Meny
Velg klasse FAU
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Øystein Knudsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Du finner det i dokumenter under skoledemokrati på høyre side

Det er besluttet at skolene i "nye" Kristiansand skal ha samarbeidsutvalg som erstatning for skolens styre. Det er i praksis liten forskjell mellom samarbeidsutvalg og det "gamle" styret ved skolen. Vedlagt ligger rutine for samarbeidsutvalg ved skolene.

Bekymra foresatte forteller at mange av elevene på vei til skolen ikke ser ut til å bry seg om trafikken!

Det har vært mange utfordrende situasjoner spesielt i forhold til SPARKESYKLER. Mange elever er ikke bevisste på hvordan de oppfører seg i trafikken. På skolen snakker vi med elevene om trafikksikkerhet, og det fortsetter vi med, viktig at dere foresatte også tar en ekstra runde med dem om hvordan de viser respekt for trafikken på vei til og fra skolen. Vi gjentar oppfordringa fra Trygg trafikk om at barn helst ikke bør sykle før de er modne for å oppfatte trafikkbildet ordentlig - det er fra ca 10 års alder. Spesielt foresatte som lar barna sykle eller bruke sparkesykler før den alderen må være nøye med å snakke med barna om trafikkutfordringer.

Hvordan er det med reflekser og lys – har de alt i orden på sparkesykler og sykler?  Det er viktig at alle sjekker både sykler og sparkesykler nå i høstmørket.

Les mer her om sykler fra Trygg trafikk! Her er gode innspill til foresatte som vil trygge barna i trafikken - det samme vil i mange tilfeller gjelde bruk av sparkesykkel.

 


DE TØFFE BRUKER HJELM!!   Ved Wilds Minne skole kan elever fra 4.klasse benytte sparkesykkel til og fra skolen. Sparkesykkelen kan i tillegg benyttes på et eget område på skolen for de øvre trinnene.   FAU vedtok i møtet 3/12 - 14 å innføre felles retningslinjer for bruk av hjelm når sparkesykkel benyttes til/fra skolen og i skoletiden. Det er mangelfull bruk av hjelm, og FAU ønsker å følge TRYGG TRAFIKK, som sier at barn bør bruke hjelm også på sparkesykkel. Vi ber alle foreldre være med på å skape gode holdninger til bruk av hjelm og følge retningslinjene som er vedtatt.

TAKK!   Mvh FAU   (se også vedlegg under "Informasjon")