topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

Informasjon om onsdag 28.01.2015
Publisert: 27-01-2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Som dei fleste er kjende med, skal det vera politisk streik i morgon, onsdag, frå kl 14 til kl 16.

Dette kan få innverknad på dei som tar skulebuss.

8.klassane kjem jo ikkje før om kvelden, men 9. og 10. klasse får fri siste time, slik at dei kan nå bussane som går  mot

Grasdal ( Austebygd og Flatøy) kl 13,47

Holme (Dalemarka) kl  13, 45

 

Det er sagt at dei bussane som er undervegs kl 14, fullfører ruta.

 

Gode ønskje for 2015!
Publisert: 16.01.2015 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

Det har vore ein stormfull start på det nye året, der naturen sine krefter har herja for fullt. Straumstans har vel alle i kommunen fått føla, til ulike tider og med ulike konsekvensar, i tillegg til at lyn og torden har sett sine spor enkelte stader. Det var lynet som slo ut/øydela varmeanlegget her ved skulen, og som gjorde at vi måtte permittera elevane siste halvdelen av skuledagen onsdag 14.jan. All honnør til dei mange som – til tider nesten med livet som innsats! - står på for å finna og retta feila som oppstår! Sett i den store samanhengen, både globalt og på landsplan, er det ikkje synd på oss om vi må finna oss i å vera utan straum eller nett nokre timar eller dagar. Likevel: Dei siste dagane har synt oss kor avhengige vi er blitt av at elektrisk straum og data-system fungerer…

 

Så er alle ved skulen i full gang med siste halvår av dette skuleåret. 10.klassingane må gjera val om kva dei skal satsa på til hausten. Viktige val for framtida, og mange veg fram og tilbake om dei skal satsa den eine eller andre vegen. No har dei berre vel ein månad att før søknadsfristen til vgs går ut….

Dei skal også delta i NRK sin Klassequiz – spennande!

For 10.kl. vert det heildagsprøvar/prøveeksamen i dei skriftlege faga mellom vinterferien og påske, og prøve-munnleg-eksamen etter påske.

Sjølve eksamensdagane er i veke 21 for skriftleg, og veke 23 for munnleg. ( Avslutningsfest for 10.med vitnemålsutdeling torsdag 18.juni.)

Også 9.klassane merkar at det er fag som vert avslutta med standpunktkarakter : Musikk + Mat og helse. 9.klassane skal også på ekskursjon til VilVite i april.

8.klassane skal ha «Open dag» onsdag 28.januar,- det blir sendt særskild invitasjon om dette. For 8.klassane reknar vi med at det også i år blir «Opptur» i mai.

For 8. og 9.klassane går den tradisjonelle Tine-stafetten av stabelen tysdag 12.mai.

8.og 9.klassane skal også til Salhus trikotasjemuseum i mars, i samband med «Den kulturelle skulesekken».

Men før det er det spennande kulturopplevingar for alle ved Meland ungdomsskule:

23.januar er vi invitert til Nordhordland folkehøgskule på musikal.

13. februar er det Rikskonsertane som har skulekonsert.

13.februar om kvelden er det så «årets høgdepunkt»: Skuleball!

I veke 11 vert det foreldresamtalar/utviklingssamtalar for alle elevane.

 

Alt i alt: Det ligg til rette for ein travel, men innhaldsrik vår!

Etter som eg vert pensjonist frå 1.mars, vil eg også nytta høvet å takka alle for godt samarbeid gjennom alle år, og ønskja LUKKE TIL vidare!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

        -rektor-

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.
Publisert: 03.11.2014 skrive av: Tekst: Marie Sundin Vikane og Simen Hannisdal Larsen Foto redigering: Daniel Mesic

Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining. (http://www.mjotveitelven.net/

 
 
.