topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Besøk fra formannskapet
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: Bente Worren

Merk - Ny dato!!!

Ordfører Arvid Grundekjøn

inviterer innbyggerne på Hellemyr til

MØTE MED FORMANNSKAPET

onsdag 15. oktober 2014 kl. 10.00 på Hellemyr flerbrukshus

HVORDAN ER DET Å BO PÅ HELLEMYR?

Mer info kommer........

Trivselsprogrammet
Publisert: 18.08.2014 skrevet av: BW

Hellemyr skole innførte i januar 2012 et Trivselsprogram for alle elevene på 1.-7. trinn.

 Trivselsprogrammets mål er å:

  • Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • Redusere konflikter blant elever
  • Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Det er elever fra 4., 6. & 7. trinn som velges til trivselsledere. Trivselslederne har ansvaret for å lede ulike aktiviteter med andre elever i skolegården. Aktivitetene blir valgt ut og endret med jevne mellomrom.

Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt trivsel.

Les mer om Trivselsprogrammet her: http://www.trivselsleder.no 

 

Velkommen til nytt skoleår!
Publisert: 18.08.2014 skrevet av: REA

Velkommen til et nytt skoleår ved Hellemyr skole

Jeg håper alle har hatt en varm og god sommer! Skoleåret er i gang, og det er flott å se så mange barn i full aktivitet. Vi ønsker spesielt de nye elevene velkommen; både de i 1.klasse og de som kommer nye på andre trinn.

Som dere vet, er Utdanningsforbundet i streik. Vi er glad for at vi får starte skoleåret ved Hellemyr skole, og i skrivende stund vet vi ikke noe om avblåsning eller opptrapping av streiken. Følg med i media. Dere vil få beskjed hvis Hellemyr skole blir tatt ut ved en evt. opptrapping.

På skolen er det noen endringer i forhold til personalet. Vi har noen nye lærere, og Bente Worren er fast ansatt som inspektør.

Det nærmer seg foreldremøter, hvor hvert trinn har et eget tema. I tillegg vil det bli orientert om Opplæringslovens kapittel 9a, og elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Det blir sendt hjem en forenklet brosjyre som vi har kalt «Elevenes arbeidsmiljølov». Det er også utarbeidet et hefte om elevenes arbeidsmiljø på Hellemyr skole, Kapittel 9a i Opplæringsloven. Begge disse dokumentene kan dere finne på skolens hjemmeside.

FLiK-satsingen fortsetter også i år (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune). Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barn et så godt læringsmiljø som mulig. Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Prosjektet varer ut 2016. Dere finner mer om FLiK på: www.kristiansand.kommune.no/flik

Vi følger spent med på byggingen av Hellemyrhallen, og har et godt samarbeid med kommunen og Veidekke. Vi gleder oss til ferdig hall våren 2015!

Jeg ønsker alle en god skolestart og et godt skoleår!

Med vennlig hilsen Ragnhild E. Andersen, rektor Hellemyr skole

 
 
.