topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 

Hvis du ikke kan lese Word-filer, kan du laste ned Word Viewer for å lese disse filene

 
 

Gjesdal ungdomsskole

8.  9.  10.  

Melding om fravær
Publisert: 03.10.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Dersom eleven er syk, eller har annet gyldig fravær, ønsker vi beskjed så fort som mulig. E-postadresse til alle kontaktlærere ligger under klassens hjemmeside,og vi foretrekker at dere gir skriftlig beskjed her, heller enn ved telefon til skolen.

Søke elevpermisjon?
Publisert: 02.10.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

 

Dersom dere skal søke permisjon inntil 2 dager, kan kontaktlærer innvilge det. Utover 2 dager skal det søkes på eget skjema, som du finner under dokumenter i høyremargen:

picture

Skjemaet kan skrives ut og leveres kontaktlærer, eller sendes som vedlegg i e-post direkte til

camilla.gramstad.hagevold@gjesdal.kommune.no 

Ny dato for innslamingsaksjonen
Publisert: 29.09.2014 skrevet av: Oddlaug

Av praktiske årsaker er gaveinnsamlingen til valgfagsgruppa "innsats for andre" flyttet. Ny dato: 30 oktober kl 18.00 - 20.00 i glassgården på GUS

Vi samler inn til julegaver for frelsesarmeen; lego og leker (rene og hele), sokker (nye), håndklær(nye), såpe og sjampo. 

Trygg i trafikken rundt GUS
Publisert: 24.09.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Når skolen starter og slutter for dagen får vi ofte litt trafikale problemer i Solåsveien. Akkurat da er det spesielt viktig at vi alle tar hensyn tihverandre, og viser varsomhet:


 

Til syklende elever: Ikke sykle for fort! Du må ha tid til å se deg for, og gi både bilister og fotgjengere tid til å se deg. Pass godt på før du krysser veien. 

Til kjørende foreldre: Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen. Dersom det allikevel er nødvendig med skyss, ønsker vi at dere setter av elevene ved svømmehallen, for å unngå for mye trafikk utenfor skolen i det tidsrommet busser, fotgjengere og syklister også ankommer.

 

Fokus på digital trygghet
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Camilla G. Hagevold

Et av våre fokusområder dette skoleåret er digital mobbing. Vi er ikke fornøyd med tallene for mobbing fra elevundersøkelsen, og en lokal undersøkelse vi har gjort, forteller oss at det meste av mobbingen skjer via mobil og sosiale medier. Vi har ingen tro på at forbud mot disse vil hjelpe, men vi ser det som en del av skolens ansvar å sørge for at alle våre elever er trygge – også på nett. Vi må  - sammen med dere, lære ungdommene våre hvordan de skal forholde seg til hverandre og oppføre seg på nett. Vårt arbeid vil blant annet bestå i jevnlige drypp i klassene, der vi diskuterer realistiske saker, og hva som er greit og ikke. Disse sakene legger vi ut på hjemmesiden, slik at dere også kan følge opp hjemme. Vi vil også få til en halv

picture
 

temadag på skolen, der vi jobber mer intensivt med emnet. Det viktigste suksesskriteriet for å få bukt med mobbing, er at et helt lokalsamfunn støtter opp og tar sin del av ansvaret. Vi håper og forventer at dere bidrar til at egne og andres barn er trygge på nett!

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.