topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

AVGANGSTIDER SKULESKYSSEN - FORSAND SKULE
Publisert: 20-06-2014 skrive av: Ingunn Varhaug

MERK NYE TIDER PÅ ESPEDALSBUSSEN FRÅ HAUSTEN! 

 

 

Fossmorkbussen (liten buss):

Fossmork                    kl 07.55

Eiane                          kl 08.04

Vika                            kl 08.11

Bergekleiva                kl 08.18

Køyrer til Forsand skule via bedehuset (utan stopp).

Stoppar av og til i Høllesli på heimveg.

 

 

Melingbussen:

Kvalvåg                      kl 07.35

Meling                        kl 07.45

Oanes                         kl 07.55

Ryggjaskaret              kl 08.05           NB: Bussen stoppar kun i krysset ved Håkon Berge

Bergevik molo            kl 08.07

Forsand kai                 kl 08.10

Stoppar også ved kommunehuset på veg til Forsand skule.

 

 

Espedalsbussen: Merk nye tider.      Bussen startar 5 minutt tidlegare enn i fjor

Øvre Espedal              kl 07.30           for å nå Tau vid. skole innan skulen startar.

Byrkjeland                  kl 07.45

Kleppa                        kl 07.50

Helle                           kl 07.55

Rossavik                     kl 07.58

 

Oaland-/Rettedalsskyssen:

Oaland                       kl 07.55 (på skulen kl 08.05)

Haukali                       kl 08.15

 

Avreise frå skulen om ettermiddagane er kl 14.10.

 

Midtskyss heim fredagar kl 12.20 frå skulen. Gjeld for 1., 5. og 6. trinn frå skulestart til haustferien og frå vinterferien til sommarferien.

 

Minnar om at elevane til ei kvar tid skal sitja stilt på setet i bussen og ha på seg setebeltet under heile turen.

 

 

Forsand skule, 20.06.2014

Ingunn Varhaug

Rektor

SOMMARHELSING FRÅ REKTOR
Publisert: 19-06-2014 skrive av: Ingunn Varhaug

 

Visjonen for skulen er Læring i fokus. Alle er engasjerte og trivst. Elevar og vaksne trivst godt – det kjem fram i undersøkingar og loggar, og trivsel er ein viktig føresetnad for engasjement og læring. Me har mange elevar som viser stort engasjement og fokus på læring, men ikkje alle. Det skulle vore kjekt om foreldre/føresette og skulen saman fekk til ei god utvikling her for alle elevar. Til hausten kjem me tilbake til ei «oppskrift» på kva som kan/bør gjerast.

Påmelding SFO 2014/2015
Publisert: 27-05-2014 skrive av: Ingeborg S.

 

Påmeldingsskjema til SFO 14/15

Vedlegget ligg ute under SFO og 1.-4. klasse. Dersom du treng meir informasjon kontakt skulen.

PÅMELDINGSFRISTEN ER TYSDAG 10. JUNI.

PÅMELDINGA ER BINDANDE, OG GJELD HEILE SKULEÅRET.

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT
Publisert: 28.11.2012 skrive av: Udda

 

Til

Kommuner, grunnskoler

og videregående skoler i Rogaland                                                                                

                                                                                                                              28.11.2012        

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT

 

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) vil, med virkning fra 01. januar 2013 innføre erstatning ved melding om tap/ødeleggelse av skolekort.

 

Erstatningen er kroner 50,- og dekker nytt kort. Dette gjelder elever fra 5. klasse og oppover.

 

Rutinene ved tap/ødelagte skolekort vil være som i dag, bortsett fra at det vil bli krevd erstatning.

Når skolene sender melding om tapte/ødelagte kort, vil Kolumbus produsere nytt skolekort og en faktura. Faktura og nytt skolekort sendes til skolen. Skolen leverer nytt kort, sammen med faktura til eleven. Fakturaen vil være merket med elevens navn og adresse.

Inntil eleven har fått nytt skolekort, må eleven få et Midlertidig reisebevis, som i dag.


Med ødelagte skolekort menes kort som er brekt, klippet hull, klippet deler av etc. Kort som uten en åpenbar grunn slutter å fungere, vil det ikke bli krevet erstatning for. Dette må det opplyses om ved bestilling av nytt kort.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagleder skoleskyss.

 

 

 

Med hilsen

 Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

 

 


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen
Publisert: 13.11.2012 skrive av: Udda

 Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. 

Her finner du informasjon om regelverk til foreldre:
http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/?WT.mc_id=MU_regelverk_foreldre

 

 

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

 
 
.