topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Ulykke i Lalandsvegen
Publisert: 08.04.2015 skrive av: adm

Ein personbil har kjørt på bussen som kjører ungdomskuleelevane frå Tu til Klepp U. Elevane er ikkje skadde slik Tu skule kjenner saka. Me er heller ikkje kjent med at elevar på Tu skule var tilstade i Lalandsvegen då hendinga skjedde. Meir informasjon her på

http://www.aftenbladet.no/trafikk/Bilsjafor-skadet-i-kollisjon-med-buss-med-32-skolebarn-3670534.html

www.jbl.no

 

Tusen takk til FAU og alle foreldre
Publisert: 23.03.2015 skrive av: adm

picture
 

Måndag 23.mars møtte representantar for FAU opp på Tu skule med varm kaffi, kort og flotte raude roser til alle tilsette.

Lærarane fekk eit kort der det stod: 

  • Ære til ein lærar: Kjære lærar! Takk for den viktige og gode jobben som  du gjer kvar dag!

Andre tilsette på Tu skule fekk eit eigeprodusert kort frå TU FAU der det stod 

  • Ære til ein viktig voksen: Takk for den viktige og gode jobben du gjer kvar dag!

Eig du noko av dette?
Publisert: 23.03.2015 skrive av: adm

picture
 

Klede som er gløymt igjen på gamle Tu skule er det laga ei utstilling av nå på nye Tu skule. Den ligg i vrimlearealet fram til påske ferien (t.o.m tysdag 31.mars )

Kleda vert gitt vekk etter det.

Sjå etter om du eig noko her!

Leik i skulegarden etter skuletid
Publisert: 17-03-2015 skrive av: adm

Elevar i SFO har fyrsterett på leik i tarzanløypa og klatrestativet fram til kl 16.30 kvar dag.

Me har hatt uheldige hendigar der born frå skulen som ikkje går i SFO har vore i konfliktar med born frå SFO.

Etter klokka 16.30 er det fritt fram for alle å leike på skulen sitt område.

 

Nettvett måndag 23.mars 2015
Publisert: 16.03.2015 skrive av: adm

Skulen veit at sosiale medier er ei utfordring i fritida til borna dykkar. Me har hatt hendingar der elevar har skrive stygt om kvarandre på m.a. instagram. Dersom me ikkje bryr oss om kva borna gjer på sosiale medier så er det stor fare for mobbesaker kan utvikle seg her.

Skulen har difor sagt at me ønskjer at alle elevar i  4-5-6- og 7.klasse kjem til skulen måndag kveld saman med føresette/foreldre. . Det er de som har ansvar for borna dykkar når dei held på med mobiltelefonen, nettbrettet eller pc-en heime.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.