topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

GOD VINTERFERIE – OG TAKK FOR MEG!
Publisert: 20-02-2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Ja, når skulen startar opp att etter vinterferien, er eg blitt pensjonist (frå 1.mars).

Det er litt rart etter meir enn 40 år med Meland kommune som arbeidsgjevar...Først og fremst er eg takksam for dei mange givande og spennande utfordringane eg har fått tatt del i gjennom åra! På foreldremøta dei siste 10-15 åra har eg møtt igjen mange som eg hadde som elev for 20-30 år sidan,- så det er ikkje tvil om at åra har gått….

Til elevar og føresette, personale og andre samarbeidspartnarar: TAKK for alltid like godt og positivt samarbeid – og lukke til vidare!

Eg vil også nytta dette høvet å takka personalet ved skulen, FAU v/leiar og alle dei flotte ungdommane våre for gåver, blomar og varme ord og helsingar på denne siste skuledagen før vinterferien! Det har vore «overveldande», men veldig kjekt -  TUSEN TAKK!

 

Nytilsett rektor heiter Hilde Brendehaug Hugaas, og ho tar til i stillinga 13.april. I mellomtida er undervisningsinspektør Olav Helge Gjelsvik konstituert rektor.

 

Eg ønskjer alle God vinterferie!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

-rektor og snart pensjonist-

HURRA!
Publisert: 30.01.2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

No har FAU kjøpt inn lydanlegg til elevane, og det vart første gong tatt i bruk på «open dag» for 8.klassane 28.januar.

På vegner av alle ved Meland ungdomsskule: TUSEN TAKK!

Dette er eit veldig kjekt «skulemiljø-tiltak»,-og  saman med elevrådet skal vi finna fram til høvelege retningslinjer  for bruk av anlegget.

Igjen: Takk til FAU!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

-rektor-

Gode ønskje for 2015!
Publisert: 16.01.2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Det har vore ein stormfull start på det nye året, der naturen sine krefter har herja for fullt. Straumstans har vel alle i kommunen fått føla, til ulike tider og med ulike konsekvensar, i tillegg til at lyn og torden har sett sine spor enkelte stader. Det var lynet som slo ut/øydela varmeanlegget her ved skulen, og som gjorde at vi måtte permittera elevane siste halvdelen av skuledagen onsdag 14.jan. All honnør til dei mange som – til tider nesten med livet som innsats! - står på for å finna og retta feila som oppstår! Sett i den store samanhengen, både globalt og på landsplan, er det ikkje synd på oss om vi må finna oss i å vera utan straum eller nett nokre timar eller dagar. Likevel: Dei siste dagane har synt oss kor avhengige vi er blitt av at elektrisk straum og data-system fungerer…

 

Så er alle ved skulen i full gang med siste halvår av dette skuleåret. 10.klassingane må gjera val om kva dei skal satsa på til hausten. Viktige val for framtida, og mange veg fram og tilbake om dei skal satsa den eine eller andre vegen. No har dei berre vel ein månad att før søknadsfristen til vgs går ut….

Dei skal også delta i NRK sin Klassequiz – spennande!

For 10.kl. vert det heildagsprøvar/prøveeksamen i dei skriftlege faga mellom vinterferien og påske, og prøve-munnleg-eksamen etter påske.

Sjølve eksamensdagane er i veke 21 for skriftleg, og veke 23 for munnleg. ( Avslutningsfest for 10.med vitnemålsutdeling torsdag 18.juni.)

Også 9.klassane merkar at det er fag som vert avslutta med standpunktkarakter : Musikk + Mat og helse. 9.klassane skal også på ekskursjon til VilVite i april.

8.klassane skal ha «Open dag» onsdag 28.januar,- det blir sendt særskild invitasjon om dette. For 8.klassane reknar vi med at det også i år blir «Opptur» i mai.

For 8. og 9.klassane går den tradisjonelle Tine-stafetten av stabelen tysdag 12.mai.

8.og 9.klassane skal også til Salhus trikotasjemuseum i mars, i samband med «Den kulturelle skulesekken».

Men før det er det spennande kulturopplevingar for alle ved Meland ungdomsskule:

23.januar er vi invitert til Nordhordland folkehøgskule på musikal.

13. februar er det Rikskonsertane som har skulekonsert.

13.februar om kvelden er det så «årets høgdepunkt»: Skuleball!

I veke 11 vert det foreldresamtalar/utviklingssamtalar for alle elevane.

 

Alt i alt: Det ligg til rette for ein travel, men innhaldsrik vår!

Etter som eg vert pensjonist frå 1.mars, vil eg også nytta høvet å takka alle for godt samarbeid gjennom alle år, og ønskja LUKKE TIL vidare!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

        -rektor-

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.
Publisert: 03.11.2014 skrive av: Tekst: Marie Sundin Vikane og Simen Hannisdal Larsen Foto redigering: Daniel Mesic

Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining. (http://www.mjotveitelven.net/

 
 
.