topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Bardufoss ungdomsskole

Klasse 8A er ferdig med avisprosjektet.
Publisert: 24-04-2014 skrevet av: Vanja

Se resultatet under Kl 8A på venstre menyen.

Klasseavis
Publisert: 25.03.2014 skrevet av: Trond Kirkesjord

 Klasse 8C lager avis!

Status utbygging
Publisert: 25-03-2014 skrevet av: Barbro Myhre

På Målselv kommune sin hjemmeside, under Skoler -Bardufoss ungdomsskole, ligger det en undermeny som heter "Utbygging". Her legges det jevnlig ut status fra utbyggingen av skolen, med bilder og informasjon fra Nor-Team Entreprenørforretning AS. Hvis du vil følge med på prosesses, sjekk ut:

http://www.malselv.kommune.no/utbygging.291718.no.html

 

Klasse 9B fylkesvinnere i Matematikkonkuranse for 9. trinn - UngeAbel
Publisert: 14.02.2014 skrevet av: Barbro Myhre

Klasse 9b på Bardufoss ungdomsskole er fylkesvinnere i den nasjonale matematikk-konkurransen UngeAbel, og skal representere Troms fylke i semifinalen. Konkurransen arrangeres av LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) og består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt et prosjekt/ en fordypningsoppgave. På grunnlag av de to innledende rundene som var i november 2013 og januar 2014 er det valgt ut lag som skal levere inn prosjektarbeid.

 I Troms fylke var det altså klasse 9B ved Bardufoss ungdomsskole som var best og de er nå i full gang med å forberede et prosjekt for semifinalen. Rapport fra prosjektarbeidet skal sendes inn til LAMIS innen 14. mars og prosjektet skal presenteres i forbindelse med semifinalen på Eidsvoll 23. - 24. april 2014.

Bardufoss ungdomsskole synes dette er veldig gøy og ønsker klasse 9B lykke til med prosjektet!

Innhenting av samtykke/svar på sms
Publisert: 28-01-2014 skrevet av: Barbro Myhre

Det er kommet en ny funksjon i sms-systemet som vi bruker:  

Vi kan nå innhente samtykke/svar fra foreldre f.eks ved bruk av private biler i skoletida, publisering av bilder på internett eller bare for å sjekke om dere har mottatt infoskriv eller lignende. Dere vil da motta en sms hvor det f.eks står:       

Fra BardufossUs

Kan barnet ditt være med i privat bil til lærer NN i forbindelse med skoleutflukt?

Svar:

1 for JA

2 for NEI

 

Disse type meldinger kan dere svare direkte på. Dere trenger kun velge 1 el 2 og trykke send, så vil svaret registreres hos oss.

Det er ikke mulig å svare noe annet enn valgalternativene. Man kan heller ikke skrive kommentar eller hilsen NN…Nummeret til hver enkelt av dere er knyttet opp til navnet deres, slik at vi automatisk får opp hvem det er fra.

Det er for øvrig kun i disse tilfellene hvor dere får svaralternativer opp  at dere kan svare direkte.

Ved andre sms-henvendelser må dere bruke tidligere oppgitt mob.nr: 594 40 004

Se flere forside artikler >>

 
 
.