topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Forsand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Velkommen til Temakveld – Tysdag 30.09. klokka 19.00
Publisert: 07.09.2014 skrive av: Inger Anneog Ingeborg S.M.

”UPP” – OPPLEGGET RETTER SEG MOT FORELDRE/FORESATTE FRA        7. – 10.  TRINN  OG HAR FOKUS PÅ HOLDNINGER TIL ALKOHOL/RUS.  

 

 

  • Politiet  kommer og forteller litt om SITUASJONEN PÅ Forsand og strand og sier litt om utviklingen der. De vil og si litt om tegn og symptomer på rus.
  • Så vil KJELLFRID STAKKELAND OG INGVILD EGELAND ha opplegget ”UPP” hvor de bl.a vil snakke om foreldres holdninger til alkohol/rus. 

 

 

 

Da ses vi i musikksalen tirsdag 30.9. 1900

 

Velkommen  - hilsen FAU og Helsesøster Ingeborg

 

 

Gærne dyr i 3. klasse
Publisert: 29.08.2014 skrive av: Kjetil

Gærne dyr er ein song me syng i klassen vår.

På byggjestasjonen har elevane bygd nokre av dei rare dyra me syng om.

picture
 Heile flokken samla.

Ungdomstrinnet på tur til Vikastakken
Publisert: 22-08-2014 skrive av: Bjørn Høllesli


 

 

Ungdomstrinnet har fast tradisjon at me startar skuleåret med ein felles fjelltur, og i år gjekk turen til Vikastakken

picture
 

SKULESTART – HAUSTEN 2014
Publisert: 13.08.2014 skrive av: Ingunn V.

 

Måndag 18. august er det skulestart i Forsand. Skuleferien er (endeleg) over, men kanskje er ikkje sommaren slutt på lenge ennå. Eg håpar alle har hatt ein riktig god ferie og har nye krefter til læringsarbeidet som ventar. Veret har i alle fall ikkje vore til hinder for gode dagar!

 

I skuleåret 2014-2015 skal me satsa ekstra på klasseleiing og rekning i alle fag. Me ser fram til å få fagleg oppdatering frå Universitetet i Stavanger v/Janne Fauskanger. Ho skal kursa personalet utover dette skuleåret og halve neste, noko me ser fram til.

 

I år prøver me ein ny vri på leksehjelp. Elevar i 5.-7 klasse vil få tilbodet, medan 1.-4. klasse mistar sitt. Nytt av året er at kommunane sjølv kan avgjera kven som skal få leksehjelp. Stemninga er at mange føresette sjølv kan hjelpa elevane med lekser medan dei går i småskulen, men at det er vanskelegare når dei vert større. Difor vert det altså mellomtrinnet som får nyta godt av leksehjelpa nå. Påmeldingsbrev vert sendt heim med mellomtrinnselevane første skuledag.

 

Minner om at SFO startar måndag 18.08. for påmelde.

 

Skulen opnar kl 08.15 men elevar på Espedalsbussen (og Oalandsskyssen) kjem tidleg til skulen; kl 08.00. Desse elevane vil få følgjande ordning på skulen: Elevar i 1.-4. klasse får tilsyn av SFO-personalet, medan elevane i 5.-10. klasse får venta på skulekjøkken frå kl 08.-08.15. Skuleadministrasjonen vil ha tilsyn. Kl 08.15 går mellomtrinnselevane til sitt område der det er vakt, medan ungdomsskuleelevane går til sine klasserom.

 

Skulemjølk kan bestillast hos www.skolemelk.no.

Ordninga med gratis skulefrukt er nå slutt. Det heng saman med at det ikkje lenger er krav til å ha gratis skulefrukt. Me går tilbake til at føresette sjølv syter for at eleven eventuelt har med seg frukt som den einskilde likar.

 

Førre skuleår laga me eit skriv/ein rutine for skule-heim-samarbeid. Det har nå gått runden på skulen og til FAU og er nå godkjent. Eg oppmodar alle til å gjera seg godt kjent med innhaldet. Det kan vera «oppskrifta» på korleis både skulen og heimen hjelper elevane, slik at dei får lært mest mogleg medan dei «jobbar» hos oss.

 

Me ser fram til å treffa elevane igjen. Spesielt er det kjekt å ta i mot elevane i ny første klasse. Velkommen til skulestart 18. august kl 08.30!

 

Helsing frå oss på skulen

v/Ingunn Varhaug

Leksehjelp skuleåret 2014-15
Publisert: 04-08-2014 skrive av: Ingeborg L.S.

Kommunane kan nå velja kva klassetrinn som skal ha leksehjelp. Ved Forsand skule har me bestemt at me vil prøva ut ordninga på mellomtrinnet kommande skuleår. Det betyr at det ikkje blir leksehjelp for 1.-4.kl. Tilbodet vil vera frå kl. 14.05-15.05 måndagar og torsdagar. Det er ikkje skuleskyss etter at dei er ferdige.

Første skuledag vil elevane i 5.-7.kl. få utdelt påmeldingsskjema til ordninga som vil starta opp i veke 35. Sjølv om elevane melder seg på leksehjelp, vil me oppmoda foreldra om å følgja med på kva lekser dei har gjort.

 

Med vennleg helsing

Ingeborg

 

Ingeborg Løyning Søyland

Undervisningsinspektør

Forsand skule

Tlf 51 70 02 03

Mob.nr 916 13 523

 

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT
Publisert: 28.11.2012 skrive av: Udda

 

Til

Kommuner, grunnskoler

og videregående skoler i Rogaland                                                                                

                                                                                                                              28.11.2012        

INNFØRING AV ERSTATNING VED TAP/ØDELEGGELSE AV SKOLEKORT

 

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) vil, med virkning fra 01. januar 2013 innføre erstatning ved melding om tap/ødeleggelse av skolekort.

 

Erstatningen er kroner 50,- og dekker nytt kort. Dette gjelder elever fra 5. klasse og oppover.

 

Rutinene ved tap/ødelagte skolekort vil være som i dag, bortsett fra at det vil bli krevd erstatning.

Når skolene sender melding om tapte/ødelagte kort, vil Kolumbus produsere nytt skolekort og en faktura. Faktura og nytt skolekort sendes til skolen. Skolen leverer nytt kort, sammen med faktura til eleven. Fakturaen vil være merket med elevens navn og adresse.

Inntil eleven har fått nytt skolekort, må eleven få et Midlertidig reisebevis, som i dag.


Med ødelagte skolekort menes kort som er brekt, klippet hull, klippet deler av etc. Kort som uten en åpenbar grunn slutter å fungere, vil det ikke bli krevet erstatning for. Dette må det opplyses om ved bestilling av nytt kort.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagleder skoleskyss.

 

 

 

Med hilsen

 Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

 

 


Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.