topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Meland Ungdomsskule

8.  9.  10.  

BRUK REFLEKS!
Publisert: 24.10.2014 skrive av: Solbjørg Åmdal Sandvik

No er det mørke kveldar og morgonar---

FAU har kontakta forsikringsselskapet Tryg, som har sendt

refleks til alle elevane ved Meland ungdomsskule,- slik dei også

gjorde for to år sidan. Elevane har no fått desse utdelt på skulen.

FAU og alle ved skulen vil understreka at vi har ingen å mista!

Så er det viktig at også alle vi vaksne er gode førebilete når det

gjeld  å bruka refleks! Mørk-kledde folk langs vegen utan refleks

er like vanskeleg å sjå uansett alder!

Takk til FAU v/ leiar Per Arne Traa for initiativet til å skaffa

alle elevane våre refleks! No gjeld det å ta dei i bruk!

 

Helsing

Solbjørg Åmdal Sandvik

         rektor

 

 
 
.