topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Trivselsundersøkelsen 2014
Publisert: 16.10.2014 skrevet av: Bente Worren

Trivselsundersøkelse

På skolen vår gjennomfører vi hvert år en trivselsundersøkelse for å finne ut hvordan elevene trives på skolen. I år blir den gjennomført i uke 46. 

Trivselsundersøkelsen kan gi nødvendige innspill på saker som det må jobbes med. Det er fint om hjemmene tar opp temaet trivsel hjemme i forkant av undersøkelsen. Det er viktig å skille mellom erting og mobbing.

Se definisjonen på mobbing under:

 

VENNSKAPSUKE
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: astrid elin espeland

 UKE 45 = VENNSKAPSUKE

GODT VENNSKAP står i fokus på alle trinnene hele uka. Det jobbes med temaet på ulike måter i den enkelte klasse, på samme trinn og på tvers av trinnene. Mandag og fredag morgen kl 8.30: Alle elevene samles i skolegården og synger og danser "VENNEFLOKA"  (Lisa Børuds versjon) og "STOPP! IKKE MOBB!" Det er et fantastisk syn å se over 400 glade og aktive barn på ei gang! Har dere anledning, så kom gjerne og se, det er plass til alle! Sangene finnes på You Tube. Det kan være gøy å øve hjemme også:-)

 

BlimE. Sang og dans i skolegården. Fredag 24 oktober
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Cathrine

 Det var stort engasjement i skolegården i dag på morgenen. Det var flott å se så mange flinke og glade barn:)

Refleksvester
Publisert: 16.10.2014 skrevet av: Bente Worren

Refleksvester
I forbindelse med byggingen av Hellemyrhallen, har Veidekke utstyrt hele skolen med flotte refleksvester.

Veidekke og skolen oppfordrer alle til å bruke disse vestene fremover. Høstmørket har senket seg, og vi er svært opptatt av at elevene våre skal være godt synlige for sjåfører av lastebiler etc. som kjører frem og tilbake til Hellemyrhallen.

God høst alle sammen!

Gard refleksvest

 

Trivselsprogrammet
Publisert: 18.08.2014 skrevet av: BW

Hellemyr skole innførte i januar 2012 et Trivselsprogram for alle elevene på 1.-7. trinn.

 Trivselsprogrammets mål er å:

  • Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • Redusere konflikter blant elever
  • Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Det er elever fra 4., 6. & 7. trinn som velges til trivselsledere. Trivselslederne har ansvaret for å lede ulike aktiviteter med andre elever i skolegården. Aktivitetene blir valgt ut og endret med jevne mellomrom.

Programmet skal supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt trivsel.

Les mer om Trivselsprogrammet her: http://www.trivselsleder.no 

 

 
 
.