topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

INFORMASJON TIL FØRESETTE – VÅREN 2014
Publisert: 03-04-2014 skrive av: Ingunn V.

 

Våren kom tidleg i år, heldigvis. Det spirer så smått og grønkar. Kvitveisen er observert i blomst. Det er ei flott årstid me har gått inn i. Ta gjerne turen til Røssdalen og sjå kor flott det kan vera.

I dag var 5. klasse i Sandnes på trafikkopplæring i regi av Trygg Trafikk. Det var vellukka! 6. klasse hadde leirskule på Gullingen for kort tid sidan. Sjølv om veret ikkje var det beste, kom dei nøgde tilbake og hadde lært mykje og dessutan fått nye vener. 10. klasse var på teater ein kveld – det er også del av den Kulturelle skulesekken, som for vår kommune sin del er ganske innhaldsrik.

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT
Publisert: 28.11.2012 skrive av: Udda

 

Til

Kommuner, grunnskoler

og videregående skoler i Rogaland                                                                                

                                                                                                                              28.11.2012        

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT

 

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) vil, med virkning fra 01. januar 2013 innføre erstatning ved melding om tap/ødeleggelse av skolekort.

 

Erstatningen er kroner 50,- og dekker nytt kort. Dette gjelder elever fra 5. klasse og oppover.

 

Rutinene ved tap/ødelagte skolekort vil være som i dag, bortsett fra at det vil bli krevd erstatning.

Når skolene sender melding om tapte/ødelagte kort, vil Kolumbus produsere nytt skolekort og en faktura. Faktura og nytt skolekort sendes til skolen. Skolen leverer nytt kort, sammen med faktura til eleven. Fakturaen vil være merket med elevens navn og adresse.

Inntil eleven har fått nytt skolekort, må eleven få et Midlertidig reisebevis, som i dag.


Med ødelagte skolekort menes kort som er brekt, klippet hull, klippet deler av etc. Kort som uten en åpenbar grunn slutter å fungere, vil det ikke bli krevet erstatning for. Dette må det opplyses om ved bestilling av nytt kort.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagleder skoleskyss.

 

 

 

Med hilsen

 Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

 

 


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen
Publisert: 13.11.2012 skrive av: Udda

 Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. 

Her finner du informasjon om regelverk til foreldre:
http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/?WT.mc_id=MU_regelverk_foreldre

 

 

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

 
 
.