topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Høyland ungdomsskole

8.  9.  10.  IK.  snart 8.  

Ungdomstrinn i utvikling
Publisert: 22-01-2015 skrevet av: Rektor

Tirsdag 3.februar skal personalet delta på fagsamling sammen med Øygard ungdomsskole. Elevene avspaserer fra kl 1035 denne dagen.

picture
 

 

 

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Støtten vil gå over tre semestre for hver skole med oppstart høsten 2014.

Studieverksted
Publisert: 22.01.2015 skrevet av: adm

For skolens elever er det anledning til å stoppe opp i mediateket for å gjøre lekser etter siste undervisningstime mandag, onsdag og torsdag.

Søknad til videregående opplæring, skoleåret 2015-16
Publisert: 21.01.2015 skrevet av: Rådgiver

SØKNAD VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Søknadsfristen for å søke videregående opplæring for ordinær inntak er mandag 02.mars. Dette gjelder for de fleste elevene.

Fristen 02.februar gjelder noen få elever bl.a elever som trenger spesial tilrettelagt opplæringsløp og spesielle tilbud for minoritetsspåklige elever. Rådgiver har informert elever og foresatte dette gjelder og hjelper disse elever med søknaden sin i uke 5.

 

Foreldremøte for neste års 8.klassetrinn
Publisert: 13.01.2015 skrevet av: IOK

 Onsdag 11.02.15 inviterer vi foresatte til neste års 8.klassetrinn, til informasjonsmøte på Høyland ungdomsskole.

Se mer under "snart 8." øverst på denne sida.

Temakveld på 8.trinn
Publisert: 12-01-2015 skrevet av: AHA og KHI

Temakveld for elever og foresatte på 8.trinn Høyland ungdomsskole i skolens mediatek

fileicon 
innkalling temakveld rusforebygging 8trinn januar 2015.doc

Se flere forsideartikler >>

 
 
.