topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

TAKK FOR MEG!
Publisert: 20-02-2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Ja, når skulen startar opp att etter vinterferien, er eg blitt pensjonist (frå 1.mars).

Det er litt rart etter meir enn 40 år med Meland kommune som arbeidsgjevar...Først og fremst er eg takksam for dei mange givande og spennande utfordringane eg har fått tatt del i gjennom åra! På foreldremøta dei siste 10-15 åra har eg møtt igjen mange som eg hadde som elev for 20-30 år sidan,- så det er ikkje tvil om at åra har gått….

Til elevar og føresette, personale og andre samarbeidspartnarar: TAKK for alltid like godt og positivt samarbeid – og lukke til vidare!

Eg vil også nytta dette høvet å takka personalet ved skulen, FAU v/leiar og alle dei flotte ungdommane våre for gåver, blomar og varme ord og helsingar siste skuledagen før vinterferien! Det har vore «overveldande», men veldig kjekt -  TUSEN TAKK!

Nytilsett rektor heiter Hilde Brendehaug Hugaas, og ho tar til i stillinga 13.april. I mellomtida er undervisningsinspektør Olav Helge Gjelsvik konstituert rektor.

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

- pensjonert rektor -

HURRA!
Publisert: 30.01.2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

No har FAU kjøpt inn lydanlegg til elevane, og det vart første gong tatt i bruk på «open dag» for 8.klassane 28.januar.

På vegner av alle ved Meland ungdomsskule: TUSEN TAKK!

Dette er eit veldig kjekt «skulemiljø-tiltak»,-og  saman med elevrådet skal vi finna fram til høvelege retningslinjer  for bruk av anlegget.

Igjen: Takk til FAU!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

-rektor-

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.
Publisert: 03.11.2014 skrive av: Tekst: Marie Sundin Vikane og Simen Hannisdal Larsen Foto redigering: Daniel Mesic

Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining. (http://www.mjotveitelven.net/

 
 
.