topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole

Invitasjon til Ferie for alle – i regi av Røde kors
Publisert: 23.09.2014 skrevet av: Barbro Myhre

Troms Røde kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier som ikke har muligheten for selv å reise på ferie. Nå har de fått ekstra midler slik at de kan kjøre et opphold i forbindelse med vinterferien.

Målgruppe: Familier med minmum ett barn i alderen 6-13 år 

Ankomst torsdag 20.nov 2014-  Hjemreise søndag 23. nov 2014

Søknadsfrist: 19.okt. 2014

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivilige.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du under "Dokumenter" til høyre i bildet.

https://www.rodekors.no/ferieforalle

Informasjon til foresatte om Kartleggingsundersøkelsen
Publisert: 16.09.2014 skrevet av: Ann Margareth Aasen,Høgskolelektor (Høgskolen i Hedmark) og ansvarlig for undersøkelsen

Skolen deres har jobbet med LP-modellen sinden høsten 2012. LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Prosjektet omfatter over 300 grunnskoler i Norge og tar sikte på å utvikle kunnskap som skolene skal dra nytte av framover. Det er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning som har det faglige ansvaret for prosjektet, mens evalueringsansvaret ligger hos Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.  

Elevenes skolemiljø
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Barbro Myhre

Denne uken vil alle elevene på 8.trinn få utlevert heftene: 

"Elevenes skolemiljø - Til deg som er elev"  og 

"Elevenes psykososiale skolemiljø - Til deg som er forelder"

Begge heftene ligger også elektronisk under venstremenyen "Elevenes skolemiljø"

Heftene sier noe om hvilke rettigheter elevene har, hvilke regler som gjelder og hvordan man kan si fra hvis skolemiljøet ikke er godt nok.

Kingsoft Office - gratisalternativ til Microsoft Office
Publisert: 29-08-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Minside.no har ved flere anledninger omtalt Kingsoft Office som det beste alternativet til Microsoft Office (bedre enn OpenOffice.org og LibreOffice). Det er snakk om en komplett pakke med kontorprogrammer, nærmere bestemt tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy.

Kingsoft Office kan lastes ned fra følgende side:

http://www.downloadcrew.com/article/25103-kingsoft_office_suite_free 

Informasjonshefte til elever/foresatte
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Elevene på 8.trinn får hvert år et informasjonshefte om skolen for gjeldende skoleår. Heftet ligger også elektronisk under "Dokumenter" til høyre i bildet, slik at også elever og foresatte på 9. og 10. trinn kan se gjennom det.

Se flere forside artikler >>

 
 
.