topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Søknad om SFO 2015/2016
Publisert: 26-02-2015 skrive av: adm

Berre dei som skal endre tilbodet eller søkje plass for fyrste gong treng å levere inn SFO søknad.

Hugs at når du har SFO-plass gjeld denne til oppsigelse eller eleven har gått ut av 4. trinn.

 

Foreldremøte på Klepp ungdomsskule for nytt 8.trinn 2015/16!
Publisert: 10.02.2015 skrive av: adm

Onsdag 11.mars kl. 19.00 vert det foreldremøte vedr. elevar som skal begynne i 8.klasse på Klepp ungdomsskule i august 2015. Elevane vil få besøk av oss på barneskulane tidlegare same veka.

Foreldremøtet vert på Klepp ungdomsskule i ”Krossen” – som er vår aula midt i skulebygningen.

Nærmare om innhald kjem seinare.

Rektor Marit Sørensen, avdelingsleiar 8.trinn Anne Helga Nedrebø og Anders Larsen som har ansvaret for repsektprogrammet på skulen vil delta på møtet.

Velkommen!

 

Tu skule publisert på bygg.no
Publisert: 05-02-2015 skrive av: adm

For å lese artikkelen klikk på lenka under:

http://www.bygg.no/article/1224923

 

Ny i 1. klasse hausten 2015
Publisert: 05-02-2015 skrive av: adm

Informasjon som gjeld dei som skal byrje i 1. klasse hausten 2015 blir lagt ut under 0.klasse ( under fana 0 øvst på sida).

Skulemjølk - nytt semester
Publisert: 28.01.2015 skrive av: adm

I dag var det ikkje skulemjølk på grunn av manglande levering frå Tine.

I morgon blir det mjølk, men berre til dei som har registrert seg for vårsemesteret.

For registrering av mjølk for vårsemesteret kan ein gå inn på www.skolemelk.no

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.