topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Skulegudsteneste, fritak
Publisert: 09-04-2014 skrive av: Nina Nygård Magnussen

Tu skule skal ha skulegudsteneste 11.april 2014. Det er det blitt informert om på m.a. lekseplanar. Me beklagar at me ikkje har gått ut med informasjon om kva som er tilbodet for elevane som vert igjen på skulen.

 

Det er kome søknadar om fritak i 1.og 4.klasse. Desse elevane vil få undervisningopplegg på skulen. Undervisninga vil handle om ulike religiøse markeringar som ulike religionar har kvar vår. Elevane møter i mediatek når dei andre elevane går til bilane om morgonen.

 

 

 

1.klasse hausten 2014
Publisert: 04.04.2014 skrive av: adm

 Det har kome inn få søknadar til bokmål hausten 2014 for 1.klassingar. Alle vil få svar frå kommunen om dette, men av ulike grunnar kjem svarbrevet seint.

Skulen informerer med dette om at det berre vert nynorsk i 1.klasse til hausten. Det er i dag 42 elevar som skal gå i 1.klasse. Me kjem til å ha 3 kontaktlærarar.

Meir informasjon kjem til foreldremøte 2 i juni 2014.

Ikkje melk tirsdag 1.april
Publisert: 31-03-2014 skrive av: admin

Det er ikkje melk i morgon, tirsdag 1.april, grunna kjøleskapsdøra har stått open i helga og melka har vorte sur.

Det er melk igjen på onsdag.

Beklager dette.

KOMMUNAL KAMPANJE MOT HOVUDLUS
Publisert: 18.03.2014 skrive av: admin

 VEKE: 12   21.–23.mars 2014

Folkehelsa oppfordrer til ein ny nasjonal kampanje mot hovudlus i Norge.

Det nyttar IKKJE å kjempe kampen mot hovudlus åleine.

Vi må samarbeide for å få bukt med luseepidemiane som oppstår.

 No er det opp til dykk å få bukt med hovudlusa. Sjekk familien i helga!

Når foreldre/føresette i kommunar – og heile fylket – har lusesjekk i fokus samtidig, blir eventuelle smitta personar behandla i same tidsperioden. Det fører til at hovudlusbestanden blir redusert drastisk, og til at faren for gjensmitte blir monaleg mindre.

Dersom foreldre med barn i barnehager og på skular har ei fast helg der dei blir minte om lusesjekk, blir det og lettare å snakke med kvarandre - og dele erfaringer.

 

OBS: NY TID FOR FELLES FORELDREMØTE:
Publisert: 03-03-2014 skrive av: admin

 

TID:  MÅNDAG 17. MARS KL.19.00 - 20.45

STAD:  MEDIATEKET 

 TEMA: REKNING

Korleis kan eg bidra til meistring og rekneglede hos mitt barn?

Klepp kommune har valt å ha fokus på matematikkfaget, og det skjer mykje bra på dette fagområdet på skulen vår.

Kva så med rekning heime?  FAU vil gje alle foreldre ein inspirasjonskveld saman med  føredragshaldar Mona Røsseland, som har vore med å skrive MULTI bøkene som elevane bruker i matematikken.

Det finnes mykje enkel, men viktig matematikk som vi foreldre allereie gjer saman med ungane våre i kvardagen. Etter nokre timar saman med ei engasjert Mona Røsseland vil du gå heim med eit meir bevisst forhold til det du allereie gjer, samt påfyll og motivasjon til endå meir spel og ”kvardagsmatte”  heime.                                                                  

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.