Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Frå Tine: "Eit skikkeleg skulemåltid betyr mykje for at konsentrasjonsevna og læringsmiljøet i klassen skal vere på topp, då påfyll midt på dagen hjelper å halde blodsukkeret stabilt. Mjølk er naturleg rik på vitaminer, mineral og protein som kroppen treng kvar dag. Det finnast fleire produkt å velja mellom i skulemjølkordninga. Du kan lese meir om produkta på www.skolemelk.no/produkter."

Elevane fekk i lekse å ta mål av eit lite hus, helst så lite at dei sjølve kunne ta målet opp til mønet. Då fekk vi inn skjema med mål på hundehus, sykkelskur, kattehus og liknande, som vi delte på 10 for å lage modellane i målestokk 1:10. Når målinga og rekninga var unnagjort, sette vi i gang med å produsere husa i papp.

Skolane skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i rekning på 2. trinn.

Utdanningsdirektoratet tilbyr også frivillige kartleggingsprøver i rekning på 1. og 3. trinn, i engelsk på 3. trinn og i digitale ferdigheiter på 4. trinn. 

Kartleggingsprøvene skal brukast av skolen og lærarane til å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skoleåra. Dei fleste elevane vil få til dei fleste oppgåvene, og mange vil oppleve prøva som lett. Prøva vil derfor ikkje gi informasjon om elevar med gode ferdigheiter.

Les meir om dette på Utdanningsdirektoratet sine sider.


5. klasse har laga sentralornament på papir. Dei byrja med eit mønsterelement som dei spegla sjølv før det blei kopiert på kopimaskin til ein rund rapport. 

I løpet av våren 2016 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN.

I nokre fag kan du ha fått avgangskarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane. Elles vil informasjonen i denne brosjyren også gjelde for minoritetsspråklege elevar.


Elevbedrifta Fundingsland Treverk produserar fuglekassar som liknar på Preikestolen: Preikestolkassen! De kan bestilla desse via heimesida deira. Dei spikrar saman fuglekassane heime på fritida, pussar alle kanter og malar dei grundig. Inntektene går til bedrifta som dei då brukar på meir materiale. Dei delar overkotet og får pengene når dei går ut av 10. klasse.      

Vi har jobba med grafikk som tema i 7.kl. i haust. Bilda viser linoleumstrykk og koldnål som elevane har jobba med på skulen før vi reiste til Grafisk Verkstad i Stavanger, der kunstnarane Solveig Landa og Anita Tjemsland hjelpte oss med dyrt fint grafikkpapir og profesjonelle trykkpresser.