topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Skuleåret 2015/2016
Publisert: 11.05.2015 skrive av: adm

Det er enno 3 månadar til skulestart og kan kome endringar mht personalet på Tu skule.

Dei fleste år vert det nokre endringar til skulestart, men plan for lærarfordeling på trinn er denne for skuleåret 2015/2016:

 • 1.trinn - Solveig Sæter Konstali,  Stine Stokkeland og Kari Garborg 
 • 2.trinn Randi Sanden Stangeland, Nina Haugland og Eli Konstanse Romsø
 • 3.trinn Sandra Hatleskog, Lena Nes og Gry Marita Braut
 • 4.trinn Anne Grethe I. Vigrestad, Anne Brit Bjørkhaug Farstad og Bjørg Østrem Murberg
 • 5.trinn Grete Marie Molaug, Rigmor Steinarson og Håvard Mikalsen
 • 6. trinn Kenneth Giske og Ådne Søyland
 • 7.trinn Martin Wiig og Bjørg Line Furland

Bjarne Hansen Braut og Hildur Bø Johnsen er miljøterapeutar på skulen.

Elin Caroline Bore er og tilsatt som lærar på Tu skule til hausten, men er ikkje endeleg plassert på trinn.

Foreldremøte neste års 8.trinn
Publisert: 04-05-2015 skrive av: adm

Til foreldra på dagens 7.trinn på Tu skule:

Onsdag 3.juni kl 19.30  er det forelremøte på Klepp U. Det blir en fellesdel og en klassevis del.

 

Foreldremøte 1.trinn
Publisert: 04-05-2015 skrive av: adm

Onsdag 3.juni

Foreldremøte nye 1.klassingar kl 19.30- 20.30

Tysdag 9.juni

 • Bli kjent dag for nye 1.klassingar kl 09.00-11.00
 • Bli kjent dag i SFO frå kl 11.00 - 11.30/11.45

 

Årsmøte FAU ved Tu skule
Publisert: 23-04-2015 skrive av: adm

6. mai 2015

kl 19.00-20.30                                                                                              tu skule, aulaen

Alle føresette ved skulen er velkomne. Alle trinn må vera representerte med klassekontaktar og FAU-representantar.

Våren 2015
Publisert: 20-04-2015 skrive av: adm

Det er no to korte vår månadar til skulen tar sommarferie. Det har vore eit annleis skuleår som me alle kjem til å hugse godt. Me ser fram til at skuledagane og skuleåra framover normaliserer seg med nye rutinar i det som er det flottaste skulebygget i Norge.

Her er datoar som kan vera lure å merke av for våren 2015. Skulerute for 2015/2016 ligg i høgre marg

 • Torsdag 30.april. Kommunal fridag for elevane SFO ope, sjå eige oppslag
 • Fredag 1.mai. Fridag
 • Fredag 8.mai Øving på 17.mai tog
 • Torsdag 14.mai. Fridag (kr.himmelfartsdag) 
 • Fredag 15.mai. Fridag. SFO ope, sjå eige oppslag
 • Måndag 25.mai. Fridag (2.pinsedag)
 • Fredag 19.juni. Siste skuledag. Elevane sluttar kl 12.30. Fellessamling på skulen kl 11.45-12.30. Foreldre og andre er velkomne
 • SFO og kontoret har ope fram til 1.juli

Merk desse to datoane for elevar som startar i 1.klasse til hausten:

 • onsdag 3.juni kl 19.30 -20.30 Foreldremøte nye 1.klassingar
 • tysdag 9. juni kl 09.00-11.00 Bli kjent-dag for nye 1.klassingar.

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.