topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

FLIK-kartleggingsundersøkelse
Publisert: 16.02.2015 skrevet av: BW

Hei alle sammen

Som et ledd i prosjektet FLiK - Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand Kommune, skal den andre undersøkelsen for skolene nå gjennomføres.

Passord blir sendt med elevene hjem denne uka!

Elever, foreldre, kontaktlærere og lærere kan bruke følgende lenke for å besvare undersøkelsen:

http://www.analyzethis.no/v3/lp

Fristen for å gjennomføre undersøkelsen er 27.03.15.

Lykke til!

 

TRAFIKK
Publisert: 03.02.2015 skrevet av: Bente Worren

TRAFIKK

Vi har igjen fått henvendelser fra engasjerte foreldre som melder om svært  trafikkfarlige situasjoner ved SFO/Toppen. Vi vil oppfordre alle innstendig til ikke å kjøre inn for å levere/hente barn denne veien. Det oppstår farlige situasjoner, og vi er bekymret for barna våre!!

Informasjon til foresatte om kartleggingsundersøkelsene i FLIK.
Publisert: 26.01.2015 skrevet av: Bente Worren|

Informasjon til foresatte om kartleggingsundersøkelsene i FLiK

Mellom 16. februar og 20. mars 2015 gjennomføres den andre av tre undersøkelser i FLiK-prosjektet. Den første ble gjort i 2013, den tredje kommer i 2017.

Evaluering er en viktig del av alle skolers utviklingsprosjekter. I FLiK-prosjektet gir slik systematisk vurdering et innblikk i hvordan elever, foresatte og lærere opplever skolesituasjonen på forskjellige stadier av prosjektet.

Som i 2013 inviteres alle skolens elever fra 1.-10. trinn, kontaktlærere og alle skolens lærere til å delta.  I årets undesøkelse inviteres også dere foresatte til å være med i undersøkelsen.

Informasjonsskriv blir sendt med elevene hjem mandag 26/1-15, sammen med ukebrevet . Her finner dere mer utfyllende informasjon om undersøkelsen.

Trafikkavvikling ved Hellemyr skole
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: REA

 I forbindelse med mye anleggstrafikk i området rundt Hellemyr skole, ønsker vi å unngå trafikkfarlige situasjoner. Vi har tett kontakt med Veidekke ang. Hellemyrhallen. I noen tidsrom på dagen er det nå vanskelig å komme ned til skolens parkeringsplass.

Vi minner foresatte om at hvis dere skal kjøre barna til skole/SFO, evt. hente barna etter skoleslutt/SFO, må dere enten kjøre ned på parkeringsplassen eller sette av barna på et busstopp. Dere må unngå å kjøre opp til Toppen eller inn på sykkelparkeringen.

 

Førskoledag
Publisert: 05.01.2015 skrevet av: Bente Worren

27. mai ønsker vi velkommen til FØRSKOLEDAG for alle nye førsteklassinger som skal begynne på Hellemyr skole i august 2015. Vi gleder oss til å møte dere!

Se flere forsideartikler >>

 
 
.