Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Frå Fylkesmannen:

I løpet av våren 2017 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktertidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane.


Kommunestyret i Forsand har vedteke å setja i gang prosjektet «Den gode skulen i Forsand». Prosjektet ta føre seg sentrale tema som:

- Skule –heim samarbeid
- Rolleavklaringar – skuleeigar, skuleleiar, tilsette, føresette
- Kultur – meir open kultur
- Informasjon


Skulen har registrert engasjement vedrørande påmelding til skulejulegudstenesta og det livssynsnøytrale alternative arrangementet. Utdanningsdirektoratet har gitt råd for slike arrangement, sjå lenkja under. Me har prøvd å halda oss etter desse tilrådingane, difor påmeldingslapp.

I nokre klassar har det vore vanskeleg å få inn alle lappane. I år gjer me det slik at dei som ikkje har levert påmelding til julegudstenesta eller det alternative opplegget, dei blir med på julegudstenesta. Det gjer me sidan me har lang tradisjon med julegudsteneste i Forsand.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Skulen, 07.12.16
Ingunn V


5. klasse har i K&H laga eit digert julekort til Kongeparken sin julekortkonkurranse. Det er 240 cm x 120 cm og ulike teknikkar har blitt benytta (maling, toving, strikking, perling, spikking). Kortet vil bli stilt ut i Kongeparken.

Fjorden er ein skuleavis på nettet. Fjorden er eit prosjekt laga av elevane som har valfaget medier og kommunikasjon skuleåret 2016/17. Vi skal skrive om små og store saker frå skulen, Forsand og litt frå verda rundt oss. Gå inn og sjå, og tips oss gjerne viss du har noko stort eller lite vi burde skrive. om.

Ryfylkebiblioteka i Strand og Forsand arrangerer i samarbeid med Samlaget ein nynorskkveld på biblioteket på Jørpeland neste måndag, 31.okt. kl 18. Målgruppa er foreldre/føresette og lærarar til born i førskule, småskulen og på mellomtrinnet. 

Forlagsdirektør Edmund Austigard snakkar om lesing og språk. Ole Jørgen Nøstbakken har tips til nynorsk litteratur for born. Velkomen!

Ryfylkebibliotekene Strand og Forsand


Det er plass til nokre føresette på FN-konserten i Idrettshallen på måndag 24.10. i 5. time (kl12.20)!

Frå Trygg Trafikk:

Refleksdagen 20. oktober markeres over hele landet. Nå er tiden inne for å skinne! Finn frem refleksene!

Kommuner, bedrifter, og organisasjoner i Rogaland vil markere den nasjonale Refleksdagen 20. oktober. Reflekser skal deles ut, plakater henges opp, aktiviteter utføres, for å minne oss på at nå er det på tide å finne frem refleksen, legge den i lommer på jakkene til familien, og bruke den når du er ute og går eller sykler i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer også media til å gripe sjansen, og markere refleksdagen!


Hei, me er 2 gutar som går i 8 klasse og skal ha valfag, produksjon av varer og tenester.

Me kan gjera to ting som du ser under her. Ring om du vil at me skal gjera  noko!

 - Vaska bilar – 50 kr i timen per person (me har med svampar og såpe)
 - Passa hundar – 50 kr i timen per person 

Berre på Forsand og i Espedalen  

Veke 43, 45, 47 og 49. Tysdagar 0830-1100, torsdagar 1600-1830.

Tlf Sebastian: 959 49 884
Tlf Robin: 986 74 646      


Me kan:

 - Passa ungar - 50 kr timen
 - Laga mat - pris alt etter kve me lagar
 - Passa hundar - 50 kr timen
 - Vaska hus/rydda/rydda i hagen - 50 kr timen
 - Handla mat for dei som treng det - 50 kr timen

Ring 911 68 318 Dina 
Ring 473 76 369 Oda


Få e-post når det er kome ny informasjon på heimesida til skulen. Du kan velja seksjon/klasse eller alle nyheiter. Klikk på ruta i høgre kolonne og fyll ut skjema.

Frå Tine: "Eit skikkeleg skulemåltid betyr mykje for at konsentrasjonsevna og læringsmiljøet i klassen skal vere på topp, då påfyll midt på dagen hjelper å halde blodsukkeret stabilt. Mjølk er naturleg rik på vitaminer, mineral og protein som kroppen treng kvar dag. Det finnast fleire produkt å velja mellom i skulemjølkordninga. Du kan lese meir om produkta på www.skolemelk.no/produkter."

Torsdag18. august er det skulestart i Forsand. Den lange skuleferien er nå over, utan at det tørre sommarveret kom hit i år heller. Eg håpar at alle likevel har hatt ein aktiv og fin ferie og er eller blir klar til å ta fatt på læringsarbeidet med godt mot.