topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Hellemyrhallen infoskriv 1
Publisert: 08.04.2014 skrevet av: Bente Worren

fileicon 
Informasjon til naboer uke 17-25.pdf

Hellemyrhallen

Oppstart byggeplass med rigg for arbeider fra 22/4-14 (gjerder, brakker osv.)

Se vedlagte infoskriv fra Veidekke.

Vi gleder oss!

Førskoledagen
Publisert: 02-04-2014 skrevet av: Bente Worren

FØRSKOLEDAGEN

Førskoledagen blir i år 28. mai kl. 9:00. Da møter alle årets nye førsteklassinger opp sammen med sine foresatte.

Invitasjon til dagen blir sendt i posten til alle førsteklassinger før påske.

Vel møtt!

Opprop om å stille som medlem i skolens styre
Publisert: 02.04.2014 skrevet av: Bente Worren

Opprop om å stille som medlem i skolens styre!

Kjære foreldre,

Vi trenger to nye medlemmer til skolens styre, i første omgang som vararepresentant, men det ønskes at de som blir vara rykker opp som full medlem etter et år. Jeg vet om mange foreldre som vil kunne gjøre en bra jobb i styret. Derfor går nå dette oppropet ut til alle. Mer info om oppgaven finnes i et brev som ble sendt hjem med ranselpost idag. Jeg ber om at de som kunne tenke seg oppgaven tar kontakt med meg innen 30. april på tel 47904061 eller epost: christoph.muller@sshf.no.

Christoph Müller, leder FAU Hellemyr skole

2.4.2014

Trivselsundersøkelse og elevundersøkelse.
Publisert: 24.02.2014 skrevet av: Bente Worren

Hei.

Her kommer litt informasjon om trivselsundersøkelsen fra 1.-7. trinn som ble gjennomført i høst. Det kommer også litt informasjon om elevundersøkelsen 2013 for 5. - 7. trinn.

Begge undersøkelsene gir et positivt bilde av både sosialt miljø og læringsmiljø på skolen.

Takk til foreldre/foresatte for det gode samarbeidet vi har med dere, det er viktig for at utviklingen fremover skal bli best mulig!

fileicon
elevunderskelser_minskole.docx

Nettvett
Publisert: 28-01-2014 skrevet av: Bente Worren

Hei alle sammen.

Minner om at dere må ta opp temaet NETTVETT med jevne mellomrom. Vi har fått signaler fra foreldre som melder om at det foregår mye rart/stygt på nettet.

Ta gjerne dette opp på generell basis i klasserommet for å få i gang en diskusjon/samtale om dette. Gjelder spesielt på 5. – 7. trinn, men også lavere trinn. Må vurderes!

Det nettbaserte undervisningsopplegget «Det er DU som bestemmer» egner seg godt som en introduksjon til slike samtaler. Gå inn på www.dubestemmer.no for å sjekke ut opplegget. Der kan du velge 9-13 år og de emnene som interesserer klassen. Blant emnene du kan velge blant er: personverk, blogging, digital mobbing, nettsikkerhet. Der er det også en egen fane for foresatte. Anbefales!

Mvh Bente

Se flere forside artikler >>

 
 
.