topLogoSpacer
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Besøk fra formannskapet
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: Bente Worren

Merk - Ny dato!!!

Ordfører Arvid Grundekjøn

inviterer innbyggerne på Hellemyr til

MØTE MED FORMANNSKAPET

onsdag 15. oktober 2014 kl. 10.00 på Hellemyr flerbrukshus

HVORDAN ER DET Å BO PÅ HELLEMYR?

Mer info kommer........

Trivselsprogrammet
Publisert: 18.08.2014 skrevet av: BW

Hellemyr skole innførte i januar 2012 et Trivselsprogram for alle elevene på 1.-7. trinn.

 Trivselsprogrammets mål er å:

  • Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • Redusere konflikter blant elever
  • Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Det er elever fra 4., 6. & 7. trinn som velges til trivselsledere. Trivselslederne har ansvaret for å lede ulike aktiviteter med andre elever i skolegården. Aktivitetene blir valgt ut og endret med jevne mellomrom.

Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt trivsel.

Les mer om Trivselsprogrammet her: http://www.trivselsleder.no 

 

 
 
.