topLogoSpacer
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Info om sosiallærar på Forsand skule
Publisert: 26.05.2015 skrive av: Katrin Persche

Katrin Persche er sosiallærar på skulen.

Eg er utdanna barnevernspedagog med vidareutdanning i spesialpedagogikk.

Eg er på skulen:

-          Måndag: 08.15 – 15.30

-          Tysdag: 08.15 – 15.30

-          Torsdag: 08.15 – 14.00

-          Fredag: 08.15 – 13.00

Telefon:              Eg kan treffas på telefon 51700201 (skulekontor). Om eg er opptatt vil eg ringe opp så snart eg får tid.

Mail:                     kpe@forsand.kommune.no 

 

Ungdomstrinnet på tur til Vikastakken
Publisert: 22-08-2014 skrive av: Bjørn Høllesli


 

 

Ungdomstrinnet har fast tradisjon at me startar skuleåret med ein felles fjelltur, og i år gjekk turen til Vikastakken

picture
 

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT
Publisert: 28.11.2012 skrive av: Udda

 

Til

Kommuner, grunnskoler

og videregående skoler i Rogaland                                                                                

                                                                                                                              28.11.2012        

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT

 

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) vil, med virkning fra 01. januar 2013 innføre erstatning ved melding om tap/ødeleggelse av skolekort.

 

Erstatningen er kroner 50,- og dekker nytt kort. Dette gjelder elever fra 5. klasse og oppover.

 

Rutinene ved tap/ødelagte skolekort vil være som i dag, bortsett fra at det vil bli krevd erstatning.

Når skolene sender melding om tapte/ødelagte kort, vil Kolumbus produsere nytt skolekort og en faktura. Faktura og nytt skolekort sendes til skolen. Skolen leverer nytt kort, sammen med faktura til eleven. Fakturaen vil være merket med elevens navn og adresse.

Inntil eleven har fått nytt skolekort, må eleven få et Midlertidig reisebevis, som i dag.


Med ødelagte skolekort menes kort som er brekt, klippet hull, klippet deler av etc. Kort som uten en åpenbar grunn slutter å fungere, vil det ikke bli krevet erstatning for. Dette må det opplyses om ved bestilling av nytt kort.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagleder skoleskyss.

 

 

 

Med hilsen

 Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

 

 


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

 
 
.