topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Oddemarka skole

8.  9.  10.  

Kartleggingsundersøkelsen T2 - FLiK
Publisert: 08.02.2015 skrevet av: RH

FLiK-prosjektet er Kristiansands store fellessatsning i skole og barnehager der målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Dere kan lese mer satsningen her: http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Oppvekstsektoren/Prosjekter/FLiK/

Mellom 16. februar og 20. mars gjennomføres den andre av tre undersøkelser i FLiK-prosjektet. Den første ble gjort i 2013, den tredje kommer i 2017. Evaluering og tilbakemeldinger er viktig for å vite at vi er på riktig vei. Derfor ber vi om at alle elever og foresatte kommer med sine innspill gjennom å svare på undersøkelsen. Lærerne skal også gi sine innspill gjennom undersøkelsen.

Informasjon om undersøkelsen og samtykkeskjema sendes hjem som ranselpost. I tillegg legges informasjonen tilgjengelig på hjemmesiden - se under "Dokument" på høyre side.

Frist for å returnere samtykkeskjemaet til skolen er fredag 13. februar.

 

Informasjon om å søke videregående skole - Frist 1.3.15
Publisert: 29.01.2015 skrevet av: Rådgiver

Alle elever skal nå ha fått tilsendt MinID fra DiFi . MinID brukes ved utfylling av søknaden til vgs.Dere må gjerne registrere dere med en gang, så går det raskere når vi skal søke sammen på skolen. Noen har allerede registrert seg med MinID , f.eks om du har en jobb eller hatt sommerjobb. Kontakt support MinID ved behov- tlf: 800 30 300

 I uke 6 + 7, vil det i Utdanningsvalg

picture
 

bli satt av tid til å søke på skolen.

Mandag: 2.2: 10B –  5.time

Tirsdag: 3.2: 10E –  2. time

Torsdag: 5.2: 10D – 4. time

Fredag:  6.2: 10A – 5. time

Mandag:  9.2: 10C – 3. time

Slik registrerer du deg....

Åpne videregående skoler
Publisert: 20.01.2015 skrevet av: Rådgiver

Åpen Skole 20156 videregående skoler inviterer til ÅPEN SKOLE 28. og 29.januar kl 17.00 – 20.00

 

 

Leksehjelp på Oddemarka!
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: Rådgiver

Alle elevene på Oddemarka får nå tilbud om kvalifisert leksehjelp hver onsdag!

Kvalifisert leksehjelp er en mulighet for å få god veiledning til leksene av grunnskolelærerstudenter fra Univeristetet i Agder.

Tidspunkt vil være onsdager fra kl. 13.00 - 14.00

 Leksehjelpen starter opp i morgen 21.1.15 og avsluttes når studentene starter eksamensperioden på våren.

Sted: Biblioteket og Sentralhallen på skolen 

Møt opp!

 

Foreldrepålogging i Skolearena
Publisert: 03.12.2014 skrevet av: AS

Du har nå som foresatt mulighet for tilgang til Skolearena. Her vil du få informasjon om ditt barns fravær, anmerkinger og vurderinger i fagene.

Les mer om hvordan du registrerer deg i menyen til høyre.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.