topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Oddemarka skole

8.  9.  10.  

Valgfag og fremmedspråk for 8.trinn skoleåret 2015/16!
Publisert: 13.05.2015 skrevet av: Rådgiver

 Nå skal dere bestemme valg av fremmedspråk og valgfag.

Dere finner all informasjon til høyre på siden under         " Valgfag og fremmedspråk på Oddemarka - 8.trinn"

Søknadskjema finner dere på siste siden av dokumentet.

Svarfrist er fredag 29.5!

Spennende besøk fra NOV
Publisert: 14.04.2015 skrevet av: AON

Mandag 13.april fikk valgfaget Teknologi i picturepraksis på 8.trinn, besøk av to ingeniører fra NOV, som en del av skolens Lektor 2 opplegg.

De hadde med seg masse spennende utstyr, og fortalte om oljeleting, hva NOV gjør og hvilke produkter de leverer og hva slags typer teknologi de bruker i jobben til daglig. Elevene lærte også om taljer og vinsjer.

 

 

Trafikkampanje våren 2015 - alle må bruke hjelm!
Publisert: 25.03.2015 skrevet av: ATA

Elevrådet har i samarbeid med valgfaget trafikk og FAU satt i gang en trafikkampanje for elevene ved skolen. Dette er en gå- og sykleaksjon. Målet er at alle skal komme sikkert til skolen og få mosjon.

Rektor har laget et skriv og påbudt alle elever som sykler bruke hjelm til og fra skolen og i skoletiden.

Elevene har mottatt informasjonsbrosjyre om kampanjen. De kan her også krysse av på dager de deltar.

Det blir arrangementer og informasjon i skoletiden.

Hver måned premieres elever som deltar. Hovedpremien er en ny sykkel. Elevrådet har fått midler til kampanjen fra Kristiansand Ungdomsutvalg. I tillegg til dette har bedrifter sponset med deltakerpremier. Trygg Trafikk bidrar også.

Under kan dere se brosjyren alle elevene har fått.

Hilsen oss i elevrådet ved Trond og Thea

 

fileicon
trafikk - kampanje- oddemarka skole- vren 2015.docx

 

Åpne videregående skoler
Publisert: 20.01.2015 skrevet av: Rådgiver

Åpen Skole 20156 videregående skoler inviterer til ÅPEN SKOLE 28. og 29.januar kl 17.00 – 20.00

 

 

Leksehjelp på Oddemarka!
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: Rådgiver

Alle elevene på Oddemarka får nå tilbud om kvalifisert leksehjelp hver onsdag!

Kvalifisert leksehjelp er en mulighet for å få god veiledning til leksene av grunnskolelærerstudenter fra Univeristetet i Agder.

Tidspunkt vil være onsdager fra kl. 13.00 - 14.00

 Leksehjelpen starter opp i morgen 21.1.15 og avsluttes når studentene starter eksamensperioden på våren.

Sted: Biblioteket og Sentralhallen på skolen 

Møt opp!

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.