topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole

Kingsoft Office - gratisalternativ til Microsoft Office
Publisert: 29-08-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Minside.no har ved flere anledninger omtalt Kingsoft Office som det beste alternativet til Microsoft Office (bedre enn OpenOffice.org og LibreOffice). Det er snakk om en komplett pakke med kontorprogrammer, nærmere bestemt tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy.

Kingsoft Office kan lastes ned fra følgende side:

http://www.downloadcrew.com/article/25103-kingsoft_office_suite_free 

Informasjonshefte til elever/foresatte
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Elevene på 8.trinn får hvert år et informasjonshefte om skolen for gjeldende skoleår. Heftet ligger også elektronisk under "Dokumenter" til høyre i bildet, slik at også elever og foresatte på 9. og 10. trinn kan se gjennom det.

Skolemelk
Publisert: 13.08.2014 skrevet av: Barbro Myhre

er det åpnet for bestilling av skolemelk for elevene på Bardufoss ungdomsskole. Bestilling gjøres på www.skolemelk.no.

 I år vil det være mulig å bestille følgende:

  • TineMelk lett
  • Tine ekstra lettmelk mild kakaosmak
  • TineMelk Lett laktosefri

 Høstsemesteret er i perioden 19.08.14 – 27.01.15

Vårsemesteret er i perioden 27.01.15 - 19.06.15

For mer informasjon om bestilling av skolemelk, se infoskriv under "Dokumenter" til høyre i bildet.

Skjema for søknad om elevpermisjon
Publisert: 26.10.2010 skrevet av: Barbro Myhre

Skolen bruker mye tid og ressurser på behandling av elevpermisjoner, og vi har derfor valgt å lage et skjema som skal brukes i denne sammenheng, se vedlegg til høyre (under Dokumenter).

Vi ber om at foresatte alltid bruker dette skjemaet ved søknad om permisjon og at det leveres minst 10 dager før planlagte reiser/ferier.

Vi minner også om at permisjonssøknader for inntil 2 dagers varighet behandles hos kontaktlærer, altså kan man bruke meldeboka til dette.

Ang. føring av fravær i grunnskolen
Publisert: 02.05.2014 skrevet av: Barbro Myhre

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. trinn føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager.

Foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet, men dette må det da søkes om.

Elevene/foreldrene kan også kreve at inntil 10 skoledager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon i forbindelse med for eksempel reiser/ferier utenfor skolens ferier. 

For at fravær som skyldes innvilget permisjon skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet må fraværet være av minst en dags varighet. Permisjon i enkelttimer kan ikke strykes (unntak er timer på BUP).  Foreldrene skal søke permisjon for enkeltdager hvor elever skal være borte fra skolen, også når de skal til lege, tannlege, begravelser og lignende (Meldeboka kan da brukes).  Det kan da i ettertid søkes om at fraværet ikke føres på vitnemålet.

Når det gjelder helsemessige årsaker er det krav om legeerklæring. Retten til å stryke sykefravær fra vitnemålet er begrenset til fravær med en lengde utover 3 dager. Det er kun fravær fra og med 4. dag som kan strykes.

Se flere forside artikler >>

 
 
.