topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Oddemarka skole

8.  9.  10.  

Trafikkampanje våren 2015 - alle må bruke hjelm!
Publisert: 25.03.2015 skrevet av: ATA

Elevrådet har i samarbeid med valgfaget trafikk og FAU satt i gang en trafikkampanje for elevene ved skolen. Dette er en gå- og sykleaksjon. Målet er at alle skal komme sikkert til skolen og få mosjon.

Rektor har laget et skriv og påbudt alle elever som sykler bruke hjelm til og fra skolen og i skoletiden.

Elevene har mottatt informasjonsbrosjyre om kampanjen. De kan her også krysse av på dager de deltar.

Det blir arrangementer og informasjon i skoletiden.

Hver måned premieres elever som deltar. Hovedpremien er en ny sykkel. Elevrådet har fått midler til kampanjen fra Kristiansand Ungdomsutvalg. I tillegg til dette har bedrifter sponset med deltakerpremier. Trygg Trafikk bidrar også.

Under kan dere se brosjyren alle elevene har fått.

Hilsen oss i elevrådet ved Trond og Thea

 

fileicon
trafikk - kampanje- oddemarka skole- vren 2015.docx

 

Kartleggingsundersøkelsen T2 - FLiK
Publisert: 20.03.2015 skrevet av: RH

Til nå har 40% av foreldrene svart på FLiK-undersøkelsen.

Vi er avhengige av at så mange som mulig svarer på undersøkelsen og håper derfor at flere kan tenke seg å svare.

Brukernavn og informasjon er sendt hjem med elevene. Har dere ikke fått (eller har mistet) brukernavnet, kan dere ta kontakt via kontaktlærer. Dere kan svare på undersøkelsen her: http://www.analyzethis.no/v3/lp

Frist for å svare er fredag 27. mars.

 

 

Åpne videregående skoler
Publisert: 20.01.2015 skrevet av: Rådgiver

Åpen Skole 20156 videregående skoler inviterer til ÅPEN SKOLE 28. og 29.januar kl 17.00 – 20.00

 

 

Leksehjelp på Oddemarka!
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: Rådgiver

Alle elevene på Oddemarka får nå tilbud om kvalifisert leksehjelp hver onsdag!

Kvalifisert leksehjelp er en mulighet for å få god veiledning til leksene av grunnskolelærerstudenter fra Univeristetet i Agder.

Tidspunkt vil være onsdager fra kl. 13.00 - 14.00

 Leksehjelpen starter opp i morgen 21.1.15 og avsluttes når studentene starter eksamensperioden på våren.

Sted: Biblioteket og Sentralhallen på skolen 

Møt opp!

 

Foreldrepålogging i Skolearena
Publisert: 03.12.2014 skrevet av: AS

Du har nå som foresatt mulighet for tilgang til Skolearena. Her vil du få informasjon om ditt barns fravær, anmerkinger og vurderinger i fagene.

Les mer om hvordan du registrerer deg i menyen til høyre.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.