topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole

Innhenting av samtykke/svar på sms
Publisert: 28-01-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Det er kommet en ny funksjon i sms-systemet som vi bruker:  

Vi kan nå innhente samtykke/svar fra foreldre f.eks ved bruk av private biler i skoletida, publisering av bilder på internett eller bare for å sjekke om dere har mottatt infoskriv eller lignende. Dere vil da motta en sms hvor det f.eks står:       

Fra BardufossUs

Kan barnet ditt være med i privat bil til lærer NN i forbindelse med skoleutflukt?

Svar:

1 for JA

2 for NEI

 

Disse type meldinger kan dere svare direkte på. Dere trenger kun velge 1 el 2 og trykke send, så vil svaret registreres hos oss.

Det er ikke mulig å svare noe annet enn valgalternativene. Man kan heller ikke skrive kommentar eller hilsen NN…Nummeret til hver enkelt av dere er knyttet opp til navnet deres, slik at vi automatisk får opp hvem det er fra.

Det er for øvrig kun i disse tilfellene hvor dere får svaralternativer opp  at dere kan svare direkte.

Ved andre sms-henvendelser må dere bruke tidligere oppgitt mob.nr: 594 40 004

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen
Publisert: 15.11.2012 skrevet av: Barbro Myhre

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt for foreldre over regelverket i grunnskolen. Heftet ligger under "Dokumenter" til høyre i bildet.

 

Slettmeg.no - rådgivning for deg føler deg krenket på nett
Publisert: 18.11.2010 skrevet av: Barbro Myhre

Daglig opplever både elever og lærere landet over krenkelser på Internett. Det kan f.eks. være en falsk profil på Facebook, et sjikanerende innlegg på en blogg eller bilder som er publisert uten samtykke. Noen av disse krenkelsene er svært grove

Nettkrenkelser er et økende problem, og i mars lanserte derfor Datatilsynet en gratis råd-og veiledningstjeneste for alle som blir utsatt for dette; slettmeg.no.

Nytt skjema for søknad om elevpermisjon
Publisert: 26.10.2010 skrevet av: Barbro Myhre

Skolen bruker mye tid og ressurser på behandling av elevpermisjoner, og vi har derfor valgt å lage et skjema som skal brukes i denne sammenheng, se vedlegg til høyre (under Dokumenter).

Vi ber om at foresatte alltid bruker dette skjemaet ved søknad om permisjon og at det leveres minst 10 dager før planlagte reiser/ferier.

Vi minner også om at permisjonssøknader for inntil 2 dagers varighet behandles hos kontaktlærer, altså kan man bruke meldeboka til dette.

OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A
Publisert: 08.09.2010 skrevet av: Barbro Myhre

 ELEVENE SITT SKOLEMILJØ

 ”Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. ”

9a_avlang.jpg

Se flere forside artikler >>

 
 
.