topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Sosiale medier
Publisert: 22.10.2014 skrive av: adm

Det har i denne veka kome nokre telefonar frå foreldre som har informasjon og dårlege opplevingar med INSTAGRAM og andre sosiale medier. Me har ikkje tenkt at me kan gå gjennom elevane sine kontoar og ønskjer med dette å seie til alle foreldre: Snakk med ungen din heime om nettbruk!

Veldig mange born har ulike brukarar på INSTAGRAM. Dei har gjerne ein brukar som er offisiell som du sjølv og ser? Mange har og ein eller fleire privat brukar(ar) som mange foreldre ikkje veit om. Kanskje skjer det dialog mellom dei unge her som ikkje er ok?  Ser du noko som ikkje er greit på nettet så er det lov å bry seg. Det er svært mykje godt på nettet å finna om dette emnet. Her er nokre gode tips.

http://www.nettvett.no/for-foreldre

http://www.fug.no/nettvett.144728.no.html

http://www.nettvett.no/nettvettregler/barn-og-unge

Datoar fram mot ny skule på Tu
Publisert: 08.10.2014 skrive av: adm

picture

Kjelde:Kåsen IL/facebook

Dagar som er viktige fram mot ny skule på Tu

  • November /desember 2014. Klepp kommune overtar bygget. Møblering og sluttføring
  • Fredag 12.desember - elevane har fri. Tilsette pakker ned bøker/utstyr. 
  • Tysdag 16.desember - foreldre + nokre tilsette driv skulen. Juleverkstad og andre aktivitetar i skuletida.(planleggingsmøte i november) SFO som vanleg
  • Fredag 19.desember - siste skuledag på gamle Tu skule
  • SFO har ope måndag 22. desember som siste dag
  • SFO har stengt i romjula
  • Fredag 2.januar Planleggingsdag for personalet på nye Tu skule. Elevane fri.
  • Måndag 5.januar - fyrste skuledag på nye Tu skule for elevane
  • Onsdag 14.januar - offisiell opning for elevar og inviterte gjester kl 12..00-14.00
  • Open skule om kvelden:. Dato er ikkje stadfesta enno, men kanskje vert dette: Torsdag 29. januar kl 17,00-19.00. Sett av dato no. Opning av Tu skule for elevar, foresatte og Kåsen/Tu skulekrins.

 

 

Ikkje skulemelk tysdag 14. oktober
Publisert: 13.10.2014 skrive av: admin

Det er ikkje skulemelk i morgon 14. oktober.

Frå om med onsdag 15. oktober er det melk att.

Nye Tu skule
Publisert: 29.01.2013 skrive av: adm

Jærentreprenør AS skal stå for dei bygningsmessige arbeida. Simex har røyrlegger og vetilasjon. Sønnico AS skal stå for dei elektriske arbeida.

Skulen og anleggsdrifta startar opp ca 1.mai 2013.

Skulen er ferdig til overlevering ca oktober 2014.

Skulen reknar med å flytte inn i desember 2014 og ta skulen i bruk frå og med januar 2015.

Dei første kostnadsoverslaga for Tu skule var på 142 millionar kroner. Etter anbodsrunden er prisen komen opp i 156 millionar.

Formannskapet sa i går ja til denne prisauken. Me gler oss til ny skule.

 

 http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=28607

HAUSTFERIE
Publisert: 03.10.2014 skrive av: adm

Me har hatt ein svært travel haust på Tu. Me merker at me har det trongt og me merker at det er mykje som skal gjerast av både planlegging og praktisk før flytting til jul. Me klager ikkje! Me gler oss til å flytte:-)

Skulen er i rute. Bileta viser aulaen sine trapper - no i betong. Her kjem det parkett. Det andre bilde er frå ein av garderobane utan garderobeløysninga

Elevar og lærarar har haustferie i veke 41. Måndag 13.oktober er alle tilbake igjen. SFO og kontoret har ope i haustferien.

Takk til FAU for to flotte sykkeldagar no siste veka før haustferien. Til dei av dykk som IKKJE har fått lys på syklane. Bruk haustferien til å finna fram refleks og lys. Me har mange born på Tu - men ingen å miste..

Snakk med ungane dykkar om kor dei krysser vegen til fots og på sykkel. Det er elevar som syklar utanom sykkelstiar som me har. 

Ønskjer alle saman ein god haustferie!

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.