topLogoSpacer
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

AVGANGSTIDER SKULESKYSSEN - FORSAND SKULE Skuleåret 2015-2016
Publisert: 30-06-2015 skrive av: Ingunn V.

AVGANGSTIDER SKULESKYSSEN - FORSAND SKULE

Skuleåret 2015-2016

 

 

Fossmorkbussen (liten buss):

Fossmork                    kl 07.30

Eiane                          kl 07.40

Vika                            kl 07.47

Høllesli                       kl 08.03

Forsand skule             kl 08.10

Kjører til Forsand skule via bedehuset (utan stopp).

 

 

Melingbussen:

Jørpeland                    kl 07.18

Meling                        kl 07.43

Oanes                         kl 07.55

Bergekleiva                kl 08.01

Ryggjaskaret              kl 08.02           NB: Bussen stoppar kun i krysset ved Håkon Berge

Bergevik molo            kl 08.05           Stoppar ved Joker-butikken

Forsand kai                 kl 08.07

Forsand skule             kl 08.10

Stoppar også ved kommunehuset på veg til Forsand skule.

 

 

Espedalsbussen:

Øvre Espedal              kl 07.30

Byrkjeland                  kl 07.40          

Kleppa                        kl 07.50

Helle                          kl 07.55

Rossavik                     kl 07.58

Forsand skule             kl 08.03

 

 

Avreise frå skulen om ettermiddagane er kl 14.05.

 

Midtskyss heim fredagar kl 12.15 frå skulen. Gjeld for 1., 5. og 6. trinn frå skulestart til haustferien og frå vinterferien til sommarferien.

 

Minnar om at elevane til ei kvar tid skal sitja stilt på setet i bussen og ha på seg setebeltet under heile turen.

 

Forsand skule, 29.06.2015                 Ingunn Varhaug, rektor

SOMMARHELSING FRÅ REKTOR
Publisert: 18.06.2015 skrive av: Ingunn V.

Sommaren i år lar venta litt på seg, dessverre. Me får håpa at når han kjem, kjem han godt, med mykje sol og varme. Så langt er årets utgåve rett og slett motstykket til sommaren i fjor! Godt at me har varme og gode klede og kan vera ute uansett ver, viss me vil.

Skuleåret som er over har vore travelt for elevar og tilsette. Læring i fokus. Alle er engasjerte og trivst er visjonen som me har arbeidd etter. Elevar har gjort ein stor innsats for å læra mest mogleg. Det er veldig kjekt å få vera med elevane på dette læringsarbeidet. Foreldre/føresette stiller også godt opp. Ein del foreldre kjenner på at dei kjem litt til kort som leksehjelparar. Så er det kanskje greitt at det er elevane som skal gjera leksene sine. Foreldre/føresette har rolla som tilretteleggjarar, dvs syta for at eleven har tid og rom til lekser, motivera dei til god innsats og gjerne sjekka at dei faktisk har lært leksene, ikkje bare gjort dei. Gi beskjed til lærar viss leksene ikkje er på rett nivå. I sommarferien har ingen lekser, sjølvsagt. Det vil likevel vera lurt å ha ei leseøkt kvar dag.

Info om sosiallærar på Forsand skule
Publisert: 26.05.2015 skrive av: Katrin Persche

Katrin Persche er sosiallærar på skulen.

Eg er utdanna barnevernspedagog med vidareutdanning i spesialpedagogikk.

Eg er på skulen:

-          Måndag: 08.15 – 15.30

-          Tysdag: 08.15 – 15.30

-          Torsdag: 08.15 – 14.00

-          Fredag: 08.15 – 13.00

Telefon:              Eg kan treffas på telefon 51700201 (skulekontor). Om eg er opptatt vil eg ringe opp så snart eg får tid.

Mail:                     kpe@forsand.kommune.no 

 

 
 
.