topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Høyland ungdomsskole

8.  9.  10.  IK.  snart 8.  

Offentliggjøring av standpunktkarakterer på 10.trinn
Publisert: 21.05.2015 skrevet av: rektor

Fagkarakterer offentliggjøres onsdag 27.mai og har klagefrist 6.juni. 

Karakterer i orden og oppførsel vil bli offentliggjort mandag 22.juni og har klagefrist 2.juli.

Se informasjon i høyremargen på denne siden om hvordan en går frem for å klage på standpunktkarakterer. 

SOMMERFORKURS PÅ VGS FOR 10.TRINN
Publisert: 06.05.2015 skrevet av: Rådgiver

 Det er viktig at alle elevene har et godt faglig grunnlag hvis de skal klare å gjennomføre videregående skole.  Kurset og/eller besøket er et tilbud til alle 10.trinn elevene som har mindre enn 30 poeng (dvs. karakter gjennomsnitt x10).

Forskningen viser at de fleste elevene som ikke gjennomfører videregående opplæring faller ut av arbeidslivet.

BENYTT TILBUDET, GJØR EN INNSATS OG SIKRE DIN FRAMTID!

Informasjon om klageadgang på avgangskarakterer
Publisert: 07-05-2015 skrevet av: rektor

Elever kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Det finnes retningslinjer for hvordan klager skal fremsettes og på hvilket grunnlag man kan klage. Informasjon om dette ligger her på skolens hjemmeside. Du finner infoen i høyremargen under informsjon.

Kontakt skolen dersom du har ytterligere spørsmål.

Avslutningsfesten for 10.trinn
Publisert: 22.03.2015 skrevet av: rektor

Årets avslutningsfest for 10.trinn blir mandag 22.juni i Figgjohallen. Elevene avspaserer tirsdag 23.juni.

Invitasjonen er nå lagt ut i høyremargen på denne siden.

Muntlig eksamen våren 2015
Publisert: 08-04-2015 skrevet av: rektor

Tidspunkt for muntlig eksamen for elevene på 10.trinn blir torsdag 11.juni.

 

Muntlig eksamen går over tre dager. Den første dagen får elevene vite hvilket fag de skal ha eksamen i.(9.juni) De vil videre få nødvendig informasjon om eksamensavviklingen og har ellers mulighet til å lese pensum, ordne notater og gjøre andre nødvendige forberedelser. Den andre dagen starter med at elevene trekker oppgave/tema.(10.juni)

Den siste dagen er selve eksamensdagen. Det blir satt av 30 minutter til hver elev.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.