topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole

Sprek ungdom oppdaget nye sider av naturen i Målselv
Publisert: 23.10.2014 skrevet av: Oskar Rasmussen, Berit Eline Moe, Maiken Gravrok, Isak Fossland og Frøya Solberg

9.trinn ved Bardufoss ungdomsskole har hvert år siden 1970 dratt på en tre dagers lang telttur til Dividalen og områdene rundt. I år gikk turen til Devdesjarvi. Hele 63 elever og 4 lærere var med på turen.

 picturepicture

Munch 150års jubileum
Publisert: 23.10.2014 skrevet av: Hilde Skogly, Ragne Evenstad og June Løkstad Hansen

8. trinn var på et foredrag om Munch torsdag 9.oktober og 10.oktober. 8B og 8C var på torsdagen og 8A var på fredag. 

verdensdagen for psykisk helse
Publisert: 23.10.2014 skrevet av: Isak Fossland, Oskar P. Rasmussen

Fredag den 10. oktober ble verdensdagen for psykisk helse arrangert for 22. år på rad. Det ble arrangert hovedsakelig for å fremme åpenhet og kunnskap rundt psykisk helse. Vi fulgte arrangementet på Istindportalen på Bardufoss hvor skoler fra hele kommunen kom for å få kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser.

 

Invitasjon til Ferie for alle – i regi av Røde kors
Publisert: 23.09.2014 skrevet av: Barbro Myhre

Troms Røde kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier som ikke har muligheten for selv å reise på ferie. Nå har de fått ekstra midler slik at de kan kjøre et opphold i forbindelse med vinterferien.

Målgruppe: Familier med minmum ett barn i alderen 6-13 år 

Ankomst torsdag 20.nov 2014-  Hjemreise søndag 23. nov 2014

Søknadsfrist: 19.okt. 2014

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivilige.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du under "Dokumenter" til høyre i bildet.

https://www.rodekors.no/ferieforalle

Informasjon til foresatte om Kartleggingsundersøkelsen
Publisert: 16.09.2014 skrevet av: Ann Margareth Aasen,Høgskolelektor (Høgskolen i Hedmark) og ansvarlig for undersøkelsen

Skolen deres har jobbet med LP-modellen sinden høsten 2012. LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Prosjektet omfatter over 300 grunnskoler i Norge og tar sikte på å utvikle kunnskap som skolene skal dra nytte av framover. Det er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning som har det faglige ansvaret for prosjektet, mens evalueringsansvaret ligger hos Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.  

Se flere forside artikler >>

 
 
.