topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Botngård skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Cupfinaler 2014
Publisert: 15.12.2014 skrevet av: Kensky

Vinnerlagene i cupen 2014

Queen
Publisert: 12-12-2014 skrevet av: Kensky

Botngård skole stilte med 8 elever på kveldens konsert i kultursalen (Queen Juleshow). Disse var statister på to sanger. I tillegg var det dansere med fra småtrinnet.

Trafikk inne på skolens område
Publisert: 30-11-2014 skrevet av: Skoleledelsen

Vi opplever økt biltrafikk/parkering inne på skolens område, spesielt i forbindelse med SFO, skolestart og skoleslutt. Dette medfører farlige situasjoner, og i forrige uke hadde vi en nestenulykke hvor en av våre minste elever nesten ble påkjørt i skolegården. 

Vi anmoder alle om å respektere skiltet om innkjøring forbudt slik at våre elever kan føle seg trygge i skolegården!!

VI KAN
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Skoleledelsen

Botngård skole har ÅPEN SKOLE på TORSDAG 06. NOVEMBER 2014.

Alle foreldre er velkomne til skolen for å besøke trinnene til sine elever og andre trinn mellom kl 12 og 14.

Dere vil få nærmere informasjon om trinnets aktiviteter gjennom ukeplanene på de ulike trinnene.

Vi minner igjen om trafikken ved Botngård skole
Publisert: 19-12-2013 skrevet av: Skoleledelsen

Vi har fått henvendelser fra bekymrede foreldre og lærere for trafikkbildet ved skolestart og skoleslutt. Derfor minner vi om at all innkjøring til skolen skal foregå ved å benytte samme innkjørsel som Coop Extra, og utkjøring foregår nedenfor Dahlbygget (barnehage) etter at man har sluppet av sine barn.

Vi observerer også økt trafikk inne på skolens område, og minner om at det her er innkjøring forbudt mellom kl. 08.00 og 15.00. I disse tidspunktene er det kun vareleveranser og bevegelseshemmede som har adgang. Vis også ekstra hensyn i tidsrommene 07.00 - 08.00 og 15.00 - 16.30, da vi har SFO-barn på området, som går til og fra SFO.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.