (Send)
Vendela Sletmoen
Fagarbeider
SFO
38148460
vendela.sletmoen@kristiansand.kommune.no (Send)
Anne Petterson
Lærer
Permisjon
Elisabeth Pettersen
Lærer
permisjon
Melanie Knaus
Fagarbeider
Permisjon