Meny
Velg seksjon Forside
Rustahøgda 9325 Bardufoss Vis på kart
Telefon: 77832750 Send oss e-post
Redaktør: Elin Gamst
Gå til Fronter
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.  

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere. Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

Se mer informasjon om FUG på www.fug.no


Se vedlagt informasjon om Camp Senja til høyre i denne artikkelen.

Forskjellen på varig og midlertidig tilrettelagt skyss: Dersom eleven trenger tilrettelagt transport i mer enn 8 uker pga funksjonshemming eller skade regnes som varig transport.

Elever som trenger tilrettelagt transport i mindre enn 8 uker pga midlertidig skade eller sykdom har rett på midlertidig tilrettelagt skyss.

Retten på tilrettelagt skyss er uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.

Det er foreldre og foresattes ansvar og varsle skolen om behovet for tilrettelagt skyss og ordne papirer fra lege. Troms fylkeskommune skal ha sendt ut et skjema til alle legekontor som legen kan fylle ut. Skjemaet ligger også til høyre på siden her og på

http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Samferdsel/Skoleskyss/Legeerklaering%20vedlegg%20til%20soknad%20om%20tilrettelagt%20skoleskyss%20pr%2014032015.pdf?ver=2015-01-14-100448-090

 

Hvis legen fyller dette ut når eleven er hos lege første gang trengs ikke legeerklæring! Det skal ikke fylles ut hvorfor eleven trenger tilrettelagt transport, bare bekrefte at det trengs og hvor lenge. På denne måten trenger ikke eleven dra tilbake til legen etterpå for å få legeerklæring. Skjemaet leveres til skolen snarest. Merk at eleven må få egen legeerklæring til kroppsøving/svømming o.l!


Fra og med 6.juni er det åpent for å bestille skolemelk for neste skoleår på www.skolemelk.no.

Første dag med melk for neste skoleår blir 24.august 2016.