topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

Velkomen til skuleåret 2014-2015!
Publisert: 02.09.2014 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Så har vi kome godt i gang med det nye skuleåret, og det er fint å registrera at både 8., 9. og 10.klassane ser ut til å vilja satsa for fullt frå skulestart! Hyggeleg å få ta imot nye positive og forventningsfulle 8.klassar, - som skal fylla plassen etter dei flotte 10.klassane som gjekk ut i vår! ( Vonar det går bra med dei på vgs!)

 Innimellom den «vanlege» timeplanen, er det alltid nokre ekstra «begivenhetar» som finn stad.

Den første er alt fredag den 5.sept.,- då er det Ungdomsløpet i samband med Knarvikmila. Alle elevane våre deltek på dette arrangementet.

I veke 38 og 39 har 10.kl «Ungdommens gjeldsrådgiving» - eit prosjekt 10.kl gjennom fleire år har fått vera med på. Seinare vert det også andre aktivitetar, nærare opplysningar etter kvart.

Nasjonale prøver for 8. og 9.kl er i vekene 38 -41.

Som kanskje enkelte kjenner til, er den nasjonale ungdomsskulesatsinga godt i gang rundt om i landet. 

 Meland er i pulje 2 ,- dvs vi startar for fullt frå i haust, og har valt «LESING» i alle fag som satsingsområde her ved skulen. Dette fordi vi ser at lesedugleik/ begrepsforståing er SVÆRT viktig i alle fag. Fint viss foreldre også er opptatt av dette i samband med oppfølging av skulearbeidet. Ser fram til at dette skal verka positivt for alle ved skulen vår.

Så ønskjer vi velkomen til FORELDREMØTE TYSDAG 23.SEPT kl 18,-. Nærare innkalling kjem seinare.

Igjen: Velkomen til nytt skuleår, og velkomen til godt samarbeid heim – skule!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik –rektor-

 

 
 
.