topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

Hvis du ikke kan lese Word-filer, kan du laste ned Word Viewer for å lese disse filene

 
 

Gjesdal ungdomsskole

8.  9.  10.  

Ny dato for innslamingsaksjonen
Publisert: 29.09.2014 skrevet av: Oddlaug

Av praktiske årsaker er gaveinnsamlingen til valgfagsgruppa "innsats for andre" flyttet. Ny dato: 30 oktober kl 18.00 - 20.00 i glassgården på GUS

Vi samler inn til julegaver for frelsesarmeen; lego og leker (rene og hele), sokker (nye), håndklær(nye), såpe og sjampo. 

Lyst til å bidra?
Publisert: 25.09.2014 skrevet av: Oddlaug

Innsats for andre heter et nytt valgfag på GUS i år. Et fint knippe 10.og 8.klassinger jobber to timer hver uke for at andre mennesker skal kunne dra nytte av deres frivillige hjelp. 16.oktober inviterer vi Gjesdals befolkning til å bidra enda mer.  

Trygg i trafikken rundt GUS
Publisert: 24.09.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Når skolen starter og slutter for dagen får vi ofte litt trafikale problemer i Solåsveien. Akkurat da er det spesielt viktig at vi alle tar hensyn tihverandre, og viser varsomhet:


 

Til syklende elever: Ikke sykle for fort! Du må ha tid til å se deg for, og gi både bilister og fotgjengere tid til å se deg. Pass godt på før du krysser veien. 

Til kjørende foreldre: Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen. Dersom det allikevel er nødvendig med skyss, ønsker vi at dere setter av elevene ved svømmehallen, for å unngå for mye trafikk utenfor skolen i det tidsrommet busser, fotgjengere og syklister også ankommer.

 

Fokus på digital trygghet
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Et av våre fokusområder dette skoleåret er digital mobbing. Vi er ikke fornøyd med tallene for mobbing fra elevundersøkelsen, og en lokal undersøkelse vi har gjort, forteller oss at det meste av mobbingen skjer via mobil og sosiale medier. Vi har ingen tro på at forbud mot disse vil hjelpe, men vi ser det som en del av skolens ansvar å sørge for at alle våre elever er trygge – også på nett. Vi må  - sammen med dere, lære ungdommene våre hvordan de skal forholde seg til hverandre og oppføre seg på nett. Vårt arbeid vil blant annet bestå i jevnlige drypp i klassene, der vi diskuterer realistiske saker, og hva som er greit og ikke. Disse sakene legger vi ut på hjemmesiden, slik at dere også kan følge opp hjemme. Vi vil også få til en halv

picture
 

temadag på skolen, der vi jobber mer intensivt med emnet. Det viktigste suksesskriteriet for å få bukt med mobbing, er at et helt lokalsamfunn støtter opp og tar sin del av ansvaret. Vi håper og forventer at dere bidrar til at egne og andres barn er trygge på nett!

 

Fasttelefonr til ansatte virker ikke
Publisert: 08-08-2014 skrevet av: KK

Vår fasttelefon har brutt sammen. Derfor kan du ikke kontakte ansatte direkte på fasttelefonnr. 

Ring skolens sentralbord på 51 61 52 40 og be om at ansatt ringer tilbake.

Se flere forside artikler >>

 
 
.