topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Botngård skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Kampanje mot hodelus
Publisert: 29-08-2014

picture
 

Nye priser for tapt t:kort hos AtB
Publisert: 28-08-2014

De nye reglene har ikke tilbakevirkende kraft. Nedenfor er brevet skyssansvarlig ved skolen har mottatt fra AtB om dette:

 

picture
 

Vi minner igjen om trafikken ved Botngård skole
Publisert: 19-12-2013 skrevet av: Skoleledelsen

Vi har fått henvendelser fra bekymrede foreldre og lærere for trafikkbildet ved skolestart og skoleslutt. Derfor minner vi om at all innkjøring til skolen skal foregå ved å benytte samme innkjørsel som Coop Extra, og utkjøring foregår nedenfor Dahlbygget (barnehage) etter at man har sluppet av sine barn.

Vi observerer også økt trafikk inne på skolens område, og minner om at det her er innkjøring forbudt mellom kl. 08.00 og 15.00. I disse tidspunktene er det kun vareleveranser og bevegelseshemmede som har adgang. Vis også ekstra hensyn i tidsrommene 07.00 - 08.00 og 15.00 - 16.30, da vi har SFO-barn på området, som går til og fra SFO.

SFO og leksehjelp skoleåret 2014/15
Publisert: 12-08-2013 skrevet av: Skoleledelsen

Her finner dere kort informasjon om SFO og leksehjelp. Begge ordninger er for elever på 1.-4. trinn. Har dere spørsmål, ring Tor-Eirik på telefon 72519655.

Infoskriv fra AtB til årets nye elever
Publisert: 04.07.2014

 

Det vil i forbindelse med skolestart bli sendt ut et infoskriv til årets "skolestarter"-foreldre, se vedlegg i høyre marg.

Info ligger også publisert på AtB sine nettsider; 

Se flere forside artikler >>

 
 
.