topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Høyland ungdomsskole

8.  9.  10.  IK.  snart 8.  

Oppdatert plan for undervisningstilbud i streikeperioden
Publisert: 25-08-2014

Trykk på les mer for å se undervisningstilbud for klassene 

Tilbud til elevene i streikeperioden
Publisert: 25-08-2014

I den perioden som streiken pågår vil vi holde skolens mediatek åpent kl 12.10 til 13.40. Tilbudet gjelder mandag til fredag. Elever som ønsker det kan da komme til mediateket for å jobbe med skolearbeid. Det vil ikke bli gitt undervisning, men voksne vil være til stede.

Vi vil også informere om at elever som ønsker skolebøker, kan ta kontakt med rektor.

Angående undervisningstilbud i faget Mat og helse i streikeperioden.
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: Rektor

Vi har fått tilbakemelding fra streikeledere at vi ikke kan dele klassene i gutte-og jentegrupper. Rektor har derfor gjort en ny inndeling.

Trykk på les mer for å se inndelingen.

 

Utvidelse av streiken på Høyland fra og med mandag 25/8
Publisert: 21.08.2014 skrevet av: Rektor

Rektor har fått beskjed om at to musikklærere ved Høyland ungdomsskole blir tatt ut i streik fra og med mandag 25/8. Undervisningstilbudet i musikk faller derfor bort. Resten av undervisningstilbudet som er planlagt i streikeperioden, går som tidligere meldt.

Informasjon i forbindelse med fortsatt streik
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: Rektor

I og med at forhandlingene torsdag 14/8 ikke førte frem, så fortsetter streiken på ubestemt tid.

For Høyland ungdomsskole betyr det at skolen er sterkt rammet, og at vi bare kan gi et sterkt begrenset skoletilbud.

8.trinn blir permittert så lenge streiken varer. Alle kontaktlærere, trinnkoordinator og trinnleder på 8.trinn er i streik.

9.trinn og 10.trinn får et svært begrenset undervisningstilbud. Elevene møter i sine klasserom på tirsdag 19/8 kl 08.15. Elevene er på skolen ca en time og får mer informasjon om undervisningstilbud i streiketiden.

Elever i innføringsklassen møter i skolegården på tirsdag 19/8 kl 08.15. Elevene er på skolen ca tre timer.

Dersom streiken fortsetter, har vi laget timeplaner med begrenset undervisningstilbud for ukene som kommer. Dette under forutsetning at ikke flere lærere blir tatt ut i streik. Disse planene gjelder da fra og med onsdag 20/8. Følg ellers med på hjemmesiden for oppdateringer og eventuelle endringer.

Trykk på les mer for å se planene:

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.