topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

Hvis du ikke kan lese Word-filer, kan du laste ned Word Viewer for å lese disse filene

 
 

Gjesdal ungdomsskole

8.  9.  10.  

Fokus på digital trygghet
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Et av våre fokusområder dette skoleåret er digital mobbing. Vi er ikke fornøyd med tallene for mobbing fra elevundersøkelsen, og en lokal undersøkelse vi har gjort, forteller oss at det meste av mobbingen skjer via mobil og sosiale medier. Vi har ingen tro på at forbud mot disse vil hjelpe, men vi ser det som en del av skolens ansvar å sørge for at alle våre elever er trygge – også på nett. Vi må  - sammen med dere, lære ungdommene våre hvordan de skal forholde seg til hverandre og oppføre seg på nett. Vårt arbeid vil blant annet bestå i jevnlige drypp i klassene, der vi diskuterer realistiske saker, og hva som er greit og ikke. Disse sakene legger vi ut på hjemmesiden, slik at dere også kan følge opp hjemme. Vi vil også få til en halv

picture
 

temadag på skolen, der vi jobber mer intensivt med emnet. Det viktigste suksesskriteriet for å få bukt med mobbing, er at et helt lokalsamfunn støtter opp og tar sin del av ansvaret. Vi håper og forventer at dere bidrar til at egne og andres barn er trygge på nett!

 

Fasttelefonr til ansatte virker ikke
Publisert: 08-08-2014 skrevet av: KK

Vår fasttelefon har brutt sammen. Derfor kan du ikke kontakte ansatte direkte på fasttelefonnr. 

Ring skolens sentralbord på 51 61 52 40 og be om at ansatt ringer tilbake.

Meldinger til skolen
Publisert: 25.10.2013 skrevet av: KK

Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på en av følgende to måter:

  • Til mailadresse som finnes i venstre meny for hver klasse, helst samme dag som eleven er borte.
  • I meldebok, når eleven er tilbake på skolen.

Nasjonale prøver
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: KK

Nasjonale prøver gjennomføres etter følgende plan
  • 17.sept. Lesing 8 og 9 
  • 24.sept. Engelsk 8
  • 1.-3. okt. Regning 8 og 9

Suksess med kakefest
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Nora

picture
 

Salget gikk strålende!! Vi fikk inn 2830 kr som går i sin helhet til julegaveprosjektet vårt. Vi skal kjøpe julegaver til de som ikke får, gjennom Frelsesarmeen i Sandnes.

Tusen takk for god innsats!

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.