topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 
 

HELLEMYR SKOLE

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Informasjon til foresatte om kartleggingsundersøkelsene i FLIK.
Publisert: 26.01.2015 skrevet av: Bente Worren|

Informasjon til foresatte om kartleggingsundersøkelsene i FLiK

Mellom 16. februar og 20. mars 2015 gjennomføres den andre av tre undersøkelser i FLiK-prosjektet. Den første ble gjort i 2013, den tredje kommer i 2017.

Evaluering er en viktig del av alle skolers utviklingsprosjekter. I FLiK-prosjektet gir slik systematisk vurdering et innblikk i hvordan elever, foresatte og lærere opplever skolesituasjonen på forskjellige stadier av prosjektet.

Som i 2013 inviteres alle skolens elever fra 1.-10. trinn, kontaktlærere og alle skolens lærere til å delta.  I årets undesøkelse inviteres også dere foresatte til å være med i undersøkelsen.

Informasjonsskriv blir sendt med elevene hjem mandag 26/1-15, sammen med ukebrevet . Her finner dere mer utfyllende informasjon om undersøkelsen.

Trafikkavvikling ved Hellemyr skole
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: REA

 I forbindelse med mye anleggstrafikk i området rundt Hellemyr skole, ønsker vi å unngå trafikkfarlige situasjoner. Vi har tett kontakt med Veidekke ang. Hellemyrhallen. I noen tidsrom på dagen er det nå vanskelig å komme ned til skolens parkeringsplass.

Vi minner foresatte om at hvis dere skal kjøre barna til skole/SFO, evt. hente barna etter skoleslutt/SFO, må dere enten kjøre ned på parkeringsplassen eller sette av barna på et busstopp. Dere må unngå å kjøre opp til Toppen eller inn på sykkelparkeringen.

 

Innskriving
Publisert: 13.01.2015 skrevet av: Bente Worren

INNSKRIVING TIL 1. KLASSE

Barn født i 2009 skal skrives inn i perioden 16. januar 2015 til 8. februar 2015. Innskriving varsles via e-post og SMS til foresatte i henhold til opplysninger innhentet fra Folkeregisteret, nyhetsoppslag på kommunens internettside og annonsering i media. Innskriving foretas ved at foreldrene logger seg på Foreldreportalen ved hjelp av ID-porten på kommunens internettside www.kristiansand.kommune.no Her bekrefter foreldrene at man takker ja til reservert plass, eller registrerer eventuelt ønske om at barnet skal få begynne på en annen skole. Endelig vedtak fattes ca. 13. februar, og sendes på e-post til foresatte. Det vil også være mulig å logge seg på foreldreportalen for å sjekke skoleplassering.

Førskoledag
Publisert: 05.01.2015 skrevet av: Bente Worren

27. mai ønsker vi velkommen til FØRSKOLEDAG for alle nye førsteklassinger som skal begynne på Hellemyr skole i august 2015. Vi gleder oss til å møte dere!

Nasjonale prøver
Publisert: 10.12.2014 skrevet av: Bente Worren

Nasjonale prøver

I venstre marg ligger det en lenke som heter Skoleporten. Der kan du gå inn for å sjekke resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk, norsk og lesing for Hellemyr Skole.

 

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.