topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Hognestad skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Takk for gevinstane!
Publisert: 15-06-2015 skrive av: Eva Hægstad

Ein STOR TAKK til alle som bidrog med flotte gevinstar til elevrådet si utlodding under Mapahooneyløpet på Hognestad! Ein stor takk går også til alle som kjøpte lodd.

Thea Steinsland                       Eva Hægstad   

elevrådsleiar                           elevrådskontakt                                          

 
 
.