topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Fagerholt skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Bibliotekassistentene 14/15
Publisert: 23.11.2014 skrevet av: Anita

Tidligere i høst ble det utlyst stilling som bibliotekassistent. Elevene på 7. trinn kunne søke. Søknadstallene var rekordhøye, og det kom inn så mange som 27 søknader (av 40 mulige). Det var ikke lett å velge ut bare ti stykker når det var så mange gode søknader, men etter nøye vurdering ble disse ti elevene valgt ut: Marie, Ingrid, Camilla, Amalie, Sofie, Oskar, Amandus, Ole, Sindre og Daniel.

picture
 

 

 

 

 

Rektors hjørne
Publisert: 21.11.2014 skrevet av: Arild Sæbø

 

Mobbing som tema dukker med jevne mellomrom opp i media. Ofte er en trist historie hvor mobbeofferet ikke ble hørt eller tatt på alvor, utgangspunktet for oppslagene i media. Det er flott at media løfter frem de vonde opplevelsene som mange er blitt utsatt for. For det er ingen som må tenke at mobbing ikke kommer til å skje igjen.

Skilt
Publisert: 21-11-2014 skrevet av: Arild Sæbø

 Kristiansand kommune har nå satt opp skilt utenfor Fagerholt skole for å gjøre trafikkavviklingen mer ryddig. Det er nå ikke lov å stoppe i veien utenfor skolen. I lommen for av- og påstigning, er det satt opp skilt med "Parkering forbudt".

Så håper vi at dette vil gjøre trafikksituasjonen bedre. Det er godt å vite at dette er en midlertidig ordning. Vi ser alle fram til å få ny skole 13. juni 2016.

Foreldreundersøkelsen
Publisert: 05.11.2014 skrevet av: Jarle Vik

Svar på foreldreundersøkelsen:

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRespondent%2f 

Tenning av julegata
Publisert: 19-11-2014 skrevet av: Arild Sæbø

Fredag 28. november kl 0750-0815 tennes julegata på Fagerholt skole. I år har vi valgt å henge opp julegata mellom det røde bygget og nærmeste brakke. Vi tror det blir et fint og hyggelg uterom.

picture
 

 

 Se brevet som sendes hjem:

 

 

fileicon

Se flere forsideartikler >>

 
 
.