topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

TU SKULE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Skulemjølk - nytt semester
Publisert: 28.01.2015 skrive av: adm

I dag var det ikkje skulemjølk på grunn av manglande levering frå Tine.

I morgon blir det mjølk, men berre til dei som har registrert seg for vårsemesteret.

For registrering av mjølk for vårsemesteret kan ein gå inn på www.skolemelk.no

 

Foreldremøte for born fødde i 2009 - skulestart i august 2015
Publisert: 20.01.2015 skrive av: adm

ONSDAG 28. JANUAR KL 19.00 - 20.00  vert det foreldremøte for nye 1.klassingar som skal bli elevar på Tu skule i august 2015. Alle skal ha fått brev i posten før jul. I der låg det m.a. eit elevkort.

Me ber om at dei som ikkje har fått invitasjon tek kontakt med skulen

tu.skule@klepp.kommune.no eller 51 78 68 00 for å melde frå at de ikkje er inviterte til dette foreldremøte.

 

Velkommen. De går då inn hovudinngangen til Tu skule. Møtet vert i aulaen.

Skulemjølk
Publisert: 15-01-2015 skrive av: adm

No er skulemjølka på plass på Tu skule.

Skulemjølk
Publisert: 08-01-2015 skrive av: adm

Me er foreløpig utan skulemjølk på skulen, dette grunna flyttinga.

Foresatte som allerede har betalt for mjølka, vil få dette refundert av Tine.

Det kjem ny beskjed når mjølka er på plass.

Skulefrukt har me valt å gå vekk frå, så dette blir ikkje mogleg å bestille lenger.

Klepp kommune arrangerer foreldrekurs:
Publisert: 07-01-2015 skrive av: adm

Tema:

Verdsmeister i eige liv

Tid og stad: Måndag 19. januar kl 18.00 i kommunestyresalen.

Å vera foreldre for tenåringar er ei tid med gleder og utfordringar. Kva føregår i hovudet på ein tenåring? Korleis kan dei bli ”verdsmeistrar” i eige liv” .

Føredraget er meistrings- og ressursorientert, og målet er å styrka foreldra  -- samtidig som det blir utforda til refleksjon kring viktige tema som relasjon, kommunikasjon, vennskap, sjølvtillit og sjølvkjensle.

Mia Börjesson  er sosionom og sexolog. Ho har mange års erfaring frå arbeid med ungdom frå Ungdomsmottagningen i Partille i Göteborg, Sverige.  Nå arbeidar ho som føredragshaldar og konsulent i forhold til spørsmål knytt til ungdom.

 

 

 

 

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.