topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

SKULESTART HAUST 2014
Publisert: 06.08.2014 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Måndag 18.august er det skulestart for elevane i Meland.

Ved Meland ungdomsskule er første skuledagen frå kl 08.30 til kl 11.00.

Etter kl 11 kan elevane gå heim - og t.d. leggja bind på bøkene dei har fått--!

Resten av veka vert det vanlege skuledagar, altså frå kl 08.30 til kl 14.00.

 

Til både ”gamle” og ”nye” elevar: Vel møtt til nytt skuleår!-

Framleis god sommar / ferie!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik –rektor-

 

 
 
.