topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Hognestad skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Då var maskinane på plass.
Publisert: 17.08.2015 skrive av: Tove-Elin Hobberstad

picture
 

Då er endeleg maskinane på plass. Å utbedringa av skulegarden i gang!

picture
 

 

Skulestart
Publisert: 11-08-2015 skrive av: Anne Brit Ree

Skulestart onsdag 19.august kl 8:25. Skulebussen går som vanleg.

Takk for gevinstane!
Publisert: 15-06-2015 skrive av: Eva Hægstad

Ein STOR TAKK til alle som bidrog med flotte gevinstar til elevrådet si utlodding under Mapahooneyløpet på Hognestad! Ein stor takk går også til alle som kjøpte lodd.

Thea Steinsland                       Eva Hægstad   

elevrådsleiar                           elevrådskontakt                                          

 
 
.